Praca dla PedagogaPsychologa – szczegóły w BIP i pod numerem telefonu (32) 730 68 64

Masz doświadczenie przy realizacji projektów UE? Szukasz Pracy? Zadzwoń (32) 730 68 64

Praca dla Inspektora w dziale  Kadr i Płac. Więcej w BIP i pod numerem telefonu (32) 730 68 64

Rekrutacja na szkolenia z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 rok" oraz "Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w...

Uchwalono „Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2021-2030”

W dniu 25 sierpnia b.r. uchwałą nr 1960/265/VI/2021 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął „Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2021-2030”. Opracowanie powyższego dokumentu jest zadaniem samorządu województwa i wynika z...

Zapraszamy do Miasteczka Zdrowia w Świerklańcu

W dniu 21.08.2021 r.  zapraszamy do Miasteczka Zdrowia w Świerklańcu w ramach którego będzie można skorzystać z: bezpłatnych konsultacji i badań mobilnego punktu szczepień (przeciwko covid-19) mobilnego punktu Narodowego Spisu Powszechnego możliwości zapoznania się z...

Nabory wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2021 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1684/252/VI/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku ogłosił nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2021 roku....

Zmiany w uzyskaniu certyfikatu superwizora pracy socjalnej

Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu na superwizora pracy socjalnej i uzyskania certyfikatu superwizora bez konieczności odbycia szkolenia - w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku. Osoby, zainteresowane uzyskaniem certyfikatu superwizora pracy socjalnej oraz...

Rekrutacja na szkolenia projektu: Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II

Serdecznie zapraszamy na szkolenia organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy...

Program przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030 przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego

W dniu 28 czerwca 2021 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Program przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030 (Uchwała nr VI/34/10/2021). Program przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030 opracowano...

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w...

Przyjęcie Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025

W dniu 15 czerwca br. uchwałą nr 1431/241/VI/2021 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025. Dokument ten stanowi kontynuację i uzupełnienie zadań podejmowanych przez Samorząd Województwa...

Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt...

Kalendarz szkoleń

Aktualności

Poprzednia strona ROPS

Działania COVID-19

Projekty mające na celu wsparcie DPS oraz inne działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego SARS-CoV-2.

Polityka Senioralna

Informacje dotyczące Śląskiej Karty Seniora. Baza organizacji seniorskich. Granty dla seniorów. Śląska Rada do spraw Seniorów. Wydarzenia i aktualności.

Ekonomia społeczna

Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim. Informacje o zakupie prospołecznym. Mapa potrzeb. Baza PES i OWES.

Śląskie dla rodziny

Śląska Karta Dużej Rodziny. Baza oraz wyszukiwarka partnerów Karty. Zniżki i rabaty. Informacje na temat dobrych praktyk. Wydarzenia i aktualności.

Polityka społeczna

Forum pomocy społecznej. Baza interpretacji przepisów z zakresu pomocy społecznej. Projekt „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników…”

Kooperacje 3D

Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Projekt jest realizowany w partnerstwie, w którym biorą udział cztery ośrodki…

Problemy uzależnień

Baza organizacji oraz informatory dotyczące leczenia uzależnień. Rekrutacje na szkolenia dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy. Konkursy i dotacje.

Strategie, programy, badania

Badania i analizy zrealizowane w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Strategia Polityki Społecznej. Dokumenty regionalne, podnadregionalne.

Śląskie Kadry DPS vs COVID-19
Emisja Dobra - Portal dla chcących pomagać
Projekt Śląskie Pomaga