Dyrekcja
Imię i Nazwisko Numer Pokoju nr telefonu / adres e-mail
Dyrektor ROPS
Grzegorz Baranowski 205 (32) 730 68 68
Zastępca Dyrektora ROPS
Marietta Hełka 121 (32) 730 68 68
Sekretariat
Imię i Nazwisko stanowisko nr telefonu / fax.:
Agnieszka Sznurawa Główny Specjalista (32) 730 68 68 / (32) 730 68 69
Numer pokoju: 205, rops@rops-katowice.pl | Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej EPUAP: /ropskatowice/SkrytkaESP
Kancelaria
Imię i Nazwisko stanowisko nr telefonu / adres e-mail
Numer pokoju: 215, fax.: (32) 730 68 69
Dział Analiz i Programowania
Imię i Nazwisko stanowisko nr telefonu / adres e-mail
Dominika Błasiak Kierownik działu (32) 730 68 74 dblasiak@rops-katowice.pl
Izabela Brulińska Podinspektor (32) 730 68 82 ibrulinska@rops-katowice.pl
Krzysztof Ciupek Główny Specjalista (32) 730 68 82 kciupek@rops-katowice.pl
Karolina Gałuszka Starszy Inspektor ds. badań i analiz (32) 730 68 82 kgaluszka@rops-katowice.pl
Dział ds. Ekonomii Społecznej
Imię i Nazwisko stanowisko nr telefonu / adres e-mail
Katarzyna Skowron Kierownik działu (32) 730 68 83 kskowron@rops-katowice.pl
Iwona Piątkowska-Lipka Z-ca kierownika działu (32) 730 68 83 ilipka@rops-katowice.pl
Agnieszka Stasiowska Specjalista (32) 730 68 87 astasiowska@rops-katowice.pl
Oliwia Szewczyk Specjalista (32) 730 68 87 oszewczyk@rops-katowice.pl
Edyta Tkacz Specjalista (32) 730 68 87 etkacz@rops-katowice.pl
Dział Obsługi Finansowo - Księgowej
Imię i Nazwisko stanowisko nr telefonu / adres e-mail
Ewa Walczak Główny księgowy (32) 730 68 61 ewalczak@rops-katowice.pl
Anna Krauza Specjalista księgowy (32) 730 68 65 akrauza@rops-katowice.pl
Lucyna Jasińska Specjalista księgowy (32) 730 68 65 ljasinska@rops-katowice.pl
Ewa Paśnik Starszy księgowy (32) 730 68 65 epasnik@rops-katowice.pl
Joanna Kik Starszy księgowy (32) 730 68 63 jkik@rops-katowice.pl
Klaudia Baran Księgowy (32) 730 68 63 kbaran@rops-katowice.pl
Ewa Mrowiec Księgowy (32) 730 68 63 emrowiec@rops-katowice.pl
Numery pokojów: 219, 220, 225, fax.: (32) 730-68-69
Zespół ds. Kadr i Płac
Imię i Nazwisko stanowisko nr telefonu / adres e-mail
Jolanta Ciesielska Starszy specjalista (32) 730 68 64 jciesielska@rops-katowice.pl
Małgorzata Kuca Główny specjalista ds. kadr i płac (32) 730 68 64 mkuca@rops-katowice.pl
Monika Postolska Specjalista ds. kadr i płac (32) 730 68 64 mpostolska@rops-katowice.pl
Dział ds. Organizacji i Zamówień Publicznych
Imię i Nazwisko stanowisko nr telefonu / adres e-mail
Patrycjusz Kornas Kierownik działu (32) 730 68 72 pkornas@rops-katowice.pl
Lucyna Banasz Specjalista (32) 730 68 76 lskupien@rops-katowice.pl
Paulina Ndambi Referent (32) 730 68 76 pndambi@rops-katowice.pl
Monika Pęczek Inspektor (32) 730 68 76 mpeczek@rops-katowice.pl
Katarzyna Reclik Specjalista (32) 730 68 72 kreclik@rops-katowice.pl
Agnieszka Sznurawa Główny Specjalista (32) 730 68 68 asznurawa@rops-katowice.pl
Sławomir Zatorski Główny Specjalista ds. Informatyki (32) 730 68 81 szatorski@rops-katowice.pl
Numery pokojów: 211, 212, 213, 215, 216, 217 fax.: (32) 730-68-69, Email: pso@rops-katowice.pl
Stanowisko ds. Kontroli WewnętrznejInspektor ochrony danych
Imię i Nazwisko stanowisko nr telefonu / adres e-mail
Przemysław Sobusik Główny Specjalista (32) 730 68 81 psobusik@rops-katowice.pl
Stanowisko ds. Polityki Senioralnej i Pomocy Społecznej
Imię i Nazwisko stanowisko nr telefonu / adres e-mail
Joanna Jeleniewska Specjalista (32) 730 68 85 jjeleniewska@rops-katowice.pl
Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie
Imię i Nazwisko stanowisko nr telefonu / adres e-mail
Małgorzata Grządziel Kierownik działu (32) 730 68 92 mgrzadziel@rops-katowice.pl
Anna Markiewicz Starszy Specjalista (32) 730 68 91 amarkiewicz@rops-katowice.pl
Józefina Gajda Specjalista (32) 730 68 91 jgajda@rops-katowice.pl
Karolina Staroń-Blaut Inspektor (32) 730 68 93 kstaron@rops-katowice.pl
Martyna Kudla Inspektor (32) 730 68 93 mkudla@rops-katowice.pl
Aleksandra Prynda Inspektor (32) 730 68 93 aprynda@rops-katowice.pl
Katarzyna Witkiewicz Inspektor (32) 730 68 62 kwitkiewicz@rops-katowice.pl

