Nabory wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2021 roku

2021-07-23 | Aktualności

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1684/252/VI/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku ogłosił nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2021 roku. Szczegółowe informacje na temat dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku znajdują się w zakładce „Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy”.

Ponadto, ogłoszono nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2021 roku (uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 1683/252/VI/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku). Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w zakładce „Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy”.