Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Zastępca Kierownika Działu Polityki Społecznej

Projekt pn. „ Włącz nowe pokolenie. New generation empowerment”

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch ogłosiło nabór do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Włącz nowe pokolenie. New generation empowerment”. Projekt jest skierowany do przedstawicieli...

Rekrutacja na szkolenia organizowane w ramach projektu „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników...

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników domów pomocy społecznej

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników...

Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Zakończyliśmy rekrutację na szkolenia zaplanowane w pierwszej połowie 2021 roku. Dziekujemy za Panstwa udział w rekrutacji. W trakcie rekrutacji otrzymaliśmy łącznie 1295 zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną poinformowane o wyniku drogą...

Trwa nabór do Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego

Zaproszenie jest skierowane do przedstawicieli organizacji, którzy na co dzień w swojej działalności wspierają osoby z niepełnosprawnościami. Kandydatem do Sejmiku może zostać każdy, kto zamieszkuje na terenie Województwa Śląskiego i jest czynnym członkiem organizacji...

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert. Piecza zastępcza

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2955/196/VI/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej...

Nabór na stanowiska w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Bytomiu

Informujemy, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza nabór na następujące stanowiska w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Bytomiu: Wychowawca Psycholog Opiekunka dziecięca Fizjoterapeuta Szczegóły dostępne na stronach...

Kalendarz szkoleń

Aktualności

Poprzednia strona ROPS

Poszukujemy Pracowników

Wejdź i zobacz aktualne nabory.

Działania COVID-19

Projekty mające na celu wsparcie DPS oraz inne działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego SARS-CoV-2.

Polityka Senioralna

Informacje dotyczące Śląskiej Karty Seniora. Baza organizacji seniorskich. Granty dla seniorów. Śląska Rada do spraw Seniorów. Wydarzenia i aktualności.

Ekonomia społeczna

Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim. Informacje o zakupie prospołecznym. Mapa potrzeb. Baza PES i OWES.

Śląskie dla rodziny

Śląska Karta Dużej Rodziny. Baza oraz wyszukiwarka partnerów Karty. Zniżki i rabaty. Informacje na temat dobrych praktyk. Wydarzenia i aktualności.

Polityka społeczna

Forum pomocy społecznej. Baza interpretacji przepisów z zakresu pomocy społecznej. Projekt „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników…”

Kooperacje 3D

Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Projekt jest realizowany w partnerstwie, w którym biorą udział cztery ośrodki…

Problemy uzależnień

Baza organizacji oraz informatory dotyczące leczenia uzależnień. Rekrutacje na szkolenia dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy. Konkursy i dotacje.

Strategie, programy, badania

Badania i analizy zrealizowane w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Strategia Polityki Społecznej. Dokumenty regionalne, podnadregionalne.

Śląskie Kadry DPS vs COVID-19
Emisja Dobra - Portal dla chcących pomagać
Projekt Śląskie Pomaga