Zaproszenie na szkolenie „Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej – szkolenie specjalizacyjne” – Akademia WSB

2021-11-18 | Ogłoszenia partnerów

Organizacja i zarządzanie ppsAkademia WSB posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Program uwzględnia wymagane minimum programowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. Absolwenci otrzymują dyplom uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Celem szkolenia jest wszechstronne przygotowanie kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej do efektywnego zarządzania instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia w warunkach zmieniających się realiów życia społecznego. Program studiów zawiera zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa, zarządzania, polityki społecznej oraz diagnozowania i pomiaru w pomocy społecznej.