Praca – Pracownik ds. badań i analiz – ROPS

Praca dla Psychologa – szczegóły w BIP i pod numerem telefonu (32) 730 68 64

Masz doświadczenie przy realizacji projektów UE? Szukasz Pracy? Zadzwoń (32) 730 68 64

Został ogłoszony konkurs „Przyjaciel rodziny 2021”

W dniu 12 października 2021 roku uchwałą nr 2240/280/VI/2021 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Przyjaciel Rodziny 2021”. Celem konkursu „Przyjaciel rodziny 2021” jest wyróżnienie osób fizycznych zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które...

Badanie potrzeb szkoleniowych członków zespołów interdyscyplinarnych oraz zespołów roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim (2021)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza ośrodki pomocy społecznej województwa śląskiego do udziału w krótkim badaniu ankietowym dotyczącym potrzeb szkoleniowych członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych w zakresie...

Coaching grupowy dla instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Serdecznie zapraszamy instytucje systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej do uczestnictwa w coachingu grupowym zaplanowanym do realizacji w 2022 roku w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”,...

Rekrutacja na wyjazdowe szkolenia z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 rok oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w...

Rekrutacja na szkolenia z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 rok" oraz "Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w...

Uchwalono „Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2021-2030”

W dniu 25 sierpnia b.r. uchwałą nr 1960/265/VI/2021 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął „Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2021-2030”. Opracowanie powyższego dokumentu jest zadaniem samorządu województwa i wynika z...

Zapraszamy do Miasteczka Zdrowia w Świerklańcu

W dniu 21.08.2021 r.  zapraszamy do Miasteczka Zdrowia w Świerklańcu w ramach którego będzie można skorzystać z: bezpłatnych konsultacji i badań mobilnego punktu szczepień (przeciwko covid-19) mobilnego punktu Narodowego Spisu Powszechnego możliwości zapoznania się z...

Nabory wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2021 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1684/252/VI/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku ogłosił nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2021 roku....

Zmiany w uzyskaniu certyfikatu superwizora pracy socjalnej

Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu na superwizora pracy socjalnej i uzyskania certyfikatu superwizora bez konieczności odbycia szkolenia - w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku. Osoby, zainteresowane uzyskaniem certyfikatu superwizora pracy socjalnej oraz...

Rekrutacja na szkolenia projektu: Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II

Serdecznie zapraszamy na szkolenia organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy...

Kalendarz szkoleń

Aktualności

Poprzednia strona ROPS

Poszukujemy Pracowników!

Wejdź i zobacz aktualne nabory.

Działania COVID-19

Projekty mające na celu wsparcie DPS oraz inne działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego SARS-CoV-2.

Polityka Senioralna

Informacje dotyczące Śląskiej Karty Seniora. Baza organizacji seniorskich. Granty dla seniorów. Śląska Rada do spraw Seniorów. Wydarzenia i aktualności.

Ekonomia społeczna

Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim. Informacje o zakupie prospołecznym. Mapa potrzeb. Baza PES i OWES.

Śląskie dla rodziny

Śląska Karta Dużej Rodziny. Baza oraz wyszukiwarka partnerów Karty. Zniżki i rabaty. Informacje na temat dobrych praktyk. Wydarzenia i aktualności.

Polityka społeczna

Forum pomocy społecznej. Baza interpretacji przepisów z zakresu pomocy społecznej. Projekt „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników…”

Kooperacje 3D

Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Projekt jest realizowany w partnerstwie, w którym biorą udział cztery ośrodki…

Problemy uzależnień

Baza organizacji oraz informatory dotyczące leczenia uzależnień. Rekrutacje na szkolenia dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy. Konkursy i dotacje.

Strategie, programy, badania

Badania i analizy zrealizowane w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Strategia Polityki Społecznej. Dokumenty regionalne, podnadregionalne.

Śląskie Kadry DPS vs COVID-19
Emisja Dobra - Portal dla chcących pomagać
Projekt Śląskie Pomaga