Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim w latach 2021-2023.

2021-05-28 | Aktualności

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1294/237/VI/2021 z dnia 26 maja 2021 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim w latach 2021-2023.

Termin składania ofert: od 28-05-2021 do 21-06-2021

  1. Ogłoszenie konkursu – Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim w latach 2021-2023.
  2. Wzór oferty otwartego konkursu ofert – Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim w latach 2021-2023.
  3. Przykładowe zadania interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.
  4. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami

Nabór przedstawicieli organizacji społecznych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert.

Termin naboru: od 28-05-2021 do 2-06-2021

  1. Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji społecznych do komisji konkursowej.
  2. Formularz zgłoszeniowy osoby ubiegającej się o udział w pracach komisji konkursowej.