Wybór osób moderujących Forum Międzysektorowe w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

2021-07-08 | Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 130 000 ZŁ
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawców do moderowania Forów Międzysektorowych z zakresu ekonomii społecznej prowadzonych w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Zamówienie podzielono na 3 części:

Część I zamówienia – Wybór osoby moderującej Forum Międzysektorowe z obszaru pn. Pomoc publiczna i pomoc de minimis a współpraca z podmiotami ekonomii społecznej:

Przedmiotem zamówienia jest usługa moderowania Forum Międzysektorowego z zakresu ekonomii społecznej w wymiarze 6 godzin dydaktycznych pn. Pomoc publiczna i pomoc de minimis a współpraca z podmiotami ekonomii społecznej. Głównym założeniem forum jest pobudzenie do dyskusji i wymiana doświadczeń biorących w nim udział przedstawicieli sektora administracji, ekonomii społecznej i biznesu w celu promocji i wzmocnienia podmiotów ekonomii społecznej.

Część II zamówienia – Wybór osoby moderującej Forum Międzysektorowe z obszaru pn. Aspekty społeczne   w zamówieniach publicznych po zmianie ustawy Pzp:

Przedmiotem zamówienia jest usługa moderowania Forum Międzysektorowego z zakresu ekonomii społecznej w wymiarze 6 godzin dydaktycznych pn. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych po zmianie ustawy Pzp. Głównym założeniem forum jest pobudzenie do dyskusji i wymiana doświadczeń biorących w nim udział przedstawicieli sektora administracji, ekonomii społecznej i biznesu w celu promocji i wzmocnienia podmiotów ekonomii społecznej.

Część III zamówienia – Wybór osoby moderującej Forum Międzysektorowe z obszaru pn. CUS – nowe możliwości w zakresie integracji i koordynacji usług społecznych przez gminy:

Przedmiotem zamówienia jest usługa moderowania Forum Międzysektorowego z zakresu ekonomii społecznej w wymiarze 6 godzin dydaktycznych pn. CUS – nowe możliwości w zakresie integracji i koordynacji usług społecznych przez gminy. Głównym założeniem forum jest pobudzenie do dyskusji i wymiana doświadczeń biorących w nim udział przedstawicieli sektora administracji, ekonomii społecznej i biznesu w celu promocji i wzmocnienia podmiotów ekonomii społecznej.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy: zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 15 lipca 2021 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załączniki w formie edytowalnej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

  1. Wyniki