Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%

2022-12-30 | Aktualności

Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa właściwego ze względu na adres siedziby przedsiębiorcy.

Zezwolenia wydaje się na wniosek przedsiębiorcy, oddzielnie na obrót hurtowy następującymi rodzajami napojów alkoholowych:

  1. o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
  2. o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa.

W imieniu Marszałka Województwa Śląskiego od 1 stycznia 2023 roku czynności związane z wydawaniem zezwoleń wykonuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Wszelkie informacje w powyższej sprawie udziela Dział Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie pod numerem: 32 73 06 893/2.

Więcej informacji:

https://puip.rops-katowice.pl/zezwolenia-na-obrot-hurtowy-napojami-alkoholowymi-o-zawartosci-do-18-alkoholu/