Coaching grupowy dla instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

2021-10-01 | Aktualności, Szkolenia

Serdecznie zapraszamy instytucje systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej do uczestnictwa w coachingu grupowym zaplanowanym do realizacji w 2022 roku w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Coaching dedykowany jest pracownikom instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terytorium województwa śląskiego.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 18.10.2021 roku.

Ważne informacje dotyczące rekrutacji:

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 730 68 59 lub poprzez e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl