Ogłaszamy rekrutację na szkolenie pn. Schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych – zmiana przepisów prawnych w obszarze przeciwdziałania bezdomności

2021-03-03 | Aktualności

Serdecznie zapraszamy pracowników ośrodków wsparcia do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”.

Aktualnie prowadzony jest nabór do udziału w szkoleniu: Schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych – zmiana przepisów prawnych w obszarze przeciwdziałania bezdomności.

 

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej, a następnie dostarczyć formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej, wraz z oświadczeniem uczestnika projektu do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) w terminie do dnia 18 marca 2021 roku.

• Termin realizacji: 26 marca 2021 roku
• Miejsce realizacji: szkolenie organizowane w formie zdalnej
• Grupa docelowa: pracownicy socjalni oraz terapeuci zatrudnieni w ośrodkach wsparcia
Informacje na temat szkolenia(PDF, 404KB)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowegooświadczenia uczestnika projektu, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: tczarnocki@rops-katowice.pl

Formularz zgłoszenia Uczestnika/Uczestniczki do udziału w Projekcie

Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu

Uwaga! W dniu szkolenia każdy uczestnik, biorący udział w spotkaniu na miejscu, zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia na temat stanu zdrowia. W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie osoby, które:
• W ciągu ostatnich dwóch tygodni nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2.
• Nieprzebywające na kwarantannie i których członkowie najbliższej rodziny również nie przebywają na kwarantannie.
• W dobrym stanie zdrowia – nieprzejawiające żadnych widocznych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, duszności, biegunka, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
• Których członkowie najbliższej rodziny w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie przejawiali żadnych widocznych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, duszności, biegunka, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).