Konsultacje społeczne projektu Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025

2021-05-25 | Aktualności

Stosownie do art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.), w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przygotowano projekt Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021 – 2025.

Projekt Programu stanowi realizację Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030 oraz uwzględnia  rekomendacje zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” i Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu i przekazanie ewentualnych uwag i propozycji do dnia 4 czerwca 2021 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: opa@rops-katowice.pl. lub pisemnie w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, przy ul. Modelarskiej 10 w Katowicach w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30 – 15.30, pok. 112, 114 (I piętro) – liczy się data wpływu.