Kategoria: Zapytania ofertowe

ROPS.PSO.3321.US.38.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:

 • od 06 do 08 maja 2020 roku,
 • od 03 do 05 czerwca 2020 roku.

Łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.38.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.37.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi czterech trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:

 1. od 05 do 07 maja 2020 roku,
 2. od 16 do 18 czerwca 2020 roku,
 3. od 02 do 04 czerwca 2020 roku,
 4. od 23 do 25 czerwca 2020 roku.

Łącznie przewiduje się maksymalnie 84 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.37.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.43.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów pod nazwą Zrozumieć dziecko z FAS. Warsztaty mają być zrealizowane dla 4 grup warsztatowych. Uczestnikami warsztatów będą kandydaci na rodziców adopcyjnych (maksymalnie 16 osób dorosłych w każdej z grup). Każdorazowo warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, następujące po sobie soboty). Zatem łącznie do zrealizowana są 64 godziny dydaktyczne (8 dni szkoleniowych, 8 sobót) dla łącznie maksymalnie 64 osób dorosłych. Celem warsztatów będzie poszerzenie wiedzy kandydatów na rodziców adopcyjnych z zakresu Płodowego Zespołu Alkoholowego oraz Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwoju, a także zapoznanie ich z metodami terapii i możliwościami wsparcia rozwoju dziecka z przedmiotowymi zaburzeniami. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.43.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.42.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów pod nazwą Zrozumieć dziecko z FAS. Warsztaty mają być zrealizowane dla 4 grup warsztatowych. Uczestnikami warsztatów będą rodzice adopcyjni (maksymalnie 8 par, czyli 16 osób dorosłych w każdej z grup). Każdorazowo warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, następujące po sobie soboty). Zatem łącznie do zrealizowana są 64 godziny dydaktyczne (8 dni szkoleniowych, 8 sobót) dla łącznie maksymalnie 32 par, czyli 64 osób dorosłych. Celem warsztatów będzie poszerzenie wiedzy rodziców adopcyjnych z zakresu Płodowego Zespołu Alkoholowego oraz Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwoju, a także zapoznanie ich z metodami terapii i możliwości wsparcia rozwoju dziecka z przedmiotowymi zaburzeniami. Zamawiający wymaga, aby każdorazowo podczas trwania warsztatów Wykonawca zapewnił opiekę dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat (maksymalnie 8 dzieci w każdej grupie, czyli łącznie maksymalnie 32 dzieci). Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.42.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.39.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów pod nazwą Siła żywienia – wsparcie dietetyczne rozwoju dziecka oraz indywidualnych konsultacji dietetycznych dla rodzin uczestniczących w tymże warsztacie. Uczestnikami warsztatów będą rodzice adopcyjni (maksymalnie 8 par, czyli 16 osób dorosłych). Uczestnikami konsultacji dietetycznych będą rodziny adopcyjne (rodzice i dzieci). Warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, sobota + sobota), z kolei konsultacje dietetyczne mają trwać łącznie 24 godziny dydaktyczne, to jest po 3 godziny dydaktyczne dla każdej rodziny uczestniczącej w warsztacie. Celem warsztatów będzie wyposażenie rodziców adopcyjnych w wiedzę i umiejętności pozwalające prawidłowo prowadzić dietę wspomagającą dziecko, w tym dziecko z zaburzeniami rozwoju. Zamawiający wymaga, aby każdorazowo Wykonawca zapewnił opiekę dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat (maksymalnie 8 dzieci). Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.39.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.41.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Wybrane zagadnienia z obszaru zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczny (3 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 16 osób. Celem szkolenia jest wyposażenie pracowników adopcyjnych i innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji w umiejętności z zakresu pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami zachowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.41.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.7.2020 – Świadczenie usług cateringowych na terenie województwa śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na terenie województwa śląskiego. Przedmiotowa usługa obejmuje przygotowanie i dostarczenie w wyznaczonym czasie i w wyznaczonym miejscu określonej liczby:
– składników przerw kawowych – 3874 sztuk,
– składników zimnego bufetu – 850 sztuk,
– składników obiadów (zupa + drugie danie + napój) – 3274 sztuk.

Zamawiający informuje, iż maksymalna cena jednostkowa brutto może wynosić:
– za przygotowanie i dostarczenie składników przerw kawowych – 15,00 zł brutto/szt.,
– za przygotowanie i dostarczenie składników zimnego bufetu – 25,00 zł brutto/szt.,
– za przygotowanie i dostarczenie obiadów (zupa + drugie danie + napój) – 35,00 zł brutto/szt.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.7.2020 – Świadczenie usług cateringowych na terenie województwa śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.33.2020 – Obsługa spotkania okolicznościowego organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizowanego w związku z obchodami jubileuszu XX-lecia istnienia

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez obiekty oferujące sale konferencyjne z możliwością zaadaptowania sali na potrzeby scenicznego występu artystycznego oraz przygotowanie wyżywienia w postaci bankietu na potrzeby spotkania okolicznościowego organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w związku z obchodami jubileuszu XX-lecia istnienia. Spotkanie odbędzie się w dniu 27 marca 2020 r. Przewiduje się maksymalnie 250 uczestników spotkania okolicznościowego. Usługa obejmuje obsługę spotkania wraz z zapewnieniem sali konferencyjnej z wyposażeniem, obsługą techniczną oraz wyżywieniem w postaci organizacji bankietu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.33.2020 – Obsługa spotkania okolicznościowego organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizowanego w związku z obchodami jubileuszu XX-lecia istnienia

ROPS.PSO.3321.US.35.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą FAS/FASD – diagnoza i formy wsparcia. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 48 godzin dydaktycznych (6 dni szkoleniowych, 3 + 3) dla łącznie maksymalnie 40 osób. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z obszaru diagnozy dzieci z FAS/FASD wraz z uwzględnieniem możliwych form wsparcia. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.35.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.34.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Praca z dzieckiem z objawami depresji i przeżywającym traumę. W skład szkolenia wchodzą następujące dwa moduły: Praca z dzieckiem z objawami depresji oraz Praca z dzieckiem przeżywającym traumę. Szkolenie ma trwać 48 godzin dydaktycznych (6 dni szkoleniowych, w tym moduł I: 3 dni szkoleniowe czyli 24 godziny dydaktyczne; moduł II: 3 dni szkoleniowe czyli 24 godziny dydaktyczne). Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 96 godzin dydaktycznych (12 dni szkoleniowych) dla łącznie maksymalnie 40 osób. Celem szkolenia jest zwiększenie poziomu wiedzy uczestników w obszarze zagadnień związanych z depresją, traumą i zachowaniami suicydalnymi wśród dzieci i młodzieży, oraz zapoznanie z dostępnymi metodami pracy w tym zakresie. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.34.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.29.2020 – Wybór osób prowadzących doradztwo specjalistyczne z ekonomii społecznej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach. Zamówienie podzielono na 3 części:

Część I zamówienia – Wybór Wykonawcy do realizacji usługi doradztwa mobilnego z obszaru pt. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej: Przedmiotem zamówienia jest wybór jednego Wykonawcy do realizacji doradztwa z obszaru pod tytułem Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej w wymiarze 70 godzin zegarowych. Doradztwo będzie realizowane w formie mobilnej, to znaczy w miejscu pracy poszczególnych uczestników doradztwa, na terenie całego województwa śląskiego.

Część II zamówienia – Wybór Wykonawcy do realizacji usługi doradztwa mobilnego z obszaru pt. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych:
Przedmiotem zamówienia jest wybór jednego Wykonawcy do realizacji doradztwa z obszaru pod tytułem Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych w wymiarze 50 godzin zegarowych. Doradztwo będzie realizowane w formie mobilnej, to znaczy w miejscu pracy poszczególnych uczestników doradztwa, na terenie całego województwa śląskiego.

Część III zamówienia – Wybór Wykonawcy do realizacji usługi doradztwa mobilnego z obszaru pt. Współdziałanie administracji publicznej i sektora ekonomii społecznej na terenie gminy:
Przedmiotem zamówienia jest wybór jednego Wykonawcy do realizacji doradztwa z obszaru pod tytułem Współdziałanie administracji publicznej i sektora ekonomii społecznej na terenie gminy w wymiarze 60 godzin zegarowych. Doradztwo będzie realizowane w formie mobilnej, to znaczy w miejscu pracy poszczególnych uczestników doradztwa, na terenie całego województwa śląskiego.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.29.2020 – Wybór osób prowadzących doradztwo specjalistyczne z ekonomii społecznej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ROPS.PSO.3321.US.30.2020 – Wybór osób prowadzących Forum Międzysektorowe w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawców do realizacji Forów Międzysektorowych z zakresu ekonomii społecznej prowadzonych w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Zamówienie podzielono na 4 części:

Część I zamówienia – Wybór osoby prowadzącej Forum Międzysektorowe z obszaru pn. Rozwój lokalny i budowanie marki przez JST z wykorzystaniem potencjału sektora ES:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia Forum Międzysektorowego z zakresu ekonomii społecznej w wymiarze 6 godzin dydaktycznych pn. Rozwój lokalny i budowanie marki przez JST z wykorzystaniem potencjału sektora ES. Głównym założeniem forum jest pobudzenie do dyskusji i wymiana doświadczeń biorących w nim udział przedstawicieli sektora administracji, ekonomii społecznej i biznesu w celu promocji i wzmocnienia podmiotów ekonomii społecznej.

Część II zamówienia – Wybór osoby prowadzącej Forum Międzysektorowe z obszaru pn. Pomoc publiczna i pomoc de minimis a współpraca z podmiotami ekonomii społecznej:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia Forum Międzysektorowego z zakresu ekonomii społecznej w wymiarze 6 godzin dydaktycznych pn. Pomoc publiczna i pomoc de minimis a współpraca z podmiotami ekonomii społecznej. Głównym założeniem forum jest pobudzenie do dyskusji i wymiana doświadczeń biorących w nim udział przedstawicieli sektora administracji, ekonomii społecznej i biznesu w celu promocji i wzmocnienia podmiotów ekonomii społecznej.

Część III zamówienia – Wybór osoby prowadzącej Forum Międzysektorowe z obszaru pn. Techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientem podmiotów reintegracyjnych:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia Forum Międzysektorowego z zakresu ekonomii społecznej w wymiarze 6 godzin dydaktycznych pn. Techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientem podmiotów reintegracyjnych. Głównym założeniem forum jest pobudzenie do dyskusji i wymiana doświadczeń biorących w nim udział przedstawicieli sektora administracji, ekonomii społecznej i biznesu w celu promocji i wzmocnienia podmiotów ekonomii społecznej.

Część IV zamówienia – Wybór osoby prowadzącej Forum Międzysektorowe z obszaru pn. Współpraca z rodzicami lub opiekunami uczestników Warsztatów Terapii Zawodowej:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia Forum Międzysektorowego z zakresu ekonomii społecznej w wymiarze 6 godzin dydaktycznych pn. Współpraca z rodzicami lub opiekunami uczestników Warsztatów Terapii Zawodowej. Głównym założeniem forum jest pobudzenie do dyskusji i wymiana doświadczeń biorących w nim udział przedstawicieli sektora administracji, ekonomii społecznej i biznesu w celu promocji i wzmocnienia podmiotów ekonomii społecznej.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.30.2020 – Wybór osób prowadzących Forum Międzysektorowe w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ROPS.PSO.3321.US.26.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Alkoholizm – syndrom współuzależnienia. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe po 14 godzin dla każdej z grup). Liczba grup szkoleniowych 2,  licząca nie więcej niż 19 osób każda. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr pracujących z osobami z problemem uzależnienia od alkoholu i ich rodziną m. in. w zakresie nabywania umiejętności motywowania do terapii osoby współuzależnione, poznania mechanizmów funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym  oraz udzielenia  pomocy specjalistycznej i roli poszczególnych instytucji w przedmiotowym zakresie. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.26.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.27.2020 – Przeprowadzenie zajęć arteterapeutycznych dla dzieci – uczestników projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na przeprowadzeniu zajęć arteterapeutycznych dla dzieci – uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
 2. Celem zajęć jest wspieranie rozwoju dzieci, w tym rozwoju ich sprawności manualnej, a także pomoc w rozładowaniu napięć i negatywnych emocji. Zajęcia pozwolą również na podniesienie poziomu samoakceptacji uczestników oraz ich umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji rówieśniczych oraz pracy w grupie.
 3. Uczestnikami zajęć będą dzieci zgłoszone do przysposobienia, przebywające w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dzieci przysposobione, dla których zajęcia będą odbywać się w placówkach WOA. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz uczestników zajęć z poszczególnych placówek.
 4. Maksymalna liczba godzin zajęć do zrealizowania we wszystkich placówkach wynosi 200 godzin zegarowych, tj. maksymalnie 100 godzin zegarowych w roku 2020 oraz 100 godzin zegarowych w roku 2021. Liczba godzin zajęć arteterapeutycznych prowadzonych w poszczególnych placówkach uzależniona będzie od ilości dzieci biorących w nich udział oraz ich potrzeb.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.27.2020 – Przeprowadzenie zajęć arteterapeutycznych dla dzieci – uczestników projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

Przewóz osób dorosłych na warsztaty organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu osób dorosłych w granicach administracyjnych województwa śląskiego na warsztaty organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, według harmonogramu zamieszczonego w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: Przewóz osób dorosłych na warsztaty organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.28.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas konwentu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowego Konwentu Podmiotów Ekonomii Społecznej Reintegracyjnych, który odbędzie się w terminie od 28 do 29 maja 2020 roku. Przewiduje się maksymalnie 70 uczestników konwentu. Usługa obejmuje 1 nocleg, wyżywienie, na które składa się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 uroczysta kolacja integracyjna i 3 przerwy kawowe oraz udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas konwentu – 1 sala konferencyjna swobodnie mieszcząca co najmniej 70 osób dostępna w pierwszym i drugim dniu konwentu oraz 2 sale warsztatowe swobodnie mieszczące co najmniej 40 osób każda, dostępne w drugim dniu konwentu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.28.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas konwentu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ROPS.PSO.3321.US.19.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowych zajęć, które odbędą się w terminie od 27 do 28 kwietnia 2020 roku. Przewiduje się maksymalnie 44 uczestników zajęć. Zajęcia obejmują 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składają się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja, 3 przerwy kawowe oraz udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas zajęć – jedna sala konferencyjno-szkoleniowa swobodnie mieszcząca około 50 osób oraz jedna sala szkoleniowa swobodnie mieszcząca około 25 osób, wszystkie dostępne w obydwa dni zajęć. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.19.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.22.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:

 • od 21 do 23 kwietnia 2020 roku,
 • od 19 do 21 maja 2020 roku.

Łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.22.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.21.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:

 • od 25 do 27 marca 2020 roku,
 • od 28 do 30 kwietnia 2020 roku.

Łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.21.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.25.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów pod nazwą Wsparcie dziecka w okresie dojrzewania. Warsztaty mają trwać 18 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe). Liczba grup warsztatowych: 1, licząca nie więcej niż 16 osób. Celem warsztatów będzie wyposażenie pracowników instytucji zaangażowanych w proces adopcji w wiedzę i umiejętności pozwalające wspierać nastolatka w okresie dojrzewania oraz udzielać wsparcia informacyjnego rodzicom adopcyjnym i kandydatom na rodziców w tym zakresie. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.25.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.20.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Dziecko krzywdzone w rodzinie z problemem alkoholowym. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe po 7 godzin). Liczba grup szkoleniowych 1,  licząca nie więcej niż 21 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym m.in. w zakresie diagnozy  i  interwencji  w  pracy z  dziećmi doświadczającymi  przemocy  w  rodzinie z problemem alkoholowym. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

 

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.20.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.23.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Osoby starsze w rodzinie z problemem alkoholowym. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe po 7 godzin). Liczba grup szkoleniowych 1,  licząca nie więcej niż 21 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu m. in. w zakresie podejmowania interwencji wobec osób starszych żyjących w rodzinie z problemem alkoholowym, kreowania w samorządach rozwiązań na rzecz przeciwdziałania problemom uzależnień i współuzależnienia, w szczególności udzielenia  pomocy specjalistycznej osobom starszym i roli poszczególnych instytucji w przedmiotowym zakresie. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.23.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.12.2020 – Świadczenie usług obejmujących obsługę spotkań organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Część I – obsługa spotkań na terenie miejscowości Bielsko-Biała:

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę spotkań, każdorazowo dla 1 grupy uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie), każda licząca po około 25 osób. Łącznie przewiduje się około 38 godzin zegarowych spotkań – usługa obejmuje udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składa się zimny bufet lub przerwa kawowa oraz obiad. Usługa ma być zrealizowana na terenie miejscowości Bielsko-Biała. Spotkania odbywać się będą w wybranych godzinach między 8:00 a 16:00. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów i czasu trwania poszczególnych spotkań, w związku z powyższym każdorazowo termin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia spotkań ustalane będą indywidualnie z Wykonawcą. Zamawiający informuje, iż spotkania nie będą odbywać się równolegle, zatem każdorazowo Wykonawca winien udostępnić wyłącznie jedną salę szkoleniową oraz zapewnić wyżywienie dla 1 grupy.

Część II – obsługa spotkań na terenie miejscowości Cieszyn:

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę spotkań, każdorazowo dla 1 grupy uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie), każda licząca po około 25 osób. Łącznie przewiduje się około 38 godzin zegarowych spotkań – usługa obejmuje udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składa się zimny bufet lub przerwa kawowa oraz obiad. Usługa ma być zrealizowana na terenie miejscowości Cieszyn. Spotkania odbywać się będą w wybranych godzinach między 8:00 a 16:00. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów i czasu trwania poszczególnych spotkań, w związku z powyższym każdorazowo termin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia spotkań ustalane będą indywidualnie z Wykonawcą. Zamawiający informuje, iż spotkania nie będą odbywać się równolegle, zatem każdorazowo Wykonawca winien udostępnić wyłącznie jedną salę szkoleniową oraz zapewnić wyżywienie dla 1 grupy.

Część III – obsługa spotkań na terenie miejscowości Lubliniec:

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę spotkań, każdorazowo dla 1 grupy uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie), każda licząca po około 25 osób. Łącznie przewiduje się około 38 godzin zegarowych spotkań – usługa obejmuje udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składa się zimny bufet lub przerwa kawowa oraz obiad. Usługa ma być zrealizowana na terenie miejscowości Lubliniec. Spotkania odbywać się będą w wybranych godzinach między 8:00 a 16:00. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów i czasu trwania poszczególnych spotkań, w związku z powyższym każdorazowo termin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia spotkań ustalane będą indywidualnie z Wykonawcą. Zamawiający informuje, iż spotkania nie będą odbywać się równolegle, zatem każdorazowo Wykonawca winien udostępnić wyłącznie jedną salę szkoleniową oraz zapewnić wyżywienie dla 1 grupy.

Część IV – obsługa spotkań na terenie miejscowości Tarnowskie Góry:

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę spotkań, każdorazowo dla 1 grupy uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie), każda licząca po około 25 osób. Łącznie przewiduje się około 38 godzin zegarowych spotkań – usługa obejmuje udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składa się zimny bufet lub przerwa kawowa oraz obiad. Usługa ma być zrealizowana na terenie miejscowości Tarnowskie Góry. Spotkania odbywać się będą w wybranych godzinach między 8:00 a 16:00. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów i czasu trwania poszczególnych spotkań, w związku z powyższym każdorazowo termin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia spotkań ustalane będą indywidualnie z Wykonawcą. Zamawiający informuje, iż spotkania nie będą odbywać się równolegle, zatem każdorazowo Wykonawca winien udostępnić wyłącznie jedną salę szkoleniową oraz zapewnić wyżywienie dla 1 grupy.

