Kategoria: Zapytania ofertowe

ROPS.PSO.3321.US.25.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów pod nazwą Wsparcie dziecka w okresie dojrzewania. Warsztaty mają trwać 18 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe). Liczba grup warsztatowych: 1, licząca nie więcej niż 16 osób. Celem warsztatów będzie wyposażenie pracowników instytucji zaangażowanych w proces adopcji w wiedzę i umiejętności pozwalające wspierać nastolatka w okresie dojrzewania oraz udzielać wsparcia informacyjnego rodzicom adopcyjnym i kandydatom na rodziców w tym zakresie. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.25.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.20.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Dziecko krzywdzone w rodzinie z problemem alkoholowym. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe po 7 godzin). Liczba grup szkoleniowych 1,  licząca nie więcej niż 21 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym m.in. w zakresie diagnozy  i  interwencji  w  pracy z  dziećmi doświadczającymi  przemocy  w  rodzinie z problemem alkoholowym. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

 

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.20.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.23.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Osoby starsze w rodzinie z problemem alkoholowym. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe po 7 godzin). Liczba grup szkoleniowych 1,  licząca nie więcej niż 21 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu m. in. w zakresie podejmowania interwencji wobec osób starszych żyjących w rodzinie z problemem alkoholowym, kreowania w samorządach rozwiązań na rzecz przeciwdziałania problemom uzależnień i współuzależnienia, w szczególności udzielenia  pomocy specjalistycznej osobom starszym i roli poszczególnych instytucji w przedmiotowym zakresie. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.23.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.12.2020 – Świadczenie usług obejmujących obsługę spotkań organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Część I – obsługa spotkań na terenie miejscowości Bielsko-Biała:

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę spotkań, każdorazowo dla 1 grupy uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie), każda licząca po około 25 osób. Łącznie przewiduje się około 38 godzin zegarowych spotkań – usługa obejmuje udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składa się zimny bufet lub przerwa kawowa oraz obiad. Usługa ma być zrealizowana na terenie miejscowości Bielsko-Biała. Spotkania odbywać się będą w wybranych godzinach między 8:00 a 16:00. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów i czasu trwania poszczególnych spotkań, w związku z powyższym każdorazowo termin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia spotkań ustalane będą indywidualnie z Wykonawcą. Zamawiający informuje, iż spotkania nie będą odbywać się równolegle, zatem każdorazowo Wykonawca winien udostępnić wyłącznie jedną salę szkoleniową oraz zapewnić wyżywienie dla 1 grupy.

Część II – obsługa spotkań na terenie miejscowości Cieszyn:

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę spotkań, każdorazowo dla 1 grupy uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie), każda licząca po około 25 osób. Łącznie przewiduje się około 38 godzin zegarowych spotkań – usługa obejmuje udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składa się zimny bufet lub przerwa kawowa oraz obiad. Usługa ma być zrealizowana na terenie miejscowości Cieszyn. Spotkania odbywać się będą w wybranych godzinach między 8:00 a 16:00. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów i czasu trwania poszczególnych spotkań, w związku z powyższym każdorazowo termin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia spotkań ustalane będą indywidualnie z Wykonawcą. Zamawiający informuje, iż spotkania nie będą odbywać się równolegle, zatem każdorazowo Wykonawca winien udostępnić wyłącznie jedną salę szkoleniową oraz zapewnić wyżywienie dla 1 grupy.

Część III – obsługa spotkań na terenie miejscowości Lubliniec:

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę spotkań, każdorazowo dla 1 grupy uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie), każda licząca po około 25 osób. Łącznie przewiduje się około 38 godzin zegarowych spotkań – usługa obejmuje udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składa się zimny bufet lub przerwa kawowa oraz obiad. Usługa ma być zrealizowana na terenie miejscowości Lubliniec. Spotkania odbywać się będą w wybranych godzinach między 8:00 a 16:00. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów i czasu trwania poszczególnych spotkań, w związku z powyższym każdorazowo termin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia spotkań ustalane będą indywidualnie z Wykonawcą. Zamawiający informuje, iż spotkania nie będą odbywać się równolegle, zatem każdorazowo Wykonawca winien udostępnić wyłącznie jedną salę szkoleniową oraz zapewnić wyżywienie dla 1 grupy.

