Kategoria: Zapytania ofertowe

ROPS.PSO.3321.US.73.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotyczące obsługi następujących zajęć, podzielonych na 5 części:

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.73.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.72.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu szkolenia pod nazwą Praktyka działania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w warunkach pandemii. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe, 2+1). Liczba grup szkoleniowych 2, liczących nie więcej niż 15 osób każda. Zatem łącznie do realizacji jest 48 godzin dydaktycznych (6 dni szkoleniowych), dla łącznie 2 grup szkoleniowych, dla łącznie nie więcej niż 30 osób. Szkolenia mają zostać zrealizowane w następujących terminach: grupa 1 – 06-07 października 2020 roku (16 godzin dydaktycznych) i 14 października 2020 roku (8 godzin dydaktycznych), grupa 2 – 08-09 października 2020 roku (16 godzin dydaktycznych) i 15 października 2020 roku (8 godzin dydaktycznych). Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz wypracowanie skutecznych metod pracy przez kadry realizujące, zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dodatkowo, Wykonawca w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia winien jest zapewnić salę szkoleniową na każdy dzień szkoleniowy dla każdej z grup. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.72.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.71.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Zamówienie zostało podzielone na 4 części.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.71.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.70.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II. Zamówienie zostało podzielone na III części:

Część I – Schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych – zmiana przepisów prawnych w obszarze przeciwdziałania bezdomności:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych – zmiana przepisów prawnych w obszarze przeciwdziałania bezdomności, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 3 grup szkoleniowych, o maksymalnej liczebności 20 osób każda.

Część II – Mieszkania chronione – zmiana przepisów prawnych w zakresie ich prowadzenia oraz zapewniania miejsc:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Mieszkania chronione – zmiana przepisów prawnych w zakresie ich prowadzenia oraz zapewniania miejsc, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 3 grup szkoleniowych, o maksymalnej liczebności 20 osób każda.

Część III – Wykorzystanie terapii zajęciowej w pracy z podopiecznym dziennego domu pomocy i ŚDS:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Wykorzystanie terapii zajęciowej w pracy z podopiecznym dziennego domu pomocy i ŚDS, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 8 grup szkoleniowych,o maksymalnej liczebności 20 osób każda.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.70.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II

ROPS.PSO.3321.US.69.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II. Zamówienie zostało podzielone na III części:

Część I – Aspekty prawne oraz standardy opieki w DPS:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Aspekty prawne oraz standardy opieki w DPS , w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 10 grup szkoleniowych, o maksymalnej liczebności 20 osób każda, tj. łącznie dla maksymalnie 200 osób

Część II – Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w działalności DPS:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w działalności DPS , w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 10 grup szkoleniowych, o maksymalnej liczebności 20 osób każda, tj. łącznie dla maksymalnie 200 osób

Część III – Bezpieczny pracownik.:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Bezpieczny pracownik., w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 10 grup szkoleniowych, o maksymalnej liczebności 20 osób każda, tj. łącznie dla maksymalnie 200 osób

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.69.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II

ROPS.PSO.3321.US.68.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II. Zamówienie zostało podzielone na III części:

Część I – Zmiany przepisów prawnych w obszarze pomocy społecznej:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Zmiany przepisów prawnych w obszarze pomocy społecznej, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 20 grup szkoleniowych, o maksymalnej liczebności 20 osób każda, tj. łącznie dla maksymalnie 400 osób

Część II – Rządowe programy wsparcia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Rządowe programy wsparcia, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 20 grup szkoleniowych, o maksymalnej liczebności 20 osób każda, tj. łącznie dla maksymalnie 400 osób

Część III – Bezpieczny pracownik:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Bezpieczny pracownik, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 20 grup szkoleniowych, o maksymalnej liczebności 20 osób każda, tj. łącznie dla maksymalnie 400 osób

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.68.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II

ROPS.PSO.3321.US.67.2020 – Przeprowadzenie testów RT-PCR na obecność COVID-19 organizowane w ramach projektu pn. Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi polegającej na przeprowadzeniu 4600 testów RT-PCR na obecność koronawirusa (COVID-19/SARS-CoV-2) dla pracowników systemu pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych z wyłączeniem pracowników instytucji, którzy byli testowani w ramach innych projektów bądź środków bezpośrednio pochodzących z budżetu państwa. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Kooperacje 3d – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.67.2020 – Przeprowadzenie testów RT-PCR na obecność COVID-19 organizowane w ramach projektu pn. Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

