15 kwietnia – Światowy Dzień Trzeźwości

Co roku 15 kwietnia Światowa Organizacja Zdrowia apeluje, aby przynajmniej w tym jednym dniu powstrzymać się od spożywania jakichkolwiek produktów alkoholowych. Warto w czasie takich dni przypominać, że problem alkoholizmu nie dotyczy tylko pojedynczych ludzi, ale...

Ruszył nabór wniosków do III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Rusza III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy województwa śląskiego, ponownie jak w poprzednich edycjach, będą mieli do dyspozycji 10 milionów złotych. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach MBO podzielone są na dwie pule: EKO (5 mln...

Skrócony czas pracy w Wielki Piątek

W Wielki Piątek 2 kwietnia 2021 r, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego będzie czynny do godz. 12:00. Przypominamy, iż zgodnie z wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa w walce z rozprzestrzeniającym się wirusem Sars-CoV-2 aktualnie istnieje...

Do 9 kwietnia 2021 roku ROPS wstrzymuje obsługę Klienta w jednostce

Prosimy o załatwianie spraw w kontakcie telefonicznym lub mailowym. TELEFON DO ROPS: 32/730-68-68

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że 26 lutego 2021 r. minister rodziny i polityki społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego...

Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku

W związku z obowiązkiem sprawozdawczym wynikającym z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) dotyczącym wykonania przez samorządy gminne zadań z zakresu zwalczania narkomanii,...

Ogłaszamy rekrutację na szkolenie pn. Schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych – zmiana przepisów prawnych w obszarze przeciwdziałania bezdomności

Serdecznie zapraszamy pracowników ośrodków wsparcia do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Doskonalenie...

Projekt pn. „ Włącz nowe pokolenie. New generation empowerment”

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch ogłosiło nabór do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Włącz nowe pokolenie. New generation empowerment”. Projekt jest skierowany do przedstawicieli...

Rekrutacja na szkolenia organizowane w ramach projektu „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników...

Rekrutacja uzupełniająca na szkolenia dla pracowników domów pomocy społecznej

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników...

Kalendarz szkoleń

Aktualności

Poprzednia strona ROPS

Szczepienia dla seniorów

Zobacz film promocyjny Śląskiego OW NFZ

Poszukujemy Pracowników

Wejdź i zobacz aktualne nabory.

Działania COVID-19

Projekty mające na celu wsparcie DPS oraz inne działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego SARS-CoV-2.

Polityka Senioralna

Informacje dotyczące Śląskiej Karty Seniora. Baza organizacji seniorskich. Granty dla seniorów. Śląska Rada do spraw Seniorów. Wydarzenia i aktualności.

Ekonomia społeczna

Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim. Informacje o zakupie prospołecznym. Mapa potrzeb. Baza PES i OWES.

Śląskie dla rodziny

Śląska Karta Dużej Rodziny. Baza oraz wyszukiwarka partnerów Karty. Zniżki i rabaty. Informacje na temat dobrych praktyk. Wydarzenia i aktualności.

Polityka społeczna

Forum pomocy społecznej. Baza interpretacji przepisów z zakresu pomocy społecznej. Projekt „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników…”

Kooperacje 3D

Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Projekt jest realizowany w partnerstwie, w którym biorą udział cztery ośrodki…

Problemy uzależnień

Baza organizacji oraz informatory dotyczące leczenia uzależnień. Rekrutacje na szkolenia dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy. Konkursy i dotacje.

Strategie, programy, badania

Badania i analizy zrealizowane w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Strategia Polityki Społecznej. Dokumenty regionalne, podnadregionalne.

Śląskie Kadry DPS vs COVID-19
Emisja Dobra - Portal dla chcących pomagać
Projekt Śląskie Pomaga