Rekrutacja na szkolenia z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2021-09-13 | Aktualności

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 rok” oraz „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025”.

Adresatami przedsięwzięć są przedstawiciele instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
 • ochrony zdrowia,
 • oświaty,
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz jej ochrony.

Tematyka spotkań:

 1. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie (1 grupa)
  – termin realizacji: 27 – 29 września 2021 roku
  – rejestracja: 8.00, rozpoczęcie: 8.30
  – miejsce realizacji: sala szkoleniowa na terenie miasta Katowice – lokalizacja w trakcie uzgodnień
  Szczegółowa informacja na temat szkolenia 
 1. Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie – interwencja i pomoc (2 grupy)
  – termin realizacji: 29 września – 1 października 2021 roku
  – rejestracja: 8.00, rozpoczęcie: 8.30
  – miejsce realizacji: sala szkoleniowa na terenie miasta Katowice – lokalizacja w trakcie uzgodnień
  Szczegółowa informacja na temat szkolenia 
 1. Dziecko krzywdzone w rodzinie (1 grupa)
  – termin realizacji: 4 – 6 października 2021 roku
  – rejestracja: 8.00, rozpoczęcie: 8.30
  – miejsce realizacji: sala szkoleniowa na terenie miasta Katowice – lokalizacja w trakcie uzgodnień
  Szczegółowa informacja na temat szkolenia 
 1. Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych (1 grupa)
  – termin realizacji: 6 – 8 października 2021 roku
  – rejestracja: 8.00, rozpoczęcie: 8.30
  – miejsce realizacji: sala szkoleniowa na terenie miasta Katowice – lokalizacja w trakcie uzgodnień
  Szczegółowa informacja na temat szkolenia

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej w terminie do dnia 21 września 2021 roku.

W dniu rozpoczęcia szkolenia, w momencie rejestracji, każdy z zakwalifikowanych uczestników będzie zobligowany do złożenia oświadczenia na temat stanu swojego zdrowia, pozwalającego wszystkim na bezpieczny udział w szkoleniu.

Informujemy, że w przypadku wydania przez Ministerstwo Zdrowia nowych wytycznych dotyczących organizacji szkoleń w związku z trwaniem epidemii SARS-CoV-2 – terminy i warunki realizacji szkoleń mogą ulec zmianie.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/ 730 68 91.

 1. Regulamin uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie