Dyrekcja
Imię i Nazwisko Numer Pokoju nr telefonu / adres e-mail
Dyrektor ROPS
Bożena Borowiec 207 (32) 730 68 68
Zastępca Dyrektora ROPS
Marietta Hełka 121 (32) 730 68 68
Sekretariat
Imię i Nazwisko stanowisko nr telefonu / adres e-mail/Fax
Agnieszka Sznurawa Główny Specjalista (32) 730 68 68 (32) 730 68 69 - fax
Numer pokoju: 205, rops@slaskie.pl | Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej EPUAP: /ropskatowice/SkrytkaESP
Kancelaria
Imię i Nazwisko stanowisko nr telefonu / adres e-mail
Błażej Piecuch Podinspektor (32) 730 68 70 (32) 730 68 71 - fax
Małgorzata Uramowska Podinspektor (32) 730 68 70 (32) 730 68 71 - fax
Numer pokoju: 120, Fax: (32) 730 68 71
Dział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego (Świadczenia rodzinne)

Informacje udzielane są w punkcie obsługi klienta od poniedziałku do piątku w godzinach pracy ośrodka (od 7:30 do 15:30), z wyjątkiem środy lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 – 14.00, z wyjątkiem środy

Imię i Nazwisko stanowisko nr telefonu / adres e-mail
Mariola Janeta Kierownik działu
Wioleta Kubiesa p. o. Z-cy Kierownika działu (32) 730-68-52

Zespół ds. Ustalania Uprawnień do Świadczeń Rodzinnych i Świadczenia Wychowawczego
tel.: (32) 730-68-62, (32) 730-68-58, (32) 730-68-54, (32) 730-68-59, (32) 730-68-55

Joanna Musiał Podinspektor
Ewelina Druchlińska Podinspektor
Anna Lisoń-Walak Specjalista
Joanna Kaleta Specjalista
Renata Mantykiewicz Starszy Inspektor
Justyna Wieczorkowska Podinspektor
Iwona Matusek Podinspektor
Agnieszka Papaj Podinspektor
Justyna Połcik Podinspektor

Zespół ds. Ustalania i Dochodzenia Nienależnie Pobranych Świadczeń Rodzinnych i Świadczenia Wychowawczego
tel.: (32) 730-68-55

Katarzyna Różycka-Fryt Podinspektor
Karina Przyłóg Inspektor

Zespół ds. Formularzy oraz Ustalania Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Świadczenia Wychowawczego
tel.: (32) 730-68-54, (32) 730-68-56

