Praca – Psycholog w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej

Praca – Wychowawca, Opiekun Medyczny w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej

Zatrudnimy Inspektora w Dziale Polityki Społecznej

Rekrutacja na drugą edycję szkoleń z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w drugiej edycji szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2022 rok oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025. Adresatami przedsięwzięć są...

Zgłoś swojego Ambasadora Srebrnego Pokolenia

Są wyjątkowi. Mają przynajmniej 60 lat, mieszkają w naszym województwie i robią coś wybitnego, coś, co może być wzorem dla innych osób starszych. Tacy są Ambasadorzy Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2022. Zapraszamy do zgłaszani kandydatów. Termin: do 30 listopada. W konkursie chcemy wyróżnić cztery osoby starsze. Nadamy im tytuł:...

Ogłoszenie konkursu „Przyjaciel Rodziny 2022”

W dniu 18 listopada 2022 roku uchwałą nr 2075/376/VI/2022 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Przyjaciel Rodziny 2022”. Celem konkursu „Przyjaciel Rodziny 2022” jest wyróżnienie osób fizycznych, które z największą pasją i oddaniem wspierają rodziny z terenu województwa śląskiego. Laureatom zostaną przyznane nagrody finansowe, pamiątkowe...

Życzenia na Dzień Pracownika Socjalnego 2022

Szanowni PaństwoPracownicy Instytucji Pomocyi Integracji Społecznej W dniu 21 listopada obchodzimy dzień Pracownika Socjalnego - Dzień Pracowników Systemu Pomocy i Integracji Społecznej. Praca na rzecz drugiego człowieka to najpiękniejsza forma aktywności zawodowej. To Państwa praca, a zarazem misja którą realizujecie. Towarzyszycie osobom i...

Ogłoszenie Naboru wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2022 roku – II edycja

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2072/376/VI/2022 z dnia 18.11.2022 roku ogłosił Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2022 roku – II edycja. Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w 1h egzemplarzu zainteresowane...

Ogłoszenie Naboru wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2022 roku – II edycja.

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2073/376/VI/2022 z dnia 18.11.2022 roku ogłosił Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2022 roku – II edycja. Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w 1 egzemplarzu zainteresowane...

Spotkania informacyjno-edukacyjne dla JST w zakresie deinstytucjonalizacji i Centrów Usług Społecznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji pomocy i integracji społecznej do uczestnictwa w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych dla JST poświęconych tematyce deinstytucjonalizacji oraz Centrów Usług Społecznych.

Rekrutacja na szkolenia z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2022 rok oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025. Adresatami przedsięwzięć są przedstawiciele...

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Profilaktyka w terapii

Fundacja Lokalnej Edukacji „AB” organizuje na zalecenie Województwa Śląskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego szkolenie pn. Profilaktyka w terapii, które jest dofinansowane z budżetu Województwa Śląskiego w ramach realizacji Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030....

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Problemy uzależnień w WTZ-ach

Fundacja Lokalnej Edukacji „AB” organizuje na zalecenie Województwa Śląskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego szkolenie pn. Problemy uzależnień w WTZ-ach, które jest dofinansowane z budżetu Województwa Śląskiego w ramach realizacji Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030....

Kalendarz szkoleń

Aktualności

Granty

Допомога біженцям з України

Pomoc Uchodźcom
z Ukrainy !!!

Regionalna kampania społeczna pn. Wielka Moc Rezyliencji

Stowarzyszenie Moc Wsparcia wraz z Województwem Śląskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i Miastem Sosnowiec inaugurują regionalną kampanię społeczną pn. Wielka Moc Rezyliencji

Działania COVID-19

Projekty mające na celu wsparcie DPS oraz inne działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego SARS-CoV-2.

Polityka Senioralna

Informacje dotyczące Śląskiej Karty Seniora. Baza organizacji seniorskich. Granty dla seniorów. Śląska Rada do spraw Seniorów. Wydarzenia i aktualności.

Ekonomia społeczna

Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim. Informacje o zakupie prospołecznym. Mapa potrzeb. Baza PES i OWES.

Śląskie dla rodziny

Śląska Karta Dużej Rodziny. Baza oraz wyszukiwarka partnerów Karty. Zniżki i rabaty. Informacje na temat dobrych praktyk. Wydarzenia i aktualności.

Polityka społeczna

Forum pomocy społecznej. Baza interpretacji przepisów z zakresu pomocy społecznej. Projekt „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników…”

Kooperacje 3D

Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Projekt jest realizowany w partnerstwie, w którym biorą udział cztery ośrodki…

Problemy uzależnień

Baza organizacji oraz informatory dotyczące leczenia uzależnień. Rekrutacje na szkolenia dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy. Konkursy i dotacje.

Strategie, programy, badania

Badania i analizy zrealizowane w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Strategia Polityki Społecznej. Dokumenty regionalne, podnadregionalne.