Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10,  40-142 Katowice

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej EPUAP: /ropskatowice/SkrytkaESP

Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu

Informacje na temat przebiegu spraw

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście –
Dział Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie lub telefonicznie pod numerem: 32 730 68 93/2

Dyrekcja
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Anna Zasada-Chorab Dyrektor azasada-chorab@rops-katowice.pl (32) 730 68 68
Mariusz Sajak Zastępca Dyrektora msajak@rops-katowice.pl (32) 730 68 71
Sekretariat. Kancelaria
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Agnieszka Sznurawa Główny Specjalista rops@rops-katowice.pl (32) 730 68 68

 

Dział Programowania i Analiz
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Krzysztof Ciupek Kierownik działu kciupek@rops-katowice.pl (32) 730 68 74
Patrycja Korkowska Starszy Inspektor pkorkowska@rops-katowice.pl (32) 730 68 82
Piotr Polok Główny specjalista ppolok@rops-katowice.pl (32) 730 68 57
Kinga Wesołowska Główny specjalista kwesolowska@rops-katowice.pl (32) 730 68 53
Dział Ekonomii Społecznej
Imię i nazwisko Stanowsiko Adres e-mail Numer telefonu
Katarzyna Skowron Kierownik działu kskowron@rops-katowice.pl (32) 730 68 83
Iwona Piątkowska-Lipka Główny specjalista ilipka@rops-katowice.pl (32) 730 68 83
Agnieszka Stasiowska Specjalista astasiowska@rops-katowice.pl (32) 730 68 96
Edyta Tkacz Specjalista etkacz@rops-katowice.pl (32) 730 68 87
Martyna Schittek Specjalista mschittek@rops-katowice.pl (32) 730 68 96

 

Dział Finansowo - Księgowy
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Ewa Walczak Główny księgowy ewalczak@rops-katowice.pl (32) 730 68 61
Anna Krauza Główny specjalista księgowy akrauza@rops-katowice.pl (32) 730 68 65
Lucyna Jasińska Główny specjalista księgowy ljasinska@rops-katowice.pl (32) 730 68 65
Joanna Szweda Specjalista księgowy jszweda@rops-katowice.pl (32) 730 68 65
Klaudia Sadowska Starszy Księgowy ksadowska@rops-katowice.pl (32) 730 68 63
Ewa Mrowiec Starszy Księgowy emrowiec@rops-katowice.pl (32) 730 68 63

 

Dział Kadr i Płac
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Małgorzata Kuca Kierownik Działu Kadr i Płac mkuca@rops-katowice.pl (32) 730 68 64
Jolanta Ciesielska Główny specjalista jciesielska@rops-katowice.pl (32) 730 68 64
Sylwia Panek Inspektor spanek@rops-katowice.pl (32) 730 68 64

 

Dział Organizacyjny
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Katarzyna Reclik Kierownik działu kreclik@rops-katowice.pl (32) 730 68 73
Agnieszka Woźniak- Biel Specjalista awozniak-biel@rops-katowice.pl (32) 730 68 73
Paulina Bobrowska Specjalista pbobrowska@rops-katowice.pl (32) 730 68 72

 

Stanowisko Radcy Prawnego, Inspektor Ochrony Danych
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Przemysław Sobusik Radca prawny psobusik@rops-katowice.pl (32) 730 68 84
Andrzej Wołowiec Radca prawny awolowiec@rops-katowice.pl (32) 730 68 84
Stanowisko ds. informatyki i utrzymania sieci teleinformatycznej
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Sławomir Zatorski Główny specjalista szatorski@rops-katowice.pl (32) 730 68 81

 

Stanowisko ds. BHP
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Henryk Nycz hnycz@rops-katowice.pl (32) 730 68 74

 

Dział Polityki Społecznej

(dział nie realizuje świadczeń 500+ i innych świadczeń rodzinnych)

Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Sylwia Adamczyk Kierownik działu sadamczyk@rops-katowice.pl (32) 730 68 86
Karolina Gałuszka Starszy Specjalista kgaluszka@rops-katowice.pl (32) 730 68 51
Joanna Kina-Piechota Główny Specjalista jkina-piechota@rops-katowice.pl (32) 730 68 59
Zespół ds. realizacji projektu „ Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
Izabela Jachlewska Starszy Inspektor ijachlewska@rops-katowice.pl (32) 730 68 85

 

Dział Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Małgorzata Grządziel Kierownik działu mgrzadziel@rops-katowice.pl (32) 730 68 92
Anna Markiewicz Główny Specjalista amarkiewicz@rops-katowice.pl (32) 730 68 91
Agnieszka Sznurawa Główny specjalista asznurawa@rops-katowice.pl (32) 730 68 93
Józefina Gajda Starszy Specjalista jgajda@rops-katowice.pl (32) 730 68 91
Karolina Staroń-Blaut Starszy Specjalista kstaron@rops-katowice.pl (32) 730 68 93

e-mail ogólny: dpu@rops-katowice.pl

Wojewódzki Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii
Małgorzata Kowalcze dpu@rops-katowice.pl (32) 730 68 92

 

 

Dział Pieczy Zastępczej
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Mariola Zalewska Kierownik działu mzalewska@rops-katowice.pl (32) 730 68 55
Wioletta Lizak Specjalista wlizak@rops-katowice.pl (32) 730 68 97
Aleksandra Prynda Starszy Inspektor aprynda@rops-katowice.pl (32) 730 68 97
Katarzyna Witkiewicz Starszy Inspektor kwitkiewicz@rops-katowice.pl (32) 730 68 97
Zespół ds. realizacji projektu „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim”
Grażyna Borowy Główny Specjalista gborowy@rops-katowice.pl (32) 730 68 54
Joanna Oczadły Starszy Specjalista joczadly@rops-katowice.pl (32) 730 68 54
Marta Bysiek Specjalista mbysiek@rops-katowice.pl (32) 730 68 54
Numer pokoju 009-012, fax.:(32) 730 68 97

Regionalna Placówka Opiekuńczo -Terapeutyczna w Bytomiu
Plac Jana 13, 41- 936 Bytom
( od 1 września 2022 r. tymczasowa zmiana lokalizacji placówki : ul. Wolności 67A, 42-674 Laryszów )
Nr rachunku:
Pekao SA 69 1240 6292 1111 0011 0370 9201

Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Ewa Kowalczyk Kierownik-Wychowawca ekowalczyk@rpot-bytom.pl (32) 286 72 15
Anna Płaszczymąka Sekretariat-administracja aplaszczymaka@rpot-bytom.pl (32) 286 72 15

 

Dyrekcja
Sekretariat. Kancelaria

 

Dział Programowania i Analiz
Dział Ekonomii Społecznej
Dział Finansowo - Księgowy

 

Dział Kadr i Płac
Dział Organizacyjny
Stanowisko Radcy Prawnego, Inspektor Ochrony Danych
Stanowisko ds. informatyki i utrzymania sieci teleinformatycznej
Stanowisko ds. BHP
Dział Polityki Społecznej

(dział nie realizuje świadczeń 500+ i innych świadczeń rodzinnych)

  Zespół ds. realizacji projektu „ Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

  Dział Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie

  e-mail ogólny: dpu@rops-katowice.pl

  Wojewódzki Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii

   

   

  Dział Pieczy Zastępczej

  Zespół ds. realizacji projektu  „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim”

  Regionalna Placówka Opiekuńczo -Terapeutyczna w Bytomiu
  Plac Jana 13, 41- 936 Bytom
  ( od 1 września 2022 r. tymczasowa zmiana lokalizacji placówki : ul. Wolności 67A, 42-674 Laryszów )
  Nr rachunku: Pekao SA 69 1240 6292 1111 0011 0370 9201