Zmiany w uzyskaniu certyfikatu superwizora pracy socjalnej

2021-07-23 | Aktualności

Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu na superwizora pracy socjalnej i uzyskania certyfikatu superwizora bez konieczności odbycia szkolenia – w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Osoby, zainteresowane uzyskaniem certyfikatu superwizora pracy socjalnej oraz spełniają szczegółowe wymagania określone w art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2021r,. poz. 803) powinny złożyć wymagane dokumenty do 15 września 2021 roku na adres:

  • Centralna Komisja Egzaminacyjna
    do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych
    Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
    ul. Bellottiego 3B, 01–022 Warszawa

Pierwsze egzaminy zaplanowano w IV kwartale 2021 roku.

Szczegółowe informacje oraz wytyczne dotyczące egzaminu oraz wzory dokumentów zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/superwizja-pracy-socjalnej.

W imieniu Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych