Skrócony czas pracy w Wielki Piątek

2021-04-01 | Aktualności

W Wielki Piątek 2 kwietnia 2021 r, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego będzie czynny do godz. 12:00.

Przypominamy, iż zgodnie z wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa w walce z rozprzestrzeniającym się wirusem Sars-CoV-2 aktualnie istnieje możliwość kontaktu z Urzędem za pośrednictwem telefonu lub skrzynki mailowej. Kontakty osobiste zostały ograniczone jedynie do tych, które zostaną wcześniej telefonicznie uzgodnione.