Marta Bargiel Podinspektor
Katarzyna Wilczyńska-Pawela Specjalista
Katarzyna Nawrat Pomoc biurowa
Numery pokojów: 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119 Fax: (32) 730-68-71 / e-mail rops-ksr@slaskie.pl
Dział Analiz i Programowania
Imię i Nazwisko stanowisko nr telefonu / adres e-mail
Dominika Błasiak Kierownik działu (32) 730 68 82 dblasiak@rops-katowice.pl
Krzysztof Ciupek Główny Specjalista (32) 730 68 82 kciupek@rops-katowice.pl
Karolina Gałuszka Inspektor ds. badań i analiz (32) 730 68 82 kgaluszka@rops-katowice.pl
Dział ds. Ekonomii Społecznej
Imię i Nazwisko stanowisko nr telefonu / adres e-mail
Katarzyna Skowron Kierownik działu (32) 730 68 83 kskowron@rops-katowice.pl
Iwona Piątkowska-Lipka Z-ca kierownika działu (32) 730 68 83 ilipka@rops-katowice.pl
Agnieszka Czechowska Inspektor (32) 730 68 87 aczechowska@rops-katowice.pl
Edyta Tkacz Specjalista (32) 730 68 87 etkacz@rops-katowice.pl
Natalia Nowak- Trojnar Inspektor (32) 730 68 84 nnowak@rops-katowice.pl
Zespół ds. rewitalizacji
Imię i Nazwisko stanowisko nr telefonu / adres e-mail
Natalia Wierzelewska Główny specjalista (32) 730 68 85 nwierzelewska@rops-katowice.pl
Oliwia Szewczyk Inspektor (32) 730 68 96 oszewczyk@rops-katowice.pl
Magdalena Kłosek Podinspektor (32) 730 68 73 mklosek@rops-katowice.pl
Agnieszka Kwaśniak Inspektor (32) 730 68 73 akwasniak@rops-katowice.pl
Dział Obsługi Finansowo - Księgowej
Imię i Nazwisko stanowisko nr telefonu / adres e-mail
Ewa Walczak Główny księgowy (32) 730 68 61 ewalczak@rops-katowice.pl
Anna Krauza Specjalista księgowy (32) 730 68 65 akrauza@rops-katowice.pl
Lucyna Jasińska Specjalista księgowy (32) 730 68 65 ljasinska@rops-katowice.pl
Ewa Paśnik Starszy księgowy (32) 730 68 65 epasnik@rops-katowice.pl
Joanna Kik Starszy księgowy (32) 730 68 63 jkik@rops-katowice.pl
Klaudia Baran Księgowy (32) 730 68 63 kbaran@rops-katowice.pl
Numery pokojów: 219, 220, 225, Fax: (32) 730-68-71
Zespół ds. Kadr i Płac
Imię i Nazwisko stanowisko nr telefonu / adres e-mail
Jolanta Ciesielska Specjalista ds. płacowych (32) 730 68 64 jciesielska@rops-katowice.pl
Anna Pierzchała-Górnik Specjalista (32) 730 68 80 agornik@rops-katowice.pl
Małgorzata Kuca Inspektor (32) 730 68 64 mkuca@rops-katowice.pl
Dział ds. Organizacji pracy, Szkoleń i Zamówień Publicznych
Imię i Nazwisko stanowisko nr telefonu / adres e-mail
Patrycjusz Kornas Kierownik działu (32) 730 68 72 pkornas@rops-katowice.pl
Agnieszka Sznurawa Główny Specjalista (32) 730 68 68 asznurawa@rops-katowice.pl
Ewa Krzemińska Inspektor (32) 730 68 66 ekrzeminska@rops-katowice.pl
Lucyna Banasz Specjalista (32) 730 68 76 lskupien@rops-katowice.pl
Katarzyna Reclik Starszy Inspektor (32) 730 68 72 kreclik@rops-katowice.pl
Numery pokojów: 211, 212, 213, 215, 216, 217 Fax: (32) 730-68-71, Email: pso@rops-katowice.pl
stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
Imię i Nazwisko stanowisko nr telefonu / adres e-mail
Przemysław Sobusik Główny Specjalista (32) 730 68 74 psobusik@rops-katowice.pl
stanowisko ds. Obsługi Informatycznej
Imię i Nazwisko stanowisko nr telefonu / adres e-mail
Sławomir Zatorski Główny Specjalista ds. informatyki (32) 730 68 81 szatorski@rops-katowice.pl
Dział Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Imię i Nazwisko stanowisko nr telefonu / adres e-mail
Małgorzata Grządziel Kierownik działu (32) 730 68 92 mgrzadziel@rops-katowice.pl
Anna Markiewicz Specjalista (32) 730 68 91 amarkiewicz@rops-katowice.pl
Józefina Gajda Inspektor (32) 730 68 91 jgajda@rops-katowice.pl
Magdalena Mazur-Skrzyniarz Inspektor (32) 730 68 92 mmazur@rops-katowice.pl
Karolina Staroń-Blaut Inspektor (32) 730 68 93 kstaron@rops-katowice.pl
Katarzyna Witkiewicz Inspektor (32) 730 68 93 kwitkiewicz@rops-katowice.pl
Martyna Kudla Inspektor (32) 730 68 93 mkudla@rops-katowice.pl
Aleksandra Prynda Inspektor (32) 730 68 91 aprynda@rops-katowice.pl
Patrycja Niedziela Podinspektor (32) 730 68 91 pniedziela@rops-katowice.pl

Wojewódzki Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii

Małgorzata Kowalcze (32) 730 68 92 opa@rops-katowice.pl
Numery pokojów: 121, 123, 125 Fax:(32) 730 68 92/71, Email: opa@rops-katowice.pl
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny
Imię i Nazwisko stanowisko nr telefonu / adres e-mail
Sylwia Adamczyk Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego (32) 730 68 86 sadamczyk@rops-katowice.pl
Sylwia Krawczyk Starszy Inspektor (32) 730 68 97 skrawczyk@rops-katowice.pl
Katarzyna Grabowy-Maruszyj Inspektor (32) 730 68 97 kmaruszyj@rops-katowice.pl
Paweł Prządo Specjalista (32) 730 68 94 pprzado@rops-katowice.pl
Tomasz Saczyński Inspektor (32) 730 68 97 tsaczynski@rops-katowice.pl
Numery pokoju: 302, 303 Fax:(32) 730 68 97

Zespół ds. projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”

Karolina Jaworska Główny Specjalista (32) 730 68 84 kjaworska@rops-katowice.pl
Marta Kwiatkowska Podinspektor (32) 730 68 84 mkwiatkowska@rops-katowice.pl
Joanna Krywult Inspektor (32) 730 68 84 jkrywult@rops-katowice.pl
Katarzyna Łącka Specjalista (32) 730 68 84 klacka@rops-katowice.pl
Numery pokoju: 212 Fax:(32) 730 68 97
 

UWAGA Linia zewnętrzna nie posiada możliwości przełączania połączeń do innych działów.