Rekrutacja uzupełniająca na szkolenia dla pracowników domów pomocy społecznej

2021-02-09 | Aktualności

Logotypy UE

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”.

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, a następnie dostarczyć formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej wraz z oświadczeniem uczestnika projektu do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) w terminie do dnia 12 marca 2021 roku (decyduje data wpływu do ROPS).

Tematyka szkolenia: cykl szkoleniowy pn. „Profesjonalne kadry domu pomocy społecznej” składający się z III modułów:

  • Moduł I – Aspekty prawne oraz standardy opieki w DPS
  • Moduł II – Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w działalności DPS
  • Moduł III – Bezpieczny pracownik

Miejsce realizacji: Katowice, Częstochowa i Bielsko Biała, jednak z uwagi na Państwa bezpieczeństwo dopuszcza się również możliwość szkolenia organizowanego w formie zdalnej.

Termin realizacji szkolenia:      

Częstochowa

Bielsko-Biała

Moduł I

18 marca 2021 r.

15 kwietnia 2021 r.

Moduł II

19 marca 2021 r.

16 kwietnia 2021 r.

Moduł III

25 marca 2021 r.

13 kwietnia 2021 r.

Grupa docelowa: Pracownicy socjalni, kierownicy działów terapeutyczno-opiekuńczych oraz koordynatorzy zespołów terapeutyczno-opiekuńczych zatrudnieni w domach pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego.

 

Szczegółowe informacje na temat szkolenia 

Osoby zainteresowane udziałem w cyklu szkoleniowym proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach  oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: tczarnocki@rops-katowice.pl