Praca – Psycholog w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej

Praca – Wychowawca, Opiekun Medyczny w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej

Zatrudnimy Inspektora w Dziale Polityki Społecznej

Poszukujemy Gmin zainteresowanych utworzeniem CUS. Spotkanie informacyjne 15 lutego 2023 r.

W związku z planowanym przystąpieniem do opracowania koncepcji projektu „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne” mającego na celu wsparcie gmin w tworzeniu Centrów Usług Społecznych, serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 15 lutego 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej...

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko kierownika

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach. Szczegóły na stronie internetowej bip.slaskie.pl

Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%

Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa właściwego ze względu na adres siedziby przedsiębiorcy. Zezwolenia wydaje się na wniosek przedsiębiorcy, oddzielnie na obrót hurtowy następującymi rodzajami napojów alkoholowych: o...

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”

Rozpoczął się nabór wniosków do kolejnego modułu programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!" realizowanego przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.„Dostępne Mieszkanie" to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich...

Rekrutacja na drugą edycję szkoleń z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w drugiej edycji szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2022 rok oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025. Adresatami przedsięwzięć są...

Zgłoś swojego Ambasadora Srebrnego Pokolenia

Są wyjątkowi. Mają przynajmniej 60 lat, mieszkają w naszym województwie i robią coś wybitnego, coś, co może być wzorem dla innych osób starszych. Tacy są Ambasadorzy Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2022. Zapraszamy do zgłaszani kandydatów. Termin: do 30 listopada. W konkursie chcemy wyróżnić cztery osoby starsze. Nadamy im tytuł:...

Ogłoszenie konkursu „Przyjaciel Rodziny 2022”

W dniu 18 listopada 2022 roku uchwałą nr 2075/376/VI/2022 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Przyjaciel Rodziny 2022”. Celem konkursu „Przyjaciel Rodziny 2022” jest wyróżnienie osób fizycznych, które z największą pasją i oddaniem wspierają rodziny z terenu województwa śląskiego. Laureatom zostaną przyznane nagrody finansowe, pamiątkowe...

Życzenia na Dzień Pracownika Socjalnego 2022

Szanowni PaństwoPracownicy Instytucji Pomocyi Integracji Społecznej W dniu 21 listopada obchodzimy dzień Pracownika Socjalnego - Dzień Pracowników Systemu Pomocy i Integracji Społecznej. Praca na rzecz drugiego człowieka to najpiękniejsza forma aktywności zawodowej. To Państwa praca, a zarazem misja którą realizujecie. Towarzyszycie osobom i...

Ogłoszenie Naboru wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2022 roku – II edycja

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2072/376/VI/2022 z dnia 18.11.2022 roku ogłosił Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2022 roku – II edycja. Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w 1h egzemplarzu zainteresowane...

Ogłoszenie Naboru wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2022 roku – II edycja.

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2073/376/VI/2022 z dnia 18.11.2022 roku ogłosił Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2022 roku – II edycja. Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w 1 egzemplarzu zainteresowane...

Kalendarz szkoleń

Aktualności

Granty

Допомога біженцям з України

Pomoc Uchodźcom
z Ukrainy !!!

Regionalna kampania społeczna pn. Wielka Moc Rezyliencji

Stowarzyszenie Moc Wsparcia wraz z Województwem Śląskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i Miastem Sosnowiec inaugurują regionalną kampanię społeczną pn. Wielka Moc Rezyliencji

Działania COVID-19

Projekty mające na celu wsparcie DPS oraz inne działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego SARS-CoV-2.

Polityka Senioralna

Informacje dotyczące Śląskiej Karty Seniora. Baza organizacji seniorskich. Granty dla seniorów. Śląska Rada do spraw Seniorów. Wydarzenia i aktualności.

Ekonomia społeczna

Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim. Informacje o zakupie prospołecznym. Mapa potrzeb. Baza PES i OWES.

Śląskie dla rodziny

Śląska Karta Dużej Rodziny. Baza oraz wyszukiwarka partnerów Karty. Zniżki i rabaty. Informacje na temat dobrych praktyk. Wydarzenia i aktualności.

Polityka społeczna

Forum pomocy społecznej. Baza interpretacji przepisów z zakresu pomocy społecznej. Projekt „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników…”

Kooperacje 3D

Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Projekt jest realizowany w partnerstwie, w którym biorą udział cztery ośrodki…

Problemy uzależnień

Baza organizacji oraz informatory dotyczące leczenia uzależnień. Rekrutacje na szkolenia dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy. Konkursy i dotacje.

Strategie, programy, badania

Badania i analizy zrealizowane w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Strategia Polityki Społecznej. Dokumenty regionalne, podnadregionalne.