Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”

2022-12-02 | Aktualności

Rozpoczął się nabór wniosków do kolejnego modułu programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” realizowanego przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Dostępne Mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu.

Osoba niepełnosprawna, którą:

  • ograniczają bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jest w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz,
  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
  • nie ukończyła 65 roku życia,

może uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl