OTWARCIE SEZONU AKTYWNEGO SENIORA

ZAPRASZAMY SENIORÓW DO UDZIAŁU W ZAWODACH
I SPOTKANIU  INTEGRACYJNYM SILVER RUN 2021

Impreza pod honorowym patronatem
Pani Izabeli Domogały – Członka Zarządu Województwa Śląskiego.

Nagroda „Ostoi Pokoju” im. Matki Ewy

Samorząd Województwa Śląskiego, Opolskiego, Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP oraz Gmina Bytom, które ustanowiły nagrodę „Ostoi Pokoju” imienia Matki Ewy, po raz dziewiąty zapraszają do składania kandydatur osób i instytucji, które swoim...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim w latach 2021-2023.

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1294/237/VI/2021 z dnia 26 maja 2021 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Prowadzenie interwencyjnego ośrodka...

Konsultacje społeczne projektu Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025

Stosownie do art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.), w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przygotowano projekt Programu przeciwdziałania...

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej w zakresie zwiększenia kwoty dodatku dla pracownika socjalnego

Informujemy o stanowisku Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie  aktualnych zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dotyczących dodatku dla pracowników socjalnych. Z 250 zł do 400 zł...

Zapraszamy do udziału w makroregionalnej konferencji edukacyjnej pn. „Kooperacje 3D – korzyści, kompetencje, praktyka”

Serdecznie zapraszamy do udziału w makroregionalnej konferencji edukacyjnej pn. „Kooperacje 3D – korzyści, kompetencje, praktyka”, która odbędzie się 10 czerwca 2021 roku w godzinach od 10:00 do 15:00. Konferencja odbędzie się w ramach projektu „Kooperacje 3D – model...

Rekrutacja na spotkania edukacyjne dla instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych z terenu województwa śląskiego – realizacja projektu Kooperacje 3D

Regionalny Ośrodek polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych z terenu województwa śląskiego do udziału w spotkaniach edukacyjnych, których celem jest...

15 kwietnia – Światowy Dzień Trzeźwości

Co roku 15 kwietnia Światowa Organizacja Zdrowia apeluje, aby przynajmniej w tym jednym dniu powstrzymać się od spożywania jakichkolwiek produktów alkoholowych. Warto w czasie takich dni przypominać, że problem alkoholizmu nie dotyczy tylko pojedynczych ludzi, ale...

Ruszył nabór wniosków do III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Rusza III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy województwa śląskiego, ponownie jak w poprzednich edycjach, będą mieli do dyspozycji 10 milionów złotych. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach MBO podzielone są na dwie pule: EKO (5 mln...

Skrócony czas pracy w Wielki Piątek

W Wielki Piątek 2 kwietnia 2021 r, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego będzie czynny do godz. 12:00. Przypominamy, iż zgodnie z wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa w walce z rozprzestrzeniającym się wirusem Sars-CoV-2 aktualnie istnieje...

Do 9 kwietnia 2021 roku ROPS wstrzymuje obsługę Klienta w jednostce

Prosimy o załatwianie spraw w kontakcie telefonicznym lub mailowym. TELEFON DO ROPS: 32/730-68-68

Kalendarz szkoleń

Aktualności

Poprzednia strona ROPS

Poszukujemy Pracowników!

Wejdź i zobacz aktualne nabory.

Szczepienia dla seniorów

Zobacz film promocyjny Śląskiego OW NFZ

Działania COVID-19

Projekty mające na celu wsparcie DPS oraz inne działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego SARS-CoV-2.

Polityka Senioralna

Informacje dotyczące Śląskiej Karty Seniora. Baza organizacji seniorskich. Granty dla seniorów. Śląska Rada do spraw Seniorów. Wydarzenia i aktualności.

Ekonomia społeczna

Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim. Informacje o zakupie prospołecznym. Mapa potrzeb. Baza PES i OWES.

Śląskie dla rodziny

Śląska Karta Dużej Rodziny. Baza oraz wyszukiwarka partnerów Karty. Zniżki i rabaty. Informacje na temat dobrych praktyk. Wydarzenia i aktualności.

Polityka społeczna

Forum pomocy społecznej. Baza interpretacji przepisów z zakresu pomocy społecznej. Projekt „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników…”

Kooperacje 3D

Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Projekt jest realizowany w partnerstwie, w którym biorą udział cztery ośrodki…

Problemy uzależnień

Baza organizacji oraz informatory dotyczące leczenia uzależnień. Rekrutacje na szkolenia dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy. Konkursy i dotacje.

Strategie, programy, badania

Badania i analizy zrealizowane w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Strategia Polityki Społecznej. Dokumenty regionalne, podnadregionalne.

Śląskie Kadry DPS vs COVID-19
Emisja Dobra - Portal dla chcących pomagać
Projekt Śląskie Pomaga