Świadczenia rodzinne

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ W DNIACH OD 11 DO 31 GRUDNIA 2017 NIE BĘDZIE MOŻLIWA OBSŁUGA KLIENTÓW

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017, poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018r. realizacja zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego zostaje przekazana Wojewodom. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w drugiej połowie grudnia br. przeprowadzona zostanie migracja danych pomiędzy instytucjami w wyniku czego zamknięty zostanie system informatyczny i nie będzie możliwości merytorycznego załatwiania spraw.

Z uwagi na powyższe od dnia 11 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. pracownicy Działu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego będą realizować czynności związane z przekazaniem wszystkich spraw do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Z uwagi na powyższe we wskazanych dniach nie będzie możliwa obsługa klientów zarówno telefoniczna jak i w Punkcie Obsługi Klienta. W tym okresie wszelkie dokumenty należy składać w organach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia – ośrodkach pomocy społecznej lub urzędach gmin/miast zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i wychowawczymi.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z pilną realizacją dużej liczby wniosków wynikających z realizacji programu Rodzina 500+ oraz świadczeń rodzinnych, kontakt telefoniczny z pracownikami Działu KSR aktualnie jest możliwy

od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 – 14.00, z wyjątkiem środy

pod numerami telefonów:

 • 32 730-68-56
 • 32 730-68-62
 • 32 730-68-55
 • 32 730-68-59
 • 32 730-68-54
 • 32 730-68-58

pocztą elektroniczną:

 • rops-ksr@slaskie.pl,
 • mbargiel@rops-katowice.pl,
 • apapaj@rops-katowice.pl,
 • ksr@rops-katowice.pl

Pozostały czas pracy przeznaczony jest realizację Państwa spraw wynikających z programu Rodzina 500+ oraz świadczeń rodzinnych.

 • Zapytania można również przesłać drogą mailową, na adres: rops-ksr@slaskie.pl (W mailu należy podać: imię, nazwisko, numer tel. kontaktowego oraz numer sprawy, jeśli jest prowadzona w tutejszym Ośrodku.)

Ze względu na ochronę danych osobowych telefonicznie oraz mailowo udzielane są wyłącznie informacje ogólne.

Jednocześnie informujemy, że pomimo naszych starań – może występować okresowe problemy w skontaktowaniu się z pracownikami Działu KSR