Uruchamiamy Regionalne Ośrodki Wsparcia Pieczy Zastępczej – Szukamy Specjalistów

2021-12-28 | Aktualności

Województwo Śląskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. zamierza uruchomić Regionalne Ośrodki Wsparcia Pieczy Zastępczej, których zadaniem będzie wsparcie wszystkich realizatorów pieczy zastępczej oraz dzieci w niej przebywających.

Dlatego do Ośrodka w Katowicach pilnie poszukujemy:

  • psychologów, pedagogów
  • psychoterapeutów
  • psychiatrów dziecięcych/psychiatrów
  • rehabilitantów, w tym neurologicznych
  • logopedów, w tym surdologopedów
  • terapeutów i diagnostów FASD
  • innych terapeutów.

Zachęcamy osoby fizyczne, instytucje, firmy do zgłaszania się poprzez kontakt mailowy: rops@rops-katowice.pl – w tytule „WSPÓŁPRACA – CENTRUM WSPARCIA PIECZY ZASTĘPCZEJ – KATOWICE”. W mailu koniecznie należy przedstawić zakres współpracy.