Spotkanie informacyjne on-line nt. rozliczania grantów w ramach projektu „Śląskie kadry DPS vs. COVID-19”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne on-line nt. rozliczania grantów w ramach projektu „Śląskie kadry DPS vs. COVID-19” w poniedziałek 7 grudnia. Ze względu na limit uczestników w spotkaniu on-line, prosimy o dołączanie do niego z podanego linka tylko z jednego...

Nabór na stanowiska w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Bytomiu

Informujemy, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza nabór na następujące stanowiska w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Bytomiu: Wychowawca Psycholog Opiekunka dziecięca Fizjoterapeuta Szczegóły dostępne na stronach...

Kalendarz szkoleń

Aktualności

Poprzednia strona ROPS

Prowadzenie miejsc czasowego pobytu

(MCP) dla mieszkańców/kandydatów na mieszkańców domów pomocy społecznej wraz z testowaniem na obecność COVID-19 organizowane w ramach projektu pn. Śląskie Pomaga.

Diałania COVID-19

Projekty mające na celu wsparcie DPS oraz inne działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego SARS-CoV-2.

Polityka Senioralna

Informacje dotyczące Śląskiej Karty Seniora. Baza organizacji seniorskich z terenu Województwa Śląskiego. Granty dla seniorów. Śląska Rada Seniorów. Wydarzenia i aktualności.

Ekonomia społeczna

Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim. Informacje o zakupie prospołecznym. Mapa potrzeb. Baza PES i OWES.

Śląskie dla rodziny

Śląska Karta Dużej Rodziny. Baza oraz wyszukiwarka partnerów Karty. Zniżki i rabaty. Informacje na temat dobrych praktyk. Wydarzenia i aktualności.

Polityka społeczna

Forum pomocy społecznej. Baza interpretacji przepisów z zakresu pomocy społecznej. Projekt „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników…”

Kooperacje 3D

Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Projekt jest realizowany w partnerstwie, w którym biorą udział cztery ośrodki…

Problemy uzależnień

Baza organizacji oraz informatory dotyczące leczenia uzależnień. Rekrutacje na szkolenia dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy. Konkursy i dotacje.

Programy, badania

Raporty, analizy i badania. Strategia Polityki Społecznej. Dokumenty regionalne, podnadregionalne, informatory oraz sprawozdawczość. Publikacje ROPS.

Śląskie Kadry DPS vs COVID-19
Emisja Dobra - Portal dla chcących pomagać
Projekt Śląskie Pomaga