Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

gru 6, 2020

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl.
Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

  1. Obywatelami a administracją
  2. Przedsiębiorcami a administracją
  3. Instytucjami administracji publicznej

Więcej informacji o e-PUAP

Korespondencję do nas z portalu EPUAP należy kierować na adres skrzynki: /ropskatowice/SkrytkaESP