Rekrutacja na spotkania edukacyjne dla instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych z terenu województwa śląskiego – realizacja projektu Kooperacje 3D

2021-05-18 | Aktualności

Regionalny Ośrodek polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych z terenu województwa śląskiego do udziału w spotkaniach edukacyjnych, których celem jest upowszechnienie wiedzy z zakresu praktycznego wykorzystania modeli kooperacji.

Jak budować kooperację w gminie wiejskiej? Jaka jest specyfika i dobre praktyki współpracy w gminach miejskich i miejsko – wiejskich? Ćwiczenia praktyczne opracowania diagnozy sytuacji rodziny oraz indywidualnego planu współpracy. Jak skutecznie tworzyć lokalną koalicję i planować pracę zespołu? Wykorzystanie narzędzi i technik w prowadzeniu zespołu zdalnego.

Powyższe zagadnienia omówione zostaną w trakcie proponowanych spotkań, dzięki którym uczestnicy będą mogli zapoznać się z trzema modelami kooperacji, jak również wzmacniać praktyczne kompetencje w zakresie metod pracy wykorzystywanych w modelach, w tym w obszarze budowania zespołu kooperacyjnego oraz pracy z osobą /rodziną.