Zmiany w ustawie o pomocy społecznej w zakresie zwiększenia kwoty dodatku dla pracownika socjalnego

2021-05-21 | Aktualności

Informujemy o stanowisku Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie  aktualnych zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dotyczących dodatku dla pracowników socjalnych.

Z 250 zł do 400 zł zwiększy się kwota dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. To osoby, do których podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki.

Zwiększenie kwoty wymienionego dodatku nastąpi od dnia wejścia w życie przepisu art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. od dnia 30 maja 2021 r.

Z 5 lat do 3 lat zmniejszono okres pracy pracowników socjalnych, od którego uzależniony jest dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni.

Umożliwiono zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego poprzez zdobycie kwalifikacji w ramach ukończenia studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej.

Ustalono ścieżkę awansu zawodowego dla pracowników socjalnych oraz wprowadzono okresowe oceny (z możliwością kwestionowania ich wyników przez pracownika).

Wprowadzono pomoc psychologiczną dla pracowników socjalnych w sytuacji zagrożenia w terenie.

 

Załącznik: Pismo w sprawie dodatku dla pracowników socjalnych (.PDF, 262 KB)