Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10,  40-142 Katowice

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej EPUAP: /ropskatowice/SkrytkaESP

Dyrekcja
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Grzegorz Baranowski Dyrektor gbaranowski@rops-katowice.pl (32) 730 68 68
Joanna Jeleniewska Zastępca Dyrektora jjeleniewska@rops-katowice.pl (32) 730 68 71
Sekretariat. Kancelaria
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Paulina Bobrowska Inspektor rops@rops-katowice.pl (32) 730 68 68

 

Dział Programowania i Analiz
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Krzysztof Ciupek Kierownik działu kciupek@rops-katowice.pl (32) 730 68 74
Patrycja Korkowska Inspektor pkorkowska@rops-katowice.pl (32) 730 68 82
Dział Ekonomii Społecznej
Imię i nazwisko Stanowsiko Adres e-mail Numer telefonu
Katarzyna Skowron Kierownik działu kskowron@rops-katowice.pl (32) 730 68 83
Iwona Piątkowska-Lipka Główny specjalista ilipka@rops-katowice.pl (32) 730 68 83
Agnieszka Stasiowska Specjalista astasiowska@rops-katowice.pl (32) 730 68 96
Edyta Tkacz Specjalista etkacz@rops-katowice.pl (32) 730 68 87

 

Dział Finansowo - Księgowy
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Ewa Walczak Główny księgowy ewalczak@rops-katowice.pl (32) 730 68 61
Anna Krauza Główny specjalista księgowy akrauza@rops-katowice.pl (32) 730 68 65
Lucyna Jasińska Główny specjalista księgowy ljasinska@rops-katowice.pl (32) 730 68 65
Joanna Szweda Specjalista księgowy jszweda@rops-katowice.pl (32) 730 68 65
Klaudia Sadowska Starszy Księgowy ksadowska@rops-katowice.pl (32) 730 68 63
Ewa Mrowiec Starszy Księgowy emrowiec@rops-katowice.pl (32) 730 68 63

 

Dział Kadr i Płac
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Małgorzata Kuca Kierownik Działu Kadr i Płac mkuca@rops-katowice.pl (32) 730 68 64
Jolanta Ciesielska Główny specjalista jciesielska@rops-katowice.pl (32) 730 68 64
Sylwia Panek Inspektor spanek@rops-katowice.pl (32) 730 68 64

 

Dział Organizacyjny
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Mariusz Sajak Kierownik działu msajak@rops-katowice.pl (32) 730 68 72
Katarzyna Ficek-Wojciuch Specjalista kficek@rops-katowice.pl (32) 730 68 72
Katarzyna Reclik Główny specjalista kreclik@rops-katowice.pl (32) 730 68 72
Agnieszka Sznurawa Główny specjalista asznurawa@rops-katowice.pl (32) 730 68 66

 

Stanowisko Radcy Prawnego, Inspektor Ochrony Danych
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Przemysław Sobusik Radca prawny psobusik@rops-katowice.pl (32) 730 68 84
Andrzej Wołowiec Radca prawny awolowiec@rops-katowice.pl (32) 730 68 84
Stanowisko ds. informatyki i utrzymania sieci teleinformatycznej
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Sławomir Zatorski Główny specjalista szatorski@rops-katowice.pl (32) 730 68 81

 

Stanowisko ds. BHP
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Henryk Nycz hnycz@rops-katowice.pl (32) 730 68 74

 

Dział Polityki Społecznej

(dział nie realizuje świadczeń 500+ i innych świadczeń rodzinnych)

Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Sylwia Adamczyk Kierownik działu sadamczyk@rops-katowice.pl (32) 730 68 86
Monika Badowska Zastępca kierownika działu mbadowska@rops-katowice.pl (32) 730 68 59
Karolina Gałuszka Starszy Specjalista kgaluszka@rops-katowice.pl (32) 730 68 51
Zespół ds. realizacji projektu „ Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
Joanna Pines Inspektor jpines@rops-katowice.pl (32) 730 68 59
Izabela Jachlewska Inspektor ijachlewska@rops-katowice.pl (32) 730 68 85
Dział Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Małgorzata Grządziel Kierownik działu mgrzadziel@rops-katowice.pl (32) 730 68 92
Anna Markiewicz Główny Specjalista amarkiewicz@rops-katowice.pl (32) 730 68 91
Józefina Gajda Specjalista jgajda@rops-katowice.pl (32) 730 68 91
Karolina Staroń-Blaut Specjalista kstaron@rops-katowice.pl (32) 730 68 93

e-mail ogólny: dpu@rops-katowice.pl

Wojewódzki Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii
Małgorzata Kowalcze dpu@rops-katowice.pl (32) 730 68 92

 

 

Dział Pieczy Zastępczej
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Mariola Zalewska Kierownik działu mzalewska@rops-katowice.pl (32) 730 68 55
Wioletta Lizak Specjalista wlizak@rops-katowice.pl (32) 730 68 97
Aleksandra Prynda Inspektor aprynda@rops-katowice.pl (32) 730 68 97
Katarzyna Witkiewicz Inspektor kwitkiewicz@rops-katowice.pl (32) 730 68 97
Zespół ds. realizacji projektu „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim”
Martyna Schittek Specjalista mschittek@rops-katowice.pl (32) 730 68 55
Grażyna Borowy Specjalista gborowy@rops-katowice.pl (32) 730 68 54
Joanna Oczadły Specjalista joczadly@rops-katowice.pl (32) 730 68 54
Numer pokoju 009-012, fax.:(32) 730 68 97

Regionalna Placówka Opiekuńczo -Terapeutyczna w Bytomiu
Plac Jana 13, 41- 936 Bytom
Nr rachunku:
Pekao SA 69 1240 6292 1111 0011 0370 9201

Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Ewa Kowalczyk Kierownik-Wychowawca ekowalczyk@rpot-bytom.pl (32) 286 72 15
Anna Płaszczymąka Sekretariat-administracja aplaszczymaka@rpot-bytom.pl (32) 286 72 15
Mariusz Kostrzewa Wychowawca – lider Zespołu Opiekuńczo – Wychowawczego mkostrzewa@rpot-bytom.pl 796 516 913
Katarzyna Modrzejewska Wychowawca – lider Zespołu Opiekuńczo – Wychowawczego kmodrzejewska@rpot-bytom.pl (32) 388 20 49

 

Dyrekcja
Sekretariat. Kancelaria

 

Dział Programowania i Analiz
Dział Ekonomii Społecznej
Dział Finansowo - Księgowy

 

Dział Kadr i Płac
Dział Organizacyjny
Stanowisko Radcy Prawnego, Inspektor Ochrony Danych
Stanowisko ds. informatyki i utrzymania sieci teleinformatycznej
Stanowisko ds. BHP
Dział Polityki Społecznej

(dział nie realizuje świadczeń 500+ i innych świadczeń rodzinnych)

  Zespół ds. realizacji projektu „ Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

  Dział Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie

  e-mail ogólny: dpu@rops-katowice.pl

  Wojewódzki Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii

   

   

  Dział Pieczy Zastępczej

  Zespół ds. realizacji projektu  „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim”

  Regionalna Placówka Opiekuńczo -Terapeutyczna w Bytomiu
  Plac Jana 13, 41- 936 Bytom
  Nr rachunku: Pekao SA 69 1240 6292 1111 0011 0370 9201