Ogłoszenie Naboru wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2022 roku – II edycja

2022-11-21 | Aktualności, Konkursy

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2072/376/VI/2022 z dnia 18.11.2022 roku ogłosił Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2022 roku – II edycja.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w 1h egzemplarzu zainteresowane podmioty lecznicze mogą składać w terminie do dnia 28 listopada 2022 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, pok. 205 lub nadesłać przesyłką priorytetową pod wskazany adres. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Załączniki (.zip):

  • Uchwała Zarządu
  • Zasady naboru wniosków zoz narkomania 2022 – II
  • Wzór wniosku
  • Wzór umowy
  • Harmonogram rzeczowo – finansowy
  • Wzór sprawozdania