Sukcesywna dostawa materiałów szkoleniowych i pamięci przenośnych do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach 1800 kompletów materiałów szkoleniowych oraz 880 sztuk pamięci przenośnych, w tym 920 kompletów materiałów szkoleniowych w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz 880 kompletów materiałów szkoleniowych i 880 sztuk pamięci przenośnych w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II, zgodnie z poniższą specyfikacją.

czytaj dalej o: Sukcesywna dostawa materiałów szkoleniowych i pamięci przenośnych do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

ROPS.PSO.3321.US.66.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja cyklu szkoleniowego pod nazwą Profesjonalne kadry domu pomocy społecznej. W skład cyklu szkoleniowego wchodzą następujące trzy moduły: Aspekty prawne oraz standardy opieki w DPS, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w działalności DPS oraz Bezpieczny pracownik. Cykl szkoleniowy zostanie zrealizowany dla łącznie 10 grup szkoleniowych o maksymalnej liczebności 20 osób każda, to jest łącznie dla maksymalnie 200 osób, w tym:
1) w 2020 roku – 2 grupy szkoleniowe, tj. max 40 osób, w tym:
a) 1 grupa szkoleniowa w Piekarach Śląskich/Katowicach,
b) 1 grupa szkoleniowa w Bielsku-Białej,
2) w 2021 roku – 8 grup szkoleniowych, tj. max 160 osób, w tym:
a) 3 grupy szkoleniowe w Piekarach Śląskich/Katowicach,
b) 2 grupy szkoleniowe w Bielsku-Białej,
c) 3 grupy szkoleniowe w Częstochowie.
Cykl szkoleniowy ma trwać 24 godziny dydaktyczne dla każdej z grup szkoleniowych (cykl szkoleniowy 24 godz. dydaktyczne = 3 moduły, każdy moduł to 8 godz. dydaktycznych). Zatem łącznie do realizacji jest 240 godzin dydaktycznych dla łącznie 10 grup szkoleniowych. Celem cyklu szkoleniowego jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat zmian przepisów prawnych dotyczących działalności domów pomocy społecznej, jak również omówienie aspektów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom DPS oraz działalnością zespołów terapeutyczno-opiekuńczych. Cykl szkoleniowy pozwoli także na doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych mogących zagrażać ich bezpieczeństwu. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.66.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II.

ROPS.PSO.3321.US.65.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja cyklu szkoleniowego pod nazwą Kompendium wiedzy pracownika socjalnego. W skład cyklu szkoleniowego wchodzą następujące trzy moduły: Zmiany przepisów prawnych w obszarze pomocy społecznej, Rządowe programy wsparcia oraz Bezpieczny pracownik. Cykl szkoleniowy zostanie zrealizowany dla łącznie 20 grup szkoleniowych o maksymalnej liczebności 20 osób każda, to jest łącznie dla maksymalnie 400 osób, w tym:
1) w 2020 roku – 4 grupy szkoleniowe, tj. max 80 osób, w tym:
a) 2 grupy szkoleniowe w Piekarach Śląskich/Katowicach,
b) 1 grupa szkoleniowa w Bielsku-Białej,
c) 1 grupa szkoleniowa w Częstochowie,
2) w 2021 roku – 16 grup szkoleniowych, tj. max 320 osób, w tym:
a) 9 grup szkoleniowych w Piekarach Śląskich/Katowicach,
b) 4 grupy szkoleniowe w Bielsku-Białej,
c) 3 grupy szkoleniowe w Częstochowie.
Cykl szkoleniowy ma trwać 24 godziny dydaktyczne dla każdej z grup szkoleniowych (cykl szkoleniowy 24 godz. dydaktyczne = 3 moduły, każdy moduł to 8 godz. dydaktycznych). Zatem łącznie do realizacji jest 480 godzin dydaktycznych dla łącznie 20 grup szkoleniowych. Celem cyklu szkoleniowego jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat zmian przepisów prawnych z obszaru pomocy społecznej, prawnych aspektów rządowych programów wsparcia i zasad ich wdrażania oraz zagadnień wynikających z niektórych ustaw, jak również doskonalenie umiejętności pracowników w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych mogących zagrażać ich bezpieczeństwu. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.65.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II.