Część V – obsługa spotkań na terenie miejscowości Zawiercie:

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę spotkań, każdorazowo dla 1 grupy uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie), każda licząca po około 25 osób. Łącznie przewiduje się około 38 godzin zegarowych spotkań – usługa obejmuje udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składa się zimny bufet lub przerwa kawowa oraz obiad. Usługa ma być zrealizowana na terenie miejscowości Zawiercie. Spotkania odbywać się będą w wybranych godzinach między 8:00 a 16:00. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów i czasu trwania poszczególnych spotkań, w związku z powyższym każdorazowo termin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia spotkań ustalane będą indywidualnie z Wykonawcą. Zamawiający informuje, iż spotkania nie będą odbywać się równolegle, zatem każdorazowo Wykonawca winien udostępnić wyłącznie jedną salę szkoleniową oraz zapewnić wyżywienie dla 1 grupy.

Część VI – obsługa spotkań na terenie miejscowości Żory:

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę spotkań, każdorazowo dla 1 grupy uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie), każda licząca po około 25 osób. Łącznie przewiduje się około 38 godzin zegarowych spotkań – usługa obejmuje udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składa się zimny bufet lub przerwa kawowa oraz obiad. Usługa ma być zrealizowana na terenie miejscowości Żory. Spotkania odbywać się będą w wybranych godzinach między 8:00
a 16:00. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów i czasu trwania poszczególnych spotkań, w związku z powyższym każdorazowo termin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia spotkań ustalane będą indywidualnie z Wykonawcą. Zamawiający informuje, iż spotkania nie będą odbywać się równolegle, zatem każdorazowo Wykonawca winien udostępnić wyłącznie jedną salę szkoleniową oraz zapewnić wyżywienie dla 1 grupy.

Część VII – obsługa spotkań na terenie miejscowości Częstochowa:

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę spotkań, każdorazowo dla 1 grupy uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie), każda licząca po około 25 osób. Łącznie przewiduje się około 38 godzin zegarowych spotkań – usługa obejmuje udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składa się zimny bufet lub przerwa kawowa oraz obiad. Usługa ma być zrealizowana na terenie miejscowości Częstochowa. Spotkania odbywać się będą w wybranych godzinach między 8:00 a 16:00. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów i czasu trwania poszczególnych spotkań, w związku z powyższym każdorazowo termin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia spotkań ustalane będą indywidualnie z Wykonawcą. Zamawiający informuje, iż spotkania nie będą odbywać się równolegle, zatem każdorazowo Wykonawca winien udostępnić wyłącznie jedną salę szkoleniową oraz zapewnić wyżywienie dla 1 grupy.

Część VIII – obsługa spotkań na terenie miejscowości Rybnik:

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę spotkań, każdorazowo dla 1 grupy uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie), każda licząca po około 25 osób. Łącznie przewiduje się około 38 godzin zegarowych spotkań – usługa obejmuje udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składa się zimny bufet lub przerwa kawowa oraz obiad. Usługa ma być zrealizowana na terenie miejscowości Rybnik. Spotkania odbywać się będą w wybranych godzinach między 8:00
a 16:00. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów i czasu trwania poszczególnych spotkań, w związku z powyższym każdorazowo termin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia spotkań ustalane będą indywidualnie z Wykonawcą. Zamawiający informuje, iż spotkania nie będą odbywać się równolegle, zatem każdorazowo Wykonawca winien udostępnić wyłącznie jedną salę szkoleniową oraz zapewnić wyżywienie dla 1 grupy.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.12.2020 – Świadczenie usług obejmujących obsługę spotkań organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

ROPS.PSO.3321.US.18.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas warsztatów organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotyczące obsługi zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, podzielone na 2 części:

Część I zamówienia – Obsługa warsztatów pn. Zarządzanie konfliktem – mediacje i negocjacje:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowych warsztatów kooperacyjnych, które odbędą się:

 • od 23 do 24 marca 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 6 do 7 kwietnia 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 20 do 21 kwietnia 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 22 do 23 kwietnia 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 7 do 8 maja 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener).

Łącznie przewiduje się maksymalnie 315 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składają się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 przerwy kawowe. Wykonawca zobligowany jest do skalkulowania kosztu udostępnienia zaplecza szkoleniowego (każdorazowo trzech sal swobodnie mieszczących po około 25 osób w układzie w podkowę lub długi stół konferencyjny do przeprowadzenia zajęć wraz ze sprzętem) w cenie oferty