Skład Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie śląskim

Skład Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie śląskim w latach 2018 – 2023

Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie śląskim została powołana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych 16.03.2018 roku

  1. dr hab. Krystyna Faliszek – przewodnicząca RKE
  2. dr Maria Bartecka – Straszny – zastępca przewodniczącej RKE/sekretarz
  3. dr Elzbieta Maj – członek RKE
  4. Krzysztof Kratofil – członek RKE

Skład Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie śląskim w latach 2013 – 2018

Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie śląskim została powołana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych 23.01.2013 roku.

  1. dr hab. Krystyna Faliszek – przewodnicząca RKE
  2. dr hab. Stanisław Nitecki – zastępca przewodniczącej RKE/sekretarz
  3. mgr Maria Dłucik – członek RKE
  4. mgr Maciej Sosnowski – członek RKE

obsługa administracyjno – techniczna RKE

  1. Agnieszka Sznurawa – specjalista w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – tel. 32 730 68 68
  2. Katarzyna Grabowy – Maruszyj – inspektor w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego tel. 32 730 68 97