Dostawa środków ochrony osobistej do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
z dnia 11 sierpnia 2020 roku na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj.: Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony osobistej w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS) w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, podzielone na 5 części:
Część I – Dostawa 1480 sztuk maseczek 3-warstwowych jednorazowych,
Część II – Dostawa 8100 sztuk rękawiczek jednorazowych,
Część III – Dostawa 170 litrów płynu dezynfekującego,
Część IV – Dostawa 45 sztuk przyłbic ochronnych,
Część V – Dostawa 20 jednorazowych kombinezonów ochronnych.

Szczegółowe informacje zamieszczono w zaproszeniu do składania ofert.

czytaj dalej o: Dostawa środków ochrony osobistej do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Dostawa oprogramowania komputerowego do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania komputerowego do 21 sierpnia 2020 roku do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS) w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, podzielona na 12 części:

czytaj dalej o: Dostawa oprogramowania komputerowego do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

Dostawa mebli do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli (łóżko – 3 sztuki, kanapa – 1 sztuka, szafa – 2 sztuki, biurko – 2 sztuki, fotel biurowy – 4 sztuki, fotel – 2 sztuki, krzesło konferencyjne – 14 sztuk) do 26 sierpnia 2020 roku do wskazanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS) czterech regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych z terenu województwa śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. Wszystkie meble muszą być nowe, bez żadnych śladów użytkowania (np. bez zarysowań, plam, itp.). Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia mebli tzw. powystawowych (czyli wysiedzianych, przykurzonych, przybrudzonych, itp.). Zamawiający dopuszcza możliwość, aby meble były dostarczone w paczce (czyli były do samodzielnego złożenia), z zastrzeżeniem, że instrukcja oraz wszystkie elementy niezbędne do ich złożenia będą jednocześnie dostarczone wraz z meblami. Na wszystkie meble Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji, licząc od daty dostawy do siedziby poszczególnych regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Czas na usunięcie usterki wyniesie maksimum 14 dni kalendarzowych od przyjęcia zgłoszenia. Wszelkie koszty związane z naprawą, transportem od i do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji na terenie województwa śląskiego oraz koszty związane z ewentualną wymianą mebli poniesie Wykonawca. Wszystkie meble muszą spełniać parametry podane poniżej. Dostawa do poszczególnych placówek wskazanych przez Zamawiającego realizowana będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko w terminie do 26 sierpnia 2020 roku do godziny 15:00. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia liczby sztuk poszczególnych mebli w granicy nieprzekraczającej kwoty środków przeznaczonych na realizację niniejszego zamówienia (czyli łącznie 20.200,00 zł brutto), jak również Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia łącznej wartości zamówienia – po zawarciu stosownego aneksu.

czytaj dalej o: Dostawa mebli do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

Dostawa tablicy interaktywnej i podłogi interaktywnej wraz z wyposażeniem do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablicy interaktywnej oraz podłogi interaktywnej wraz z wyposażeniem do 21 sierpnia 2020 roku do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS) w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, podzielone na 2 części:

czytaj dalej o: Dostawa tablicy interaktywnej i podłogi interaktywnej wraz z wyposażeniem do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Dostawa sprzętu do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do 21 sierpnia 2020 roku do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS) w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, podzielone na 4 części:

czytaj dalej o: Dostawa sprzętu do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

Sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej realizowana w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
z dnia 17 lipca 2020 roku na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj.: Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do instytucji pomocowych środków ochrony osobistej w postaci co najmniej 1000 kompletów zawierających:
1) Jeden kombinezon ochronny 2-częściowy lub jednoczęściowy z kompletnymi ściągaczami wraz z ochraniaczami na obuwie,
2) Jedną maseczkę 3-warstwową,
3) Rękawiczki jednorazowe – 2 pary (jedna para wchodzi pod ściągacz gumowy bluzy ochronnej, a druga para na ściągacz bluzy ochronnej).

