Projekt pn. „ Włącz nowe pokolenie. New generation empowerment”

2021-02-18 | Aktualności

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch ogłosiło nabór do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Włącz nowe pokolenie. New generation empowerment”.

Projekt jest skierowany do przedstawicieli instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych działających na terenie woj. śląskiego, dla których działalność o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, socjalizacyjnym, rehabilitacyjnym lub wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej stanowi działalność główną i podstawową. Kandydaci ubiegający się o udział w projekcie powinni bezpośrednio i na co dzień pracować z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym i ich rodzinami.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja trwa do 3 marca 2021r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do odwiedzenia strony: http://www.cds.krakow.pl/rekrutacja-mobilnosc , na której znajdują się niezbędne informacje dotyczące projektu.