Zapraszamy do udziału w makroregionalnej konferencji edukacyjnej pn. „Kooperacje 3D – korzyści, kompetencje, praktyka”

2021-05-20 | Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w makroregionalnej konferencji edukacyjnej pn. „Kooperacje 3D – korzyści, kompetencje, praktyka”, która odbędzie się 10 czerwca 2021 roku w godzinach od 10:00 do 15:00.

Konferencja odbędzie się w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych, w tym instytucji rynku pracy, instytucji systemu oświaty, ochrony zdrowia, sądownictwa, policji, NGO, urzędów gmin i powiatów z terenu województwa śląskiego, łódzkiego, małopolskiego oraz opolskiego.

Celem Konferencji jest upowszechnienie wypracowanych modeli kooperacji dla gmin wiejskich, miejsko – wiejskich i miejskich powyżej 20 tyś. mieszkańców, jak również przedstawienie rekomendacji i dobrych praktyk będących wynikiem fazy pilotażu.