Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10,  40-142 Katowice

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej EPUAP: /ropskatowice/SkrytkaESP

Informujemy, iż ROPS wstrzymuje obsługę Klienta w jednostce. Prosimy o załatwianie spraw w kontakcie telefonicznym lub mailowym.

Telefony od obsługi projektów przeciwdziałanie COVID-19:
  • „Śląskie kadry vs. COVID 19” – tel. 32 730 68 87, 32 730 68 83
  • „Badanie RT-PCR – Kooperacje 3D” – tel. 731 633 955
  • „Śląskie Pomaga” – tel. 886 788 993
Dyrekcja
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Grzegorz Baranowski Dyrektor gbaranowski@rops-katowice.pl (32) 730 68 68
Joanna Jeleniewska Zastępca Dyrektora jjeleniewska@rops-katowice.pl (32) 730 68 71
Sekretariat. Kancelaria
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Paulina Bobrowska Referent rops@rops-katowice.pl (32) 730 68 68

 

Dział Programowania i Analiz
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Dominika Błasiak Kierownik działu dblasiak@rops-katowice.pl (32) 730 68 74
Krzysztof Ciupek Główny Specjalista kciupek@rops-katowice.pl (32) 730 68 82
Izabela Jachlewska Podinspektor ijachlewska@rops-katowice.pl (32) 730 68 82
Dział Ekonomii Społecznej
Imię i nazwisko Stanowsiko Adres e-mail Numer telefonu
Katarzyna Skowron Kierownik działu kskowron@rops-katowice.pl (32) 730 68 83
Iwona Piątkowska-Lipka Z-ca kierownika działu ilipka@rops-katowice.pl (32) 730 68 83
Agnieszka Stasiowska Specjalista astasiowska@rops-katowice.pl (32) 730 68 96
Edyta Tkacz Specjalista etkacz@rops-katowice.pl (32) 730 68 87

 

Dział Finansowo - Księgowy
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Ewa Walczak Główny księgowy ewalczak@rops-katowice.pl (32) 730 68 61
Anna Krauza Główny specjalista księgowy akrauza@rops-katowice.pl (32) 730 68 65
Lucyna Jasińska Starszy specjalista księgowy ljasinska@rops-katowice.pl (32) 730 68 65
Joanna Szweda Specjalista księgowy jszweda@rops-katowice.pl (32) 730 68 65
Klaudia Sadowska Księgowy ksadowska@rops-katowice.pl (32) 730 68 63
Ewa Mrowiec Księgowy emrowiec@rops-katowice.pl (32) 730 68 83

 

Dział Kadr i Płac
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Małgorzata Kuca Kierownik Działu Kadr i Płac mkuca@rops-katowice.pl (32) 730 68 64
Jolanta Ciesielska Główny specjalista jciesielska@rops-katowice.pl (32) 730 68 64

 

Dział Organizacyjny
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Mariusz Sajak Kierownik działu msajak@rops-katowice.pl (32) 730 68 72
Katarzyna Ficek Inspektor kficek@rops-katowice.pl (32) 730 68 72
Katarzyna Reclik Specjalista kreclik@rops-katowice.pl (32) 730 68 72
Agnieszka Sznurawa Główny Specjalista asznurawa@rops-katowice.pl (32) 730 68 76

 

Stanowisko Radcy Prawnego, Inspektor Ochrony Danych
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Przemysław Sobusik Radca Prawny psobusik@rops-katowice.pl (32) 730 68 84
Stanowisko ds. informatyki i utrzymania sieci teleinformatycznej
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Sławomir Zatorski Główny specjalista szatorski@rops-katowice.pl (32) 730 68 81

 

Stanowisko ds. BHP
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Henryk Nycz hnycz@rops-katowice.pl (32) 730 68 74

 

Dział Polityki Społecznej

(dział nie realizuje świadczeń 500+ i innych świadczeń rodzinnych)

Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Sylwia Adamczyk Kierownik działu sadamczyk@rops-katowice.pl (32) 730 68 86
Jan Stanoszek Zastępca kierownika działu jstanoszek@rops-katowice.pl (32) 730 68 85
Karolina Gałuszka Specjalista kgaluszka@rops-katowice.pl (32) 730 68 51
Tomasz Czarnocki Starszy Pracownik Socjalny tczarnocki@rops-katowice.pl (32) 730 68 85
Zespół ds. realizacji projektu „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
Tomasz Matwijów Inspektor tmatwijow@rops-katowice.pl (32) 730 68 59
Zespół ds. realizacji projektu „ Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
Joanna Badura Inspektor jbadura@rops-katowice.pl (32) 730 68 73
Dział Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Małgorzata Grządziel Kierownik działu mgrzadziel@rops-katowice.pl (32) 730 68 92
Anna Markiewicz Główny Specjalista amarkiewicz@rops-katowice.pl (32) 730 68 91
Józefina Gajda Specjalista jgajda@rops-katowice.pl (32) 730 68 91
Karolina Staroń-Blaut Specjalista kstaron@rops-katowice.pl (32) 730 68 93
Martyna Schittek Inspektor mschittek@rops-katowice.pl (32) 730 68 93

 

Wojewódzki Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii
Małgorzata Kowalcze opa@rops-katowice.pl (32) 730 68 92

 

 

Dział Pieczy Zastępczej
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Mariola Zalewska Kierownik działu mzalewska@rops-katowice.pl (32) 730 68 55
Wioletta Lizak Specjalista wlizak@rops-katowice.pl (32) 730 68 97
Aleksandra Prynda Inspektor aprynda@rops-katowice.pl (32) 730 68 97
Katarzyna Witkiewicz Inspektor kwitkiewicz@rops-katowice.pl (32) 730 68 97

Regionalna Placówka Opiekuńczo -Terapeutyczna w Bytomiu
Plac Jana 13, 41- 936 Bytom
Nr rachunku:
Pekao SA 69 1240 6292 1111 0011 0370 9201

Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Ewa Kowalczyk Kierownik-Wychowawca ekowalczyk@rpot-bytom.pl (32) 286 72 15
Anna Płaszczymąka Sekretariat-administracja aplaszczymaka@rpot-bytom.pl (32) 286 72 15
Magdalena Zalot Wychowawca – lider Zespołu Opiekuńczo – Wychowawczego mzalot@rpot-bytom.pl (32) 286 72 15

 

Dyrekcja
Sekretariat. Kancelaria

 

Dział Programowania i Analiz
Dział Ekonomii Społecznej
Dział Finansowo - Księgowy

 

Dział Kadr i Płac
Dział Organizacyjny
Stanowisko Radcy Prawnego, Inspektor Ochrony Danych
Stanowisko ds. informatyki i utrzymania sieci teleinformatycznej
Stanowisko ds. BHP
Dział Polityki Społecznej
(dział nie realizuje świadczeń 500+ i innych świadczeń rodzinnych)

 

Zespół ds. realizacji projektu „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Zespół ds. realizacji projektu „ Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Dział Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie

Wojewódzki Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii

 

 

Dział Pieczy Zastępczej

Regionalna Placówka Opiekuńczo -Terapeutyczna w Bytomiu
Plac Jana 13, 41- 936 Bytom
Nr rachunku: Pekao SA 69 1240 6292 1111 0011 0370 9201