Część IV – obsługa spotkań na terenie miejscowości Tarnowskie Góry:

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę spotkań, każdorazowo dla 1 grupy uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie), każda licząca po około 25 osób. Łącznie przewiduje się około 38 godzin zegarowych spotkań – usługa obejmuje udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składa się zimny bufet lub przerwa kawowa oraz obiad. Usługa ma być zrealizowana na terenie miejscowości Tarnowskie Góry. Spotkania odbywać się będą w wybranych godzinach między 8:00 a 16:00. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów i czasu trwania poszczególnych spotkań, w związku z powyższym każdorazowo termin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia spotkań ustalane będą indywidualnie z Wykonawcą. Zamawiający informuje, iż spotkania nie będą odbywać się równolegle, zatem każdorazowo Wykonawca winien udostępnić wyłącznie jedną salę szkoleniową oraz zapewnić wyżywienie dla 1 grupy.

Część V – obsługa spotkań na terenie miejscowości Zawiercie:

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę spotkań, każdorazowo dla 1 grupy uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie), każda licząca po około 25 osób. Łącznie przewiduje się około 38 godzin zegarowych spotkań – usługa obejmuje udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składa się zimny bufet lub przerwa kawowa oraz obiad. Usługa ma być zrealizowana na terenie miejscowości Zawiercie. Spotkania odbywać się będą w wybranych godzinach między 8:00 a 16:00. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów i czasu trwania poszczególnych spotkań, w związku z powyższym każdorazowo termin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia spotkań ustalane będą indywidualnie z Wykonawcą. Zamawiający informuje, iż spotkania nie będą odbywać się równolegle, zatem każdorazowo Wykonawca winien udostępnić wyłącznie jedną salę szkoleniową oraz zapewnić wyżywienie dla 1 grupy.

Część VI – obsługa spotkań na terenie miejscowości Żory:

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę spotkań, każdorazowo dla 1 grupy uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie), każda licząca po około 25 osób. Łącznie przewiduje się około 38 godzin zegarowych spotkań – usługa obejmuje udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składa się zimny bufet lub przerwa kawowa oraz obiad. Usługa ma być zrealizowana na terenie miejscowości Żory. Spotkania odbywać się będą w wybranych godzinach między 8:00
a 16:00. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów i czasu trwania poszczególnych spotkań, w związku z powyższym każdorazowo termin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia spotkań ustalane będą indywidualnie z Wykonawcą. Zamawiający informuje, iż spotkania nie będą odbywać się równolegle, zatem każdorazowo Wykonawca winien udostępnić wyłącznie jedną salę szkoleniową oraz zapewnić wyżywienie dla 1 grupy.

Część VII – obsługa spotkań na terenie miejscowości Częstochowa:

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę spotkań, każdorazowo dla 1 grupy uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie), każda licząca po około 25 osób. Łącznie przewiduje się około 38 godzin zegarowych spotkań – usługa obejmuje udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składa się zimny bufet lub przerwa kawowa oraz obiad. Usługa ma być zrealizowana na terenie miejscowości Częstochowa. Spotkania odbywać się będą w wybranych godzinach między 8:00 a 16:00. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów i czasu trwania poszczególnych spotkań, w związku z powyższym każdorazowo termin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia spotkań ustalane będą indywidualnie z Wykonawcą. Zamawiający informuje, iż spotkania nie będą odbywać się równolegle, zatem każdorazowo Wykonawca winien udostępnić wyłącznie jedną salę szkoleniową oraz zapewnić wyżywienie dla 1 grupy.

Część VIII – obsługa spotkań na terenie miejscowości Rybnik:

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę spotkań, każdorazowo dla 1 grupy uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie), każda licząca po około 25 osób. Łącznie przewiduje się około 38 godzin zegarowych spotkań – usługa obejmuje udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składa się zimny bufet lub przerwa kawowa oraz obiad. Usługa ma być zrealizowana na terenie miejscowości Rybnik. Spotkania odbywać się będą w wybranych godzinach między 8:00
a 16:00. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów i czasu trwania poszczególnych spotkań, w związku z powyższym każdorazowo termin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia spotkań ustalane będą indywidualnie z Wykonawcą. Zamawiający informuje, iż spotkania nie będą odbywać się równolegle, zatem każdorazowo Wykonawca winien udostępnić wyłącznie jedną salę szkoleniową oraz zapewnić wyżywienie dla 1 grupy.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.12.2020 – Świadczenie usług obejmujących obsługę spotkań organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

