ROPS poszukuje do pracy w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Bytomiu następujących Pracowników
  • wychowawców (pedagogów, psychologów, osoby z wyższym wykształceniem uzupełnionym studiami podyplomowymi z zakresu pedagogiki)
  • opiekunów (wykształcenie minimum średnie) z doświadczeniem w opiece nad dziećmi,
  • opiekunów dziecięcych (wykształcenie średnie – policealne)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32 730 68 97

Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt...

Trwa nabór do Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego

Zaproszenie jest skierowane do przedstawicieli organizacji, którzy na co dzień w swojej działalności wspierają osoby z niepełnosprawnościami. Kandydatem do Sejmiku może zostać każdy, kto zamieszkuje na terenie Województwa Śląskiego i jest czynnym członkiem organizacji...

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert. Piecza zastępcza

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2955/196/VI/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej...

Nabór na stanowiska w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Bytomiu

Informujemy, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza nabór na następujące stanowiska w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Bytomiu: Wychowawca Psycholog Opiekunka dziecięca Fizjoterapeuta Szczegóły dostępne na stronach...

Kalendarz szkoleń

Aktualności

Poprzednia strona ROPS

Prowadzenie miejsc czasowego pobytu

(MCP) dla mieszkańców/kandydatów na mieszkańców domów pomocy społecznej wraz z testowaniem na obecność COVID-19 organizowane w ramach projektu pn. Śląskie Pomaga.

Działania COVID-19

Projekty mające na celu wsparcie DPS oraz inne działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego SARS-CoV-2.

Polityka Senioralna

Informacje dotyczące Śląskiej Karty Seniora. Baza organizacji seniorskich z terenu Województwa Śląskiego. Granty dla seniorów. Śląska Rada Seniorów. Wydarzenia i aktualności.

Ekonomia społeczna

Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim. Informacje o zakupie prospołecznym. Mapa potrzeb. Baza PES i OWES.

Śląskie dla rodziny

Śląska Karta Dużej Rodziny. Baza oraz wyszukiwarka partnerów Karty. Zniżki i rabaty. Informacje na temat dobrych praktyk. Wydarzenia i aktualności.

Polityka społeczna

Forum pomocy społecznej. Baza interpretacji przepisów z zakresu pomocy społecznej. Projekt „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników…”

Kooperacje 3D

Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Projekt jest realizowany w partnerstwie, w którym biorą udział cztery ośrodki…

Problemy uzależnień

Baza organizacji oraz informatory dotyczące leczenia uzależnień. Rekrutacje na szkolenia dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy. Konkursy i dotacje.

Strategie, programy, badania

Raporty, analizy i badania. Strategia Polityki Społecznej. Dokumenty regionalne, podnadregionalne, informatory oraz sprawozdawczość. Publikacje ROPS.

Śląskie Kadry DPS vs COVID-19
Emisja Dobra - Portal dla chcących pomagać
Projekt Śląskie Pomaga