Stowarzyszenie Moc Wsparcia zaprasza do udziału w bezpłatnym specjalistycznym szkoleniu w zakresie wspierania osób w sytuacji traumy wojennej

2022-03-26 | Ogłoszenia partnerów

Stowarzyszenie Moc Wsparcia z siedzibą w Sosnowcu powołało Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Traumy jako odpowiedź na zgłaszany deficyt w zakresie udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, które doświadczyły różnych wydarzeń o charakterze traumatycznym. Prace nad jego powstaniem zostały zainicjowane jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie.

W ramach Centrum powstało miejsce przyjazne dzieciom, młodzieży i ich rodzinom, gdzie można uzyskać profesjonalną pomoc przy zastosowaniu nowoczesnych form terapii oraz wsparcie w rozwoju. Stowarzyszenie dysponuje kadrą uznanych specjalistów w zakresie psychologii, pedagogiki, interwencji kryzysowej, psychoterapii, psychiatrii, którzy od wielu lat pracują z rodzinami. Na bazie tych doświadczeń Centrum, będzie oferowało różne formy pomocy indywidualnej, rodzinnej i grupowej, zgodne z najnowszą wiedzą z zakresu neurobiologii i psychoterapii.

W celu optymalnego dostosowania się do obecnej sytuacji podjęło współpracę z izraelskimi psychologami z Centrum Prewencji Stresu i Traum, którego efektem będzie organizacja szkolenia dla specjalistów w Polsce. Jedna z edycji szkolenia dedykowana jest osobom ukraińskojęzycznym, które są zaangażowane w niesienie pomocy osobom doświadczającym uchodźctwa i kryzysu wojny (wolontariusze, gospodarze, specjaliści, tłumacze, etc.). Szkolenie stacjonarne poprowadzone będzie w języku angielskim i ukraińskim.

Osoby ukraińskojęzyczne chcące uczestniczyć w bezpłatnym szkoleniu prosimy o kontakt:

e-mail: kontakt@moc-wsparcia.pl; tel. 531 921 674

Nabór do grupy specjalistów polskojęzycznych został zamknięty.

Specjalistyczne szkolenie w zakresie wspierania osób w sytuacji traumy wojennej  

  • data: 6-8 kwietnia 2022 r.
  • zakres godzinowy: 9.00 – 16.00
  • miejsce: siedziba Stowarzyszenia Moc Wsparcia (Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Traumy), ul. Główna 19, 41-215 Sosnowiec

Praca odbywa się w dwóch salach szkoleniowych – dwie grupy po 14 osób.

Plakat informacyjny - dane dotyczące szkolenia powyżej