ROPS.PSO.3321.US.18.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas warsztatów organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotyczące obsługi zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, podzielone na 2 części:

Część I zamówienia – Obsługa warsztatów pn. Zarządzanie konfliktem – mediacje i negocjacje:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowych warsztatów kooperacyjnych, które odbędą się:

 • od 23 do 24 marca 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 6 do 7 kwietnia 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 20 do 21 kwietnia 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 22 do 23 kwietnia 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 7 do 8 maja 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener).

Łącznie przewiduje się maksymalnie 315 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składają się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 przerwy kawowe. Wykonawca zobligowany jest do skalkulowania kosztu udostępnienia zaplecza szkoleniowego (każdorazowo trzech sal swobodnie mieszczących po około 25 osób w układzie w podkowę lub długi stół konferencyjny do przeprowadzenia zajęć wraz ze sprzętem) w cenie oferty.

Część II zamówienia – Obsługa warsztatów pn. Profilaktyka wypalenia zawodowego i poprawa efektywności pracy – multiprofesjonalny model działania:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowych warsztatów kooperacyjnych, które odbędą się:

 • od 19 do 20 maja 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 21 do 22 maja 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 8 do 9 czerwca 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 22 do 23 czerwca 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 24 do 25 czerwca 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener).

Łącznie przewiduje się maksymalnie 315 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składają się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 przerwy kawowe. Wykonawca zobligowany jest do skalkulowania kosztu udostępnienia zaplecza szkoleniowego (każdorazowo trzech sal swobodnie mieszczących po około 25 osób w układzie w podkowę lub długi stół konferencyjny do przeprowadzenia zajęć wraz ze sprzętem) w cenie oferty.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.18.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas warsztatów organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

Dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 280 kompletów materiałów na szkolenia organizowane w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 12 lutego 2020 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 280 kompletów materiałów szkoleniowych dla uczestników na szkolenia organizowane w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: Dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 280 kompletów materiałów na szkolenia organizowane w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.6.2020 – Świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Katowice

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Katowice. Przedmiotowa usługa obejmuje przygotowanie i dostarczenie w wyznaczonym czasie i w wyznaczonym miejscu określonej liczby:

 • składników przerw kawowych – 979 sztuki,
 • składników zestawów posiłków (przerw kawowych oraz gorących posiłków jednodaniowych o charakterze drugiego dania) – 1096 sztuki.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.6.2020 – Świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Katowice

ROPS.PSO.3321.US.10.2020 – Wybór osób do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci – uczestników projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci – uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Celem realizacji zamówienia jest wspomaganie rozwoju dzieci zgłoszonych do przysposobienia i dzieci przysposobionych poprzez kompleksowe wsparcie logopedyczne polegające w szczególności na wykonywaniu diagnoz dzieci wytypowanych przez ośrodki adopcyjne oraz prowadzeniu terapii logopedycznej. Zamówienie podzielono na 3 części:

Część I – Realizacja diagnozy i terapii logopedycznej na terenie miejscowości Wodzisław Śląski:
Przedmiotem zamówienia jest wybór jednej osoby do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci organizowanych w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Usługa obejmuje przeprowadzenie maksymalnie 40 diagnoz oraz maksymalnie 1200 godzin zegarowych terapii logopedycznych dla dzieci. Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do 06 listopada 2020 roku oraz od 01 stycznia 2021 roku do 31 października 2021 roku na terenie miejscowości Wodzisław Śląski, w miejscu (gabinecie) wskazanym przez Wykonawcę.

Część II – Realizacja diagnozy i terapii logopedycznej na terenie miejscowości Bielsko Biała:
Przedmiotem zamówienia jest wybór jednej osoby do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci organizowanych w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Usługa obejmuje przeprowadzenie maksymalnie 10 diagnoz oraz maksymalnie 300 godzin zegarowych terapii logopedycznych dla dzieci. Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do 06 listopada 2020 roku oraz od 01 stycznia 2021 roku do 31 października 2021 roku na terenie miejscowości Bielsko Biała, w miejscu (gabinecie) wskazanym przez Wykonawcę.