Wojewódzki Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii

Małgorzata Kowalcze (32) 730 68 92 opa@rops-katowice.pl
Numery pokojów: 111, 112, 113, 114 fax.:(32) 730 68 92/69, Email: opa@rops-katowice.pl
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny
Imię i Nazwisko stanowisko nr telefonu / adres e-mail
Sylwia Adamczyk Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego (32) 730 68 86 sadamczyk@rops-katowice.pl
Sylwia Krawczyk Specjalista (32) 730 68 97 skrawczyk@rops-katowice.pl
Katarzyna Grabowy-Maruszyj Inspektor (32) 730 68 71 kmaruszyj@rops-katowice.pl
Paweł Prządo Starszy Specjalista (32) 730 68 94 pprzado@rops-katowice.pl
Tomasz Saczyński Inspektor (32) 730 68 97 tsaczynski@rops-katowice.pl
Numery pokoju: 302, 303 fax.:(32) 730 68 97
Dział ds. Projektów i Współpracy
Imię i Nazwisko stanowisko nr telefonu / adres e-mail
Karolina Jaworska-Supernak Kierownik działu (32) 730 68 84 kjaworska@rops-katowice.pl

Zespół ds. projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”

Joanna Krywult Specjalista (32) 730 68 84 jkrywult@rops-katowice.pl
Katarzyna Łącka Specjalista (32) 730 68 84 klacka@rops-katowice.pl
Elżbieta Fabian Specjalista (32) 730 68 84 efabian@rops-katowice.pl
Numery pokoju: 212 fax.:(32) 730 68 97

Zespół ds. realizacji projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Tomasz Matwijów Inspektor (32) 730 68 59 tmatwijow@rops-katowice.pl
Marta Wasilewska Inspektor (32) 730 68 59 mwasiilewska@rops-katowice.pl
Numery pokoju: 226, e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl fax.:(32) 730 68 97

Zespół ds. realizacji projektu „ Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Katarzyna Skwiercz Inspektor (32) 730 68 73 kskwiercz@rops-katowice.pl
Magdalena Mazur-Skrzyniarz Specjalista (32) 730 68 73 mmazur@rops-katowice.pl
Olimpia Szymuś Inspektor (32) 730 68 73 oszymus@rops-katowice.pl
Numery pokoju: 211
 

UWAGA Linia zewnętrzna nie posiada możliwości przełączania połączeń do innych działów.