Skład Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie śląskim

Skład Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie śląskim

Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie śląskim została powołana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych 16.03.2018 roku.

Skład Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie śląskim:

  1. dr hab. Krystyna Faliszek – przewodnicząca RKE
  2. dr Maria Bartecka – Straszny (pełniła funkcję członka RKE do 07.09.2022 r)
  3. dr Elzbieta Maj
  4. Krzysztof Kratofil
  5. Maciej Sosnowski

obsługa administracyjno – techniczna RKE

  1. Agnieszka Sznurawa – główny specjalista w Dziale Organizacyjnym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego –
    tel. 32 730 68 66