Skład Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie śląskim

Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie śląskim  została powołana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną ds. stopni specjalizacji  zawodowej pracowników socjalnych 19.05.2023 roku.

Skład Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie śląskim na lata 2023 -2028

  1. Aldona Frączkiewicz – Wronka
  2. Elżbieta Maj
  3. Maciej Klimek 
  4. Piotr Polok
  5. Andrzej Pacia

obsługa administracyjno – techniczna  RKE

  1. Agnieszka Sznurawa – główny specjalista, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 32 730 68 68