Szczegółowe informacje zamieszczono w zaproszeniu do składania ofert.

czytaj dalej o: Sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej realizowana w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

Sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej realizowana w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
z dnia 15 lipca 2020 roku na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj.: Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do instytucji pomocowych środków ochrony osobistej w postaci co najmniej 1000 kompletów zawierających:
1) Jeden kombinezon ochronny 2-częściowy lub jednoczęściowy z kompletnymi ściągaczami wraz z ochraniaczami na obuwie,
2) Jedną maseczkę 3-warstwową,
3) Rękawiczki jednorazowe – 2 pary (jedna para wchodzi pod ściągacz gumowy bluzy ochronnej, a druga para na ściągacz bluzy ochronnej).

Unieważnienie postępowania:

 1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

ROPS.PSO.3321.US.59.2020 – Prowadzenie miejsc czasowego pobytu (MCP) dla mieszkańców/kandydatów na mieszkańców domów pomocy społecznej wraz z testowaniem na obecność COVID 19 organizowane w ramach projektu pn. Śląskie Kadry DPS vs COVID 19.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi polegającej na prowadzeniu w jednym obiekcie mieszkalnym 25 miejsc czasowego pobytu (25 miejsc noclegowych/bytowych, dalej zwanych MCP lub obiektem MCP) dla dorosłych/pełnoletnich mieszkańców domów pomocy społecznej (mieszkańców DPS) powracających z oddziałów szpitalnych lub kandydatów na mieszkańców DPS (dalej zwanych mieszkańcami lub mieszkańcami MCP). W ramach prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobligowany jest zapewnić:

 1. Odpowiednie warunki noclegowe (bytowe) dla maksymalnie 25 mieszkańców MCP przez 24 godziny na dobę, 7 dni
  w tygodniu,
 2. Odpowiednie żywienie (w tym również stosowanie specjalistycznych programów żywieniowych – diet) dla maksymalnie 25 mieszkańców MCP na dzień, składające się co najmniej z: 1 śniadania, 1 drugiego śniadania, 1 obiadu, 1 kolacji wraz z nieograniczonym dostępem do: zaparzonej herbaty czarnej z dodatkami (wg potrzeb z: cukrem, cytryną, miodem), zaparzonej kawy rozpuszczalnej z dodatkami (wg potrzeb z: cukrem, mleczkiem), wody mineralnej/źródlanej niegazowanej z dodatkami (wg potrzeb z: cytryną, miętą) oraz podstawowych produktów żywnościowych (wg potrzeb: chleb, masło, wędlina, dżem, itp.),
 3. Świadczenie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych i medycznych dla maksymalnie 25 mieszkańców MCP przez 24 godziny na dobę,
 4. Świadczenie usług w zakresie co najmniej 3-krotnego przetestowania na obecność COVID 19 każdego z mieszkańców MCP,
 5. Obsługę organizacyjną (Koordynatora zadania) wraz z prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji.

Szczegółowe informacje zawarto w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.59.2020 – Prowadzenie miejsc czasowego pobytu (MCP) dla mieszkańców/kandydatów na mieszkańców domów pomocy społecznej wraz z testowaniem na obecność COVID 19 organizowane w ramach projektu pn. Śląskie Kadry DPS vs COVID 19.

Przeprowadzenie badania rozpoznawalności marki Śląska ekonomia społeczna – współpraca się opłaca w województwie śląskim

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania rozpoznawalności marki Śląska ekonomia społeczna – współpraca się opłaca w województwie śląskim w terminie 90 dni od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, jednak nie później niż do 30 października 2020 r. w dwóch etapach:
I etap: przeprowadzenie analizy danych zastanych, analiza marki w przestrzeni wirtualnej, przygotowanie i przekazanie raportu metodologicznego wraz z narzędziami badawczymi,
II etap: przeprowadzenie badań, zagregowanie i przeanalizowanie danych, opracowanie i przekazanie raportu z badania i prezentacji, przeprowadzenie warsztatu rekomendacyjnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: Przeprowadzenie badania rozpoznawalności marki Śląska ekonomia społeczna – współpraca się opłaca w województwie śląskim

Sukcesywna usługa dezynfekcji/dekontaminacji metodą zamgławiania w ramach projektu pod nazwą Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj.: Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Przedmiot zamówienia:

Działania zwalczające skutki pandemii COVID-19 w projekcie Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Usługa dezynfekcji/dekontaminacji metodą zamgławiania pomieszczeń oraz sprzętów w domach pomocy społecznej, w których wystąpiło zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u pracowników i/lub mieszkańców, oraz w schroniskach dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi na terenie województwa śląskiego. Usługa dezynfekcji/dekontaminacji metodą zamgławiania będzie realizowana w placówkach całodobowej opieki na terenie województwa śląskiego:
a) Domy Pomocy Społecznej, w których wystąpiło zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u pensjonariuszy i/lub personelu placówki około 8 placówek. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby placówek w przypadku zdiagnozowania nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2.
b) Schroniska dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi zrekrutowane do udziału w projekcie. Na terenie województwa śląskiego funkcjonuje około 50 schronisk. Podana liczba placówek jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu ilościowego placówek do dezynfekcji/dekontaminacji.
c) Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia katalogu instytucji objętych usługą dezynfekcji.

czytaj dalej o: Sukcesywna usługa dezynfekcji/dekontaminacji metodą zamgławiania w ramach projektu pod nazwą Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

ROPS.PSO.3321.US.31.2020 – Realizacja zajęć edukacyjnych w formie e-kursu pt. Wirus w koronie dla dzieci – uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej w formie e-kursu pod nazwą Wirus w koronie. E-kurs ma składać się łącznie z 12 niezależnych filmów (odcinków), każdy trwający nie więcej niż 20 minut, na następujące tematy:

 • Co to jest bakteria i wirus? Dlaczego wirus ma koronę? (po 1 filmie/odcinku dla każdej z niżej wymienionych grup wiekowych),
 • Mydło, mydło umyje, nawet uszy i szyję … – jak dbać o higienę by ustrzec się zakażenia? (po 1 filmie/odcinku dla każdej z niżej wymienionych grup wiekowych),
 • Moja tarcza ochronna – co to takiego odporność? (po 1 filmie/odcinku dla każdej z niżej wymienionych grup wiekowych),
 • W zdrowym ciele, zdrowy duch – jak podnosić odporność organizmu? (po 1 filmie/odcinku dla każdej
  z niżej wymienionych grup wiekowych),
 • Co niszczy moją tarczę? – jak dbać o siebie, (po 1 filmie/odcinku dla każdej z niżej wymienionych grup wiekowych),
 • Rozumiem, ze się boisz – o emocjach w czasie zagrożenia/pandemii (po 1 filmie/odcinku dla każdej z niżej wymienionych grup wiekowych).

E-kurs obejmujący zagadnienia związane z chorobami wywołanymi bakteriami i wirusami, w szczególności koronawirusem, sposobami dbania o właściwą higienę, podnoszenia odporności itp. ma zostać zrealizowany dla dzieci w dwóch różnych grupach wiekowych, tzn. grupa I – dzieci w wieku poniżej 9 lat, grupa II – dzieci w wieku powyżej 9 lat. Zatem łącznie do realizacji jest 12 filmów/odcinków (w tym: 6 filmów/odcinków dla dzieci poniżej 9 roku życia i 6 filmów/odcinków dla dzieci powyżej 9 roku życia) na łącznie maksymalnie 4 godziny zegarowe (12 filmów/odcinków (6+6) x 20 minut każdy = 240 minut nagrania = 4 godziny zegarowe nagrania). Wszystkie prezentowane treści w poszczególnych filmach/odcinkach wchodzących w skład e-kursu muszą być zgodne
z aktualną wiedzą naukową. Dodatkowo, Wykonawca do każdego filmu/odcinka musi przygotować materiały dydaktyczne w formie elektronicznej (plików *.pdf) dotyczące omawianego tematu (zestaw ćwiczeń lub karty pracy) do zrealizowania przez opiekuna w placówce w formie grupowej. Pod pojęciem materiały dydaktyczne należy rozumieć opracowania odpowiednio przygotowane i stosownie dobrane do wieku dzieci (poniżej 9 lat oraz powyżej 9 lat), takie jak: kolorowanki, propozycje eksperymentów, zestawy ćwiczeń, zestawy gier, krzyżówki, rebusy, konspekty zajęć plastycznych i/lub muzycznych i/lub ruchowych, itp. Celem e-kursu dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej jest przekazanie im w przystępny sposób istotnych treści mających wpływ na zrozumienie obecnej sytuacji związanej z pandemią. Z pomocą wychowawców i opracowanych materiałów dydaktycznych, dzieci oswoją się z podstawowymi pojęciami z zakresu dbania o swoje zdrowie, będą miały możliwość, dzięki pozyskanej wiedzy, skuteczniej dbać o siebie i innych poprzez odpowiednie zachowanie. Dodatkowo, e-kurs ma także za zadanie obniżyć poziom stresu u dzieci, a także pozwolić im nie bać się swoich emocji związanych z epidemią. Ponadto, Wykonawca zobligowany jest do nagrania na pamięć przenośną (pendrive) wszystkich filmów/odcinków i materiałów dydaktycznych (1 pamięć przenośna = 1 komplet dokumentów, to jest komplet dla grupy I czyli dzieci poniżej 9 roku życia: 6 filmów/odcinków + materiały dydaktyczne do wszystkich tych filmów/odcinków oraz dla grupy II to jest dzieci powyżej 9 roku życia: 6 filmów/odcinków + materiały dydaktyczne do wszystkich tych filmów/odcinków) oraz przesłanie łącznie 161 kopii na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.31.2020 – Realizacja zajęć edukacyjnych w formie e-kursu pt. Wirus w koronie dla dzieci – uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

