Stanowisko Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie adopcji dzieci w sytuacji konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

2022-04-15 | Aktualności

Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej informuje, iż Ukraina nie rozważa zmiany lub uproszczenia procedury adopcji i nie udziela zezwoleń na adopcję dzieci przez cudzoziemców. Według prawa międzynarodowego i krajowego Ukraina podejmuje wszelkie działania, aby żadne dziecko poza Ukrainą nie było nielegalnie adoptowane lub adoptowane przez cudzoziemców bez zgody Ukrainy. Planuje się powrót każdego dziecka na Ukrainę, w momencie, gdy sytuacja będzie wystarczająco bezpieczna. Dzieci, które zostają oddzielone od rodziców w sytuacjach takich jak na Ukrainie, nie można uważać za sieroty lub dzieci wymagające adopcji, do momentu zweryfikowania losu rodziców dziecka lub innych bliskich krewnych. Każde dziecko oddzielone od rodziny należy uważać za dziecko, które ma nadal żyjących krewnych lub opiekunów prawnych, a zatem za dziecko nie wymagające adopcji.

Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której dziecko zostaje bezpodstawnie umieszczone u potencjalnych rodziców adopcyjnych i rozpoczyna się proces nawiązywania więzi i integracji, lecz musi zostać on przerwany z tytułu pojawienia się przeszkód prawnych lub nieprawidłowości. Może stanowić to poważne zagrożenie dla dobra dziecka i przyszłych rodziców adopcyjnych. W tej sytuacji konfliktu nie należy wykorzystywać jako uzasadnienia dla przyspieszenia adopcji międzynarodowych lub dla obchodzenia międzynarodowych standardów i istotnych zabezpieczeń na rzecz bezpiecznej adopcji.