Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Profilaktyka w terapii

2022-10-18 | Aktualności

Fundacja Lokalnej Edukacji „AB” organizuje na zalecenie Województwa Śląskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego szkolenie pn. Profilaktyka w terapii, które jest dofinansowane z budżetu Województwa Śląskiego w ramach realizacji Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.

Szkolenie skierowane jest do pracowników merytorycznych zatrudnionych w warsztatach terapii zajęciowej w tym: instruktorów terapii zajęciowej, psychologów, rehabilitantów.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie trwa dwa dni i odbywa się w terminie 3-4 listopada 2022 roku. Miejsce szkolenia: Hotel „Pod Figurą” w Podzamczu.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest pod linkiem https://felab.pl/szkolenia