Usługa kompleksowej przeprowadzki Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu do nowej lokalizacji na terenie miasta Katowice

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi kompleksowej przeprowadzki siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach przy ul. Modelarskiej oraz siedziby Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu przy ul. Krzywej do nowej siedziby zlokalizowanej na terenie miasta Katowice przy ul. Granicznej. Szczegółowy wykaz czynności zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zgodnie z załączonym wykazem czynności, świadczenie usługi odbywać się będzie wyłącznie
  od poniedziałku do piątku, wyłączając wszystkie święta kalendarzowe oraz dni wolne.
 4. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres: od daty zawartej w umowie do dnia 30 czerwca 2020 roku.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej w terminie 5-9 czerwca 2020 r. (piątek, poniedziałek, wtorek). Wykonawca winien ustalić termin i godzinę wizji lokalnej z Kierownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach – tel.: 32 730 68 71 (dotyczy przeprowadzki na terenie miasta Katowice) lub z Kierownikiem Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu – tel.: 32 266 84 19 (dotyczy przeprowadzki z Sosnowca do Katowic).

czytaj dalej o: Usługa kompleksowej przeprowadzki Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu do nowej lokalizacji na terenie miasta Katowice

ROPS.PSO.3321.US.64.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć pod nazwą Emocje pod kontrolą – trening kompetencji emocjonalnych wraz z indywidualnymi konsultacjami trener-rodzina adopcyjna, które odbędą się w terminie od 11 do 13 września 2020 roku (piątek + sobota + niedziela). Łącznie przewiduje się maksymalnie 19 osób dorosłych (16 uczestników zajęć (rodziców) + 3 prowadzących zajęcia (w tym: 1 trener, który będzie prowadził zajęcia dla osób dorosłych (rodziców); 1 trener, który będzie prowadził zajęcia dla dzieci oraz 1 opiekun/animator dla dzieci) oraz maksymalnie 12 dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Usługa obejmuje najem 3 sal szkoleniowych przystosowanych do wielkości grupy w każdy dzień zajęć, 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 mini bufetów z napojami i przekąskami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.64.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.63.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowych zajęć pod nazwą Dziecięca trauma, które odbędą się w terminie od 24 do 25 października 2020 roku (sobota – niedziela). Łącznie przewiduje się maksymalnie 19 osób dorosłych (16 uczestników zajęć (rodziców) + 3 prowadzących zajęcia (w tym: 1 trener, który będzie prowadził zajęcia dla osób dorosłych (rodziców); 1 trener, który będzie prowadził zajęcia dla dzieci oraz 1 opiekun/animator wspomagający warsztaty dla dzieci) oraz maksymalnie 12 dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Usługa obejmuje najem 2 sal szkoleniowych przystosowanych do wielkości grupy w każdy dzień zajęć, 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składa się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 mini bufety z napojami i przekąskami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.63.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.51.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowych zajęć pod nazwą Wsparcie dziecka w okresie dojrzewania, które odbędą się w terminie od 23 do 24 lipca 2020 roku (czwartek – piątek). Łącznie przewiduje się maksymalnie 17 osób dorosłych (16 uczestników zajęć + 1 trener). Usługa obejmuje najem 1 sali szkoleniowej przystosowanej do wielkości grupy w każdy dzień zajęć, 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składa się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 przerwy kawowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.51.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.46.