Śląska Rada ds. Seniorów

Co to jest Śląska Rada ds. Seniorów?

To organ opiniodawczy i doradczy składający się z maksymalnie 20 członków, przedstawicieli środowisk senioralnych, działających społecznie przy Marszałku Województwa Śląskiego w celu wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej. Kadencja Rady trwa 3 lata.

Czym zajmuje się Rada?

Jej działania zmierzają do integrowania środowisk osób starszych, tworzenia płaszczyzny wymiany dobrych praktyk, informowania i wspierania środowisk seniorów oraz budowania przestrzeni społecznej przyjaznej najstarszym mieszkańcom.

Kto wchodzi w skład Śląskiej Rady ds. Seniorów?

W skład Rady wchodzi 19 członków:

 1. Lucyna Bałandziuk – Cieszyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 2. Elżbieta Gacek – Uniwersytet III Wieku przy ATH w Bielsku-Białej
 3. Zuzanna Geilke – Obywatelski Parlament Seniorów
 4. dr Joanna Górna – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 5. Krystyna Jurczewska-Płońska – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach
 6. Krystyna Jurewicz – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Jastrzębiu-Zdroju
 7. Wanda Korzuch – Rybnicka Rada Seniorów
 8. Ewa Kulisz – Fundacja Park Śląski
 9. Krystyna Irena Łaźnia – Jaworznicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
 10. Krystyna Męcik – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach
 11. Grażyna Płonka – Rada Seniorów Miasta Racibórz
 12. Adrian Skrzypczak – Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”
 13. prof. dr hab. n. med. Violetta Ewa Skrzypulec-Plinta – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 14. Anna Szelest – Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST
 15. dr Wiesława Walkowska – Uniwersytet Śląski
 16. Henryk Wójtowicz – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 17. Jerzy Zając – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Częstochowie
 18. dr Izabela Zając-Gawlak – Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
 19. Prof. dr Maria Zrałek – Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu

Prezydium Rady stanowią:

 1. Przewodnicząca Rady – Prof. dr Maria Zrałek
 2. Zastępca Przewodniczącej Rady – Henryk Wójtowicz
 3. Sekretarz Rady – Zuzanna Geilke

Jakie dokumenty regulują skład i pracę Rady?

Rada posługuje się logotypem:

Autor: Magdalena Szadkowska – Doktorantka na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

_______________________________________________________________________________

 

Protokoły z posiedzeń Rady: