Diagnoza potrzeb szkoleniowych

Naszym priorytetem jest dbałość o najwyższy poziom szkoleń i superwizji realizowanych w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. Badanie i diagnoza potrzeb szkoleniowych ma na celu dostosowanie oferty szkoleniowej do Państwa oczekiwań, dlatego też serdecznie zapraszamy przedstawicieli systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej do wypełnienia kwestionariusza ankiety przygotowanego w formie elektronicznej.

Ankietę znajdziecie Państwo pod poniższym adresem internetowym: