Aktualne oferty pracy 

Пункт юридичного обслуговування та консультування для громадян України  / Punkt obsługi prawnej i poradnictwa dla obywateli Ukrainy

У Регіональному центрі соціальної політики Сілезького воєводства відкрито пункт юридичного обслуговування та консультування громадян України, які втекли з території України у зв'язку з нападом Російської Федерації на Україну та легально прибули на територію Республіки Польща. Послугами можуть скористатися особи, які мають статус UKR.Більш...

IX Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej

IX Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej, organizowany pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, obędzie się w dniach 20-25 marca br. (ul. Bankowa 11, Katowice) pod hasłem „Walka z mitami i stygmą w polskiej pracy socjalnej”. W programie zaplanowano spotkania...

Nabór kandydatów na członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie śląskim na lata 2023-2028

16 marca 2023 r. upływa okres powołania składów Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (RKE) 2018-2023, działających w poszczególnych województwach. W związku z powyższym, Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (CKE) na mocy art. 117 ust. 3...

„Aktywni+” – Edycja 2023 – spotkania informacyjne

W związku z planowanym na luty br. ogłoszeniem naboru ofert w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021–2025 - Edycja 2023, Departament Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli podmiotów, które zamierzają ubiegać się o dofinansowanie, do udziału w spotkaniach...

Poszukujemy Gmin zainteresowanych utworzeniem CUS. Spotkanie informacyjne 15 lutego 2023 r.

W związku z planowanym przystąpieniem do opracowania koncepcji projektu „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne” mającego na celu wsparcie gmin w tworzeniu Centrów Usług Społecznych, serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 15 lutego 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej...

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko kierownika

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach. Szczegóły na stronie internetowej bip.slaskie.pl

Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%

Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa właściwego ze względu na adres siedziby przedsiębiorcy. Zezwolenia wydaje się na wniosek przedsiębiorcy, oddzielnie na obrót hurtowy następującymi rodzajami napojów alkoholowych: o...

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”

Rozpoczął się nabór wniosków do kolejnego modułu programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!" realizowanego przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.„Dostępne Mieszkanie" to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich...

Rekrutacja na drugą edycję szkoleń z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w drugiej edycji szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2022 rok oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025. Adresatami przedsięwzięć są...

Zgłoś swojego Ambasadora Srebrnego Pokolenia

Są wyjątkowi. Mają przynajmniej 60 lat, mieszkają w naszym województwie i robią coś wybitnego, coś, co może być wzorem dla innych osób starszych. Tacy są Ambasadorzy Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2022. Zapraszamy do zgłaszani kandydatów. Termin: do 30 listopada. W konkursie chcemy wyróżnić cztery osoby starsze. Nadamy im tytuł:...

Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu

Aktualności

Granty 2023

Projekt / ПРОЕКТУ

„Razem z nami”
„РАЗОМ З НАМИ”

Działania COVID-19

Projekty mające na celu wsparcie DPS oraz inne działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego SARS-CoV-2.

Polityka Senioralna

Informacje dotyczące Śląskiej Karty Seniora. Baza organizacji seniorskich. Granty dla seniorów. Śląska Rada do spraw Seniorów. Wydarzenia i aktualności.

Ekonomia społeczna

Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim. Informacje o zakupie prospołecznym. Mapa potrzeb. Baza PES i OWES.

Śląskie dla rodziny

Śląska Karta Dużej Rodziny. Baza oraz wyszukiwarka partnerów Karty. Zniżki i rabaty. Informacje na temat dobrych praktyk. Wydarzenia i aktualności.

Polityka społeczna

Forum pomocy społecznej. Baza interpretacji przepisów z zakresu pomocy społecznej. Projekt „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników…”

Kooperacje 3D

Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Projekt jest realizowany w partnerstwie, w którym biorą udział cztery ośrodki…

Problemy uzależnień

Baza organizacji oraz informatory dotyczące leczenia uzależnień. Rekrutacje na szkolenia dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy. Konkursy i dotacje.

Strategie, programy, badania

Badania i analizy zrealizowane w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Strategia Polityki Społecznej. Dokumenty regionalne, podnadregionalne.