Do pobrania PS

Bazy instytucji działających na rzecz seniorów w województwie śląskim:

Baza gminnych rad seniorów
Baza organizacji senioralnych
Baza uniwersytetów trzeciego wieku
* ) Prosimy o informację pod numer telefonu 32 730 68 96 lub na adres oszewczyk@rops-katowice.pl, w przypadku gdy któraś z organizacji w bazach jest nieaktywna lub w bazach nie uwzględniono działającej organizacji (celem uzupełnienia)

Dokumenty strategiczne w zakresie polityki senioralnej:
Program „Solidarność pokoleń” Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+
Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020
Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020
Projekt „Śląskie dla Seniora – Śląska Karta Seniora”
Stanowisko nr 20 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 18.05.2016 r. w sprawie rekomendacji w zakresie polityki senioralnej

Publikacje:
Osoby starsze w przestrzeni życia społecznego
W obliczu starości tom 1
W obliczu starości tom 2

Raporty i inne materiały z badań:
Wspieranie seniorów w gminach województwa śląskiego w 2016 r. Wyniki badań
Prezentacja z badań „Wspieranie seniorów w gminach województwa śląskiego w 2016 roku”
Prezentacja z badań „Wspieranie seniorów w gminach województwa śląskiego w 2015 roku”
Raport „Wspieranie seniorów w gminach województwa śląskiego 2015 roku”
Raport „Seniorzy w województwie śląskim”

Inne przydatne materiały:
Oferta w ramach Śląskiej Karty Seniora
Pakiet Śląskiej Koperty Życia
Poradniki dla Seniora