„Badanie dla obywateli Ukrainy zamieszkujących w województwie śląskim”

2024-02-08 | Aktualności

Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego, w ramach projektu pt. „Polityki władz samorządowych województw łódzkiego i śląskiego wobec imigracji”, prowadzi kolejny etap badań, który skupia się bezpośrednio na obywatelach Ukrainy zamieszkujących w województwie śląskim.

Celem badania jest zebranie, za pośrednictwem ankiety internetowej, dotychczasowych doświadczeń obywateli Ukrainy oraz zidentyfikowanie ich potrzeb w kontekście dalszego pobytu w naszym regionie. Powyższe badanie wpisuje się w założenia polityki społecznej Województwa Śląskiego, a jego wyniki mogą stanowić istotny czynnik w procesie opracowania strategii działań na rzecz tej kategorii osób. Dlatego też Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego rekomenduje wzięcie udziału w powyższym badaniu oraz udzielenie pomocy w jego przeprowadzeniu.

Wyżej wymienione badanie ankietowe skierowane jest zarówno do Ukraińców, którzy zamieszkują w województwie śląskim od dłuższego czasu, jak i tych, którzy przyjechali w rezultacie agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. Wypełnienie ankiety zajmuje do 15 minut. Można ją wypełnić w języku ukraińskim, polskim i rosyjskim.

Link do ankiety: https://forms.office.com/e/4cV1Qgm3pW