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowych zajęć pod nazwą „Nastolatek i ja” – wsparcie dziecka w okresie dojrzewania, które odbędą się w terminie od 26 do 27 września 2020 roku (sobota – niedziela). Łącznie przewiduje się maksymalnie 19 osób dorosłych (16 uczestników zajęć (rodziców) + 3 prowadzących zajęcia (w tym: 1 trener, który będzie prowadził zajęcia dla osób dorosłych (rodziców); 1 trener, który będzie prowadził zajęcia dla dzieci oraz 1 opiekun/animator wspomagający warsztaty dla dzieci) oraz maksymalnie 12 dzieci w wieku 10+. Usługa obejmuje najem 2 sal szkoleniowych przystosowanych do wielkości grupy w każdy dzień zajęć, 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składa się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 mini bufety z napojami i przekąskami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.46.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.60.2020 – Realizacja konsultacji prawnych dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – uczestników projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 150 godzin zegarowych konsultacji prawnych dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – uczestników projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
 2. Uczestnikami będą przedstawiciele instytucji systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, m.in. pracownicy ośrodków pomocy społecznej, placówek wsparcia dziennego, powiatowych centrów pomocy rodzinie, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad dziećmi i młodzieżą – rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, wychowawcy i opiekunowie w całodobowych placówkach. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający, który przekaże listę uczestników wraz z danymi kontaktowymi Wykonawcy w uprzednio uzgodnionej formie i czasie. Szacunkowa liczba uczestników konsultacji prawnych to około 75 osób.
 3. Celem działania będzie wsparcie w zakresie interpretacji przepisów – zarówno wynikających ze zmian procedowanych z uwagi na zagrożenia epidemiczne, jak i pomoc prawną w bieżących sprawach związanych z działalnością jednostki (m.in. kwestie związane z przyznawaniem świadczeń, wydawaniem decyzji administracyjnych, itp.).
 4. Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do 18 sierpnia 2020 roku lub do wyczerpania limitu godzin.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.60.2020 – Realizacja konsultacji prawnych dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – uczestników projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.44.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Wybrane zagadnienia z obszaru zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 16 osób. Celem szkolenia jest wyposażenie pracowników adopcyjnych i innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji w umiejętności z zakresu pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami zachowania. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.44.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.32.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów pod nazwą Diagnoza i co dalej? – wspieranie rozwoju dziecka z FAS/FASD. Warsztaty mają być zrealizowane dla 2 grup. Uczestnikami warsztatów będą rodzice adopcyjni (maksymalnie 8 par, czyli 16 osób dorosłych w każdej z grup). Każdorazowo warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, następujące po sobie soboty). Zatem łącznie do zrealizowana są 32 godziny dydaktyczne (4 dni szkoleniowe, następujące po sobie soboty, grupa I: sobota + sobota (2 dni szkoleniowe), grupa II: sobota + sobota (2 dni szkoleniowe) dla łącznie maksymalnie 16 par, czyli 32 osób dorosłych. Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy rodziców adopcyjnych z zakresu Płodowego Zespołu Alkoholowego oraz Spectrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwoju, a także zapoznanie ich z metodami terapii i możliwościami wsparcia rozwoju dziecka przez rodzica. Zamawiający wymaga, aby każdorazowo podczas trwania warsztatów Wykonawca zapewnił opiekę dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat (maksymalnie 12 dzieci w każdej grupie, czyli łącznie maksymalnie 24 dzieci). Opieka dla dzieci ma być realizowana w formie zajęć wspomagających dla dzieci celem stymulowania ich rozwoju psychofizycznego i emocjonalnego, m.in. poprzez wykorzystanie różnorodnych metod terapeutycznych i/lub integracyjnych i/lub zabaw i/lub gier dydaktycznych. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.32.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych