Poszukujemy Gmin zainteresowanych utworzeniem CUS. Spotkanie informacyjne 15 lutego 2023 r.

2023-01-20 | Aktualności

W związku z planowanym przystąpieniem do opracowania koncepcji projektu „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne” mającego na celu wsparcie gmin w tworzeniu Centrów Usług Społecznych, serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 15 lutego 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Spotkanie ma charakter informacyjny i poprzedza nabór partnerów do projektu, którego realizacja jest planowana w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wybrani partnerzy – gminy z województwa śląskiego otrzymają wsparcie, polegające na dofinansowaniu inwestycji w infrastrukturę CUS oraz środki na uruchomienie i finansowanie określonych usług świadczonych w CUS (wsparcie wdrożeniowe, organizacyjne oraz finansowe).

Wstępne założenia projektu:

Lider: Województwo Śląskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Partnerzy: 5 samorządów gminnych: gminy miejskie, miejsko-wiejskie lub wiejskie z terenu województwa śląskiego
Cele projektu: zmiana sposobu realizacji usług w kierunku skoordynowania usług społecznych poprzez utworzenie i funkcjonowanie Centrów Usług Społecznych, co zapobiegać będzie konieczności sprawowania opieki instytucjonalnej. Wsparcie samorządów w działaniu na rzecz deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Planowane działania:

  • wsparcie dla samorządów z terenu województwa śląskiego prowadzących bądź zainteresowanych utworzeniem CUS w postaci dotacji na sfinansowanie usług świadczonych w CUS (zakłada się 20 % udział cross-financingu),
  • działania upowszechniające ideę tworzenia CUS wśród samorządów.

Korzyści dla Partnerów:

  • dofinansowanie na inwestycje w CUS,
  • możliwość pozyskania środków na finansowanie usług świadczonych w CUS,
  • po utworzeniu CUS – dostęp do konkursów i środków dedykowanych dla CUS (również w trakcie trwania niniejszego projektu).

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie chęci udziału w spotkaniu do 6 lutego 2023 r.
Zgłoszenia mailowe na adres: ilipka@rops-katowice.pl