Część III – Realizacja diagnozy i terapii logopedycznej na terenie miejscowości Częstochowa:
Przedmiotem zamówienia jest wybór jednej osoby do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci organizowanych w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Usługa obejmuje przeprowadzenie maksymalnie 10 diagnoz oraz maksymalnie 300 godzin zegarowych terapii logopedycznych dla dzieci. Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do 06 listopada 2020 roku oraz od 01 stycznia 2021 roku do 31 października 2021 roku na terenie miejscowości Częstochowa, w miejscu (gabinecie) wskazanym przez Wykonawcę.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.10.2020 – Wybór osób do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci – uczestników projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.15.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu następujących warsztatów kooperacyjnych:

 1. warsztaty pn. Zarządzanie konfliktem – mediacje i negocjacje. Warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) dla każdej z grup. Liczba grup szkoleniowych: 15, przy czym Zamawiający wymaga aby równolegle były prowadzone zajęcia dla trzech grup szkoleniowych. Każda grupa szkoleniowa będzie liczyć około 20 osób. Warsztaty mają się odbyć w następujących terminach: od 23 do 24 marca 2020 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 6 do 7 kwietnia 2020 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 20 do 21 kwietnia 2020 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 22 do 23 kwietnia 2020 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 7 do 8 maja 2020 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób). Zatem łącznie do realizacji jest 240 godzin dydaktycznych (15 grup szkoleniowych x 16 godzin dydaktycznych, 10 dni szkoleniowych), dla łącznie około 300 osób. Celem warsztatów jest wzrost wiedzy i wzmocnienie umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów w grupie (psychologiczne podstawy konfliktu, metody rozwiązywania sporów/ gry zespołowe) oraz mediacji i negocjacji (podstawowe pojęcia, rodzaje, zasady i etapy; trening umiejętności mediatora i negocjatora; techniki negocjacyjne i mediacyjne – warsztat umiejętności praktycznych).
 2. warsztaty pn. Profilaktyka wypalenia zawodowego i poprawa efektywności pracy – multiprofesjonalny model działania. Warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) dla każdej z grup. Liczba grup szkoleniowych: 15, przy czym Zamawiający wymaga aby równolegle były prowadzone zajęcia dla trzech grup szkoleniowych. Każda grupa szkoleniowa będzie liczyć około 20 osób. Warsztaty mają się odbyć w następujących terminach: od 19 do 20 maja 2020 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 21 do 22 maja 2020 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 8 do 9 czerwca 2020 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 22 do 23 czerwca 2020 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 24 do 25 czerwca 2020 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób). Zatem łącznie do realizacji jest 240 godzin dydaktycznych (15 grup szkoleniowych x 16 godzin dydaktycznych, 10 dni szkoleniowych), dla łącznie około 300 osób. Celem warsztatów jest dostarczenie/wzrost wiedzy z zakresu zjawiska wypalenia zawodowego (specyfika pracy związanej z pomaganiem a wypalenie zawodowe) oraz poznanie technik radzenia sobie z emocjami (ćwiczenia praktyczne), jak również wzmocnienie kompetencji w wykorzystaniu współpracy w zespołach multiprofesjonalnych jako metody zwiększającej skuteczność pracy i zapobiegającej wypaleniu zawodowemu. Zakłada się, że efektem szkolenia będzie m.in. wzmocnienie potrzeby współdziałania oraz wzrost poczucia wzajemnego wsparcia podczas rozwiązywania problemów.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.15.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

