„Śląski Senior – Wsparcie i Aktywizacja” – przygotowania do realizacji projektu.

2024-01-12 | Aktualności

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przystępuje do realizacji projektu pn. „Śląski Senior – Wsparcie i Aktywizacja”. Inicjatywa ta, będąca częścią programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.07, Działanie 7.5, Typ 3. Działania na rzecz aktywizacji osób w wieku senioralnym potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, otwiera nowe perspektywy rozwoju pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia osób w wieku senioralnym.

Celem projektu jest zwiększanie dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług opiekuńczych dla Seniorów, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Dążymy do aktywizacji Seniorów i poprawy ich jakości życia.
Projekt skierowany jest do gmin o liczbie mieszkańców do 10 tysięcy, z naciskiem na rozwój usług opiekuńczych w różnych formach. W najbliższym czasie rozpocznie się nabór 10 partnerów spośród zainteresowanych gmin, które będą mogły otrzymać dotację na rozwój lokalnych systemów usług opiekuńczych.

Nabór wniosków rozpocznie się 12 lutego 2024 r., a przewidywana kwota dofinansowania wynosi około 14 milionów złotych.
Zapraszamy zainteresowane gminy do wzięcia udziału w tym projekcie.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: ppolok@rops-katowice.pl lub sadamczyk@rops-katowice.pl.