Strategie, programy, badania, raporty i analizy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10,  40-142 Katowice

Dokumenty programowe

Obowiązujące:

Archiwalne:

Dobre praktyki i opracowania

Rodziny

Bezdomność

Pomoc penitencjarna i postpenitencjarna

Badania i analizy

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2008-2010