Badanie potrzeb szkoleniowych członków zespołów interdyscyplinarnych oraz zespołów roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim (2021)

2021-10-01 | Aktualności, Szkolenia

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza ośrodki pomocy społecznej województwa śląskiego do udziału w krótkim badaniu ankietowym dotyczącym potrzeb szkoleniowych członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie za pośrednictwem ankiety elektronicznej.

Ośrodek przygotowuje diagnozę w tym obszarze, która stanowi realizację zapisów Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025, co równocześnie jest zgodne z wytycznymi Krajowego Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2021 rok.

Na Państwa odpowiedzi czekamy do dnia 3 listopada 2021 roku.