ROPS.PSO.3321.US.17.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków. Szkolenie ma trwać 14 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe po 7 godzin). Liczba grup szkoleniowych 1,  licząca nie więcej niż 21 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr pracujących z osobami uzależnionymi od narkotyków oraz ich rodzinami m. in. w zakresie podejmowania interwencji wobec osób uzależnionych od narkotyków, leczenia i tworzenia skutecznych programów pomocy specjalistycznej oraz rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.17.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.24.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Motywowanie do zmiany osobę uzależnioną i jej rodzinę. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe po 7 godzin). Liczba grup szkoleniowych 1,  licząca nie więcej niż 21 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr pracujących z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych m. in. w zakresie tworzenia skutecznych strategii oddziaływań motywacyjnych oraz pomocy specjalistycznej. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.24.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.16.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów pod nazwą Warsztaty wzmacniające umiejętności wychowawcze z elementami treningu zastępowania agresji. Uczestnikami warsztatów będą rodzice adopcyjni (maksymalnie 16 osób dorosłych) oraz dzieci w wieku od 3 do 12 lat (maksymalnie 12 dzieci), w związku z czym warsztaty muszą być prowadzone równolegle: grupa osób dorosłych i grupa dzieci. Integralną częścią warsztatów będą zajęcia wspólne dla rodziców i dzieci, w wymiarze nie większym niż 6 godzin dydaktycznych. Zatem warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe, piątek + sobota + niedziela) dla osób dorosłych (rodziców adopcyjnych) oraz 16 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe, piątek + sobota + niedziela) dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat oraz 6 godzin dydaktycznych zajęć wspólnych dla rodziców i dzieci. Zatem łącznie do realizacji jest 38 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe, piątek + sobota + niedziela), dla łącznie 2 grup warsztatowych (1 grupa osób dorosłych i 1 grupa dzieci), dla łącznie 28 osób, w tym maksymalnie 16 osób dorosłych i 12 dzieci. Celem warsztatów będzie doskonalenie kompetencji rodzicielskich poprzez wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu mechanizmów kontroli złości, redukcji zachowań agresywnych i metod ich zastępowania konstruktywnymi sposobami reagowania oraz budowania prawidłowych relacji w rodzinie, a przede wszystkim umiejętności jej praktycznego wykorzystania w procesie wychowania dzieci. Zajęcia wspomagające dla dzieci mają na celu stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego i emocjonalnego, m.in. poprzez wykorzystanie różnorodnych metod terapeutycznych, integracyjnych, zabaw oraz gier dydaktycznych. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.16.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.9.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów pod nazwą „Nastolatek i ja” – wsparcie dziecka w okresie dojrzewania. Uczestnikami warsztatów będą rodzice adopcyjni (maksymalnie 16 osób dorosłych) oraz dzieci w wieku 10+ (maksymalnie 12 dzieci), w związku z czym warsztaty muszą być prowadzone równolegle: grupa osób dorosłych i grupa dzieci. Integralną częścią warsztatów będą zajęcia wspólne dla rodziców i dzieci, w wymiarze nie większym niż 4 godziny dydaktyczne. Zatem warsztaty mają trwać 12 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, sobota + niedziela) dla osób dorosłych (rodziców adopcyjnych) oraz 12 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, sobota + niedziela) dla dzieci w wieku 10+ oraz 4 godziny dydaktyczne zajęć wspólnych dla rodziców i dzieci. Zatem łącznie do realizacji jest 28 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, sobota + niedziela), dla łącznie 2 grup warsztatowych (1 grupa osób dorosłych i 1 grupa dzieci), dla łącznie 28 osób, w tym maksymalnie 16 osób dorosłych i 12 dzieci w wieku 10+. Celem warsztatów będzie wyposażenie rodziców adopcyjnych w narzędzia pozwalające na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania nastolatków oraz w wiedzę i umiejętności umożliwiające konstruktywne rozwiązywanie problemów wychowawczych okresu adolescencji. Celem warsztatu będzie także wskazanie dzieciom biorącym udział w warsztatach mechanizmów pozwalających rozładowywać stres, napięcie i frustrację pojawiające się w okresie dojrzewania, a także poznanie siebie i budowanie silnego poczucia własnej wartości. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.9.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

Wykonanie 500 egzemplarzy edukacyjnej gry planszowej Ekonomia Społeczna na bazie istniejącego projektu utworzonego w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie łącznie 500 egzemplarzy edukacyjnej gry planszowej pt. Ekonomia Społeczna na bazie istniejącego projektu, utworzonego w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Na przedmiot zamówienia składa się realizacja następujących czynności:

 • Wydruk i wykonanie na podstawie przekazanych projektów graficznych: planszy, kart do gry, pudełka do zapakowania gry wraz z wypraską, instrukcji, kart do zapisywania wyników gry,
 • Załączenie pionków różnokolorowych i kostek do gry,
 • Złożenie gry i zafoliowanie pudełka,
 • Transport do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i wykonania jednego egzemplarza próbnego gry, do którego zostaną zrealizowane wszystkie powyższe czynności. Następnie, po uzyskaniu akceptacji od Zamawiającego, zostanie wyprodukowana pozostała liczba gier (czyli 499 egzemplarzy), również z uwzględnieniem wszystkich powyższych czynności.

czytaj dalej o: Wykonanie 500 egzemplarzy edukacyjnej gry planszowej Ekonomia Społeczna na bazie istniejącego projektu utworzonego w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ROPS.PSO.3321.US.8.2020 – Realizacja cyklu edukacyjnego z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu edukacyjnego z zakresu ekonomii społecznej dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego, realizowanego na podstawie konspektu lekcji pn. Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa. Cykl składa się z 20 zajęć po 90 minut każde (to jest łącznie 40 godzin dydaktycznych) realizowanych w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.8.2020 – Realizacja cyklu edukacyjnego z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ROPS.PSO.3321.US.13.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów pod nazwą Wsparcie dziecka w okresie dojrzewania. Warsztaty mają trwać 18 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe). Liczba grup warsztatowych: 1, licząca nie więcej niż 16 osób. Celem warsztatów będzie wyposażenie pracowników instytucji zaangażowanych w proces adopcji w wiedzę i umiejętności pozwalające wspierać nastolatka w okresie dojrzewania oraz udzielać wsparcia informacyjnego rodzicom adopcyjnym i kandydatom na rodziców w tym zakresie. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.13.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.14.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów pod nazwą Zaburzenia odżywiania i postrzegania ciała u dzieci i młodzieży. Warsztat ma trwać 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy). Liczba grup warsztatowych: 1, licząca nie więcej niż 16 osób. Celem warsztatów będzie wyposażenie pracowników instytucji zaangażowanych i wspierających proces adopcji w wiedzę i umiejętności pozwalające prawidłowo rozpoznać i przeciwdziałać zaburzeniom odżywiania i postrzegania ciała u dzieci i młodzieży. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.14.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.11.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów pod nazwą Siła żywienia – wsparcie dietetyczne rozwoju dziecka. Warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe). Liczba grup warsztatowych: 1, licząca nie więcej niż 16 osób. Celem warsztatów będzie wyposażenie pracowników ośrodków adopcyjnych i innych podmiotów zaangażowanych w proces adopcji w wiedzę na temat prawidłowego prowadzenia diety wspomagającej rozwój dziecka, w tym dziecka z zaburzeniami rozwoju. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.11.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Filie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie i Rybniku w 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Filie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego:
  Część I zamówienia: w Bielsku-Białej, przy ulicy Potok 6 – powierzchnia objęta sprzątaniem: 276,22 m2 (pomieszczenia biurowe, socjalne, korytarze),
  Część II zamówienia: w Częstochowie, przy ul. Sobieskiego 17b – powierzchnia objęta sprzątaniem: 156,64 m²,
  Część III zamówienia: w Rybniku, przy ul. Miejskiej 13b – powierzchnia objęta sprzątaniem: 136,09 m².
  Szczegółowy wykaz czynności zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia.

czytaj dalej o: Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Filie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie i Rybniku w 2020 r.

ROPS.PSO.3321.US.3.2020 – Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii dla dzieci – uczestników projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na przeprowadzeniu zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii dla dzieci – uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
 2. Uczestnikami zajęć będą dzieci zgłoszone do przysposobienia, przebywające w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dzieci przysposobione, dla których zajęcia będą odbywać się w placówkach WOA. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz uczestników zajęć z poszczególnych placówek.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.3.2020 – Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii dla dzieci – uczestników projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.5.2020 – Przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży – uczestników projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na przeprowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży – uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
 2. Celem zajęć jest w szczególności rozwijanie umiejętności interpersonalnych i inteligencji emocjonalnej uczestników, a także kształtowanie ich zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 3. Uczestnikami zajęć będą dzieci i młodzież zgłoszona do przysposobienia, przebywająca w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dzieci przysposobione, dla których zajęcia będą odbywać się w placówkach WOA. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz uczestników zajęć z poszczególnych.
 4. Maksymalna liczba godzin zajęć do zrealizowania we wszystkich placówkach wynosi 200 godzin zegarowych, tj. maksymalnie 100 godzin zegarowych w roku 2020 oraz 100 godzin zegarowych w roku 2021. Liczba godzin zajęć prowadzonych w poszczególnych placówkach uzależniona będzie od ilości dzieci biorących w nich udział oraz ich potrzeb.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.5.2020 – Przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży – uczestników projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.4.2020 – Przeprowadzenie zajęć arteterapeutycznych dla dzieci – uczestników projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na przeprowadzeniu zajęć arteterapeutycznych dla dzieci – uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
 2. Celem zajęć jest wspieranie rozwoju dzieci, w tym rozwoju ich sprawności manualnej, a także pomoc w rozładowaniu napięć i negatywnych emocji. Zajęcia pozwolą również na podniesienie poziomu samoakceptacji uczestników oraz ich umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji rówieśniczych oraz pracy w grupie.
 3. Uczestnikami zajęć będą dzieci zgłoszone do przysposobienia, przebywające w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dzieci przysposobione, dla których zajęcia będą odbywać się w placówkach WOA. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz uczestników zajęć z poszczególnych placówek.
 4. Maksymalna liczba godzin zajęć do zrealizowania we wszystkich placówkach wynosi 200 godzin zegarowych, tj. maksymalnie 100 godzin zegarowych w roku 2020 oraz 100 godzin zegarowych w roku 2021. Liczba godzin zajęć arteterapeutycznych prowadzonych w poszczególnych placówkach uzależniona będzie od ilości dzieci biorących w nich udział oraz ich potrzeb.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.4.2020 – Przeprowadzenie zajęć arteterapeutycznych dla dzieci – uczestników projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.2.2020 – Superwizja realizowana w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia superwizji dla osób tworzących Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne (ZZK) tj. pracowników instytucji i podmiotów, które zawiążą partnerstwa w gminach/powiatach zgodnie z Modelem Kooperacje 3D w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

Część I – Wybór osób do realizacji usługi superwizora w gminie Siemianowice Śląskie:

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do pełnienia funkcji superwizora w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Łączna maksymalna liczba godzin przez cały okres obowiązywania umowy, czyli od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku, wynosi: 60 godzin zegarowych superwizji. Maksymalna liczebność grupy: do około 15 osób.

Część II – Wybór osób do realizacji usługi superwizora w gminie Cieszyn wraz z powiatem cieszyńskim:

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do pełnienia funkcji superwizora w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Łączna maksymalna liczba godzin przez cały okres obowiązywania umowy, czyli od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku, wynosi: 60 godzin zegarowych superwizji. Maksymalna liczebność grupy: do około 15 osób.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.2.2020 – Superwizja realizowana w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

ROPS.PSO.3321.US.1.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Problem używania substancji psychoaktywnych przez adolescenta. Szkolenie ma trwać 26 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, 2 godziny wykładów dla wszystkich uczestników oraz po 12 godzin warsztatów dla każdej z grup). Liczba grup szkoleniowych 2, każda licząca nie więcej niż 21 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr pracujących z młodzieżą z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych m. in. W zakresie odpowiedzialności nieletnich wobec prawa, podejmowania interwencji wobec młodzieży stosującej środki psychoaktywne, kreowania w samorządach rozwiązań na rzecz przeciwdziałania problemom uzależnień, w szczególności wśród młodzieży oraz udzielania pomocy specjalistycznej i roli poszczególnych instytucji w przedmiotowym zakresie. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.1.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.151.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowych zajęć, które odbędą się od 05 do 06 marca 2020 roku. Przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć. Usługa obejmuje 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składają się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 przerwy kawowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.151.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.148.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:
a) od 24 do 26 lutego 2020 roku,
b) od 09 do 11 marca 2020 roku.
Łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.148.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.147.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć, które odbędą się od 01 do 03 kwietnia 2020 roku. Przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć. Usługa obejmuje 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.147.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.146.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć, które odbędą się od 18 do 20 lutego 2020 roku. Przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć. Usługa obejmuje 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.146.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.152.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi czterech trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:
a) od 12 do 14 lutego 2020 roku,
b) od 26 do 28 lutego 2020 roku,
c) od 04 do 06 marca 2020 roku,
d) od 18 do 20 marca 2020 roku.
Łącznie przewiduje się maksymalnie 84 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.152.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.150.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:
a) od 06 do 08 maja 2020 roku,
b) od 03 do 05 czerwca 2020 roku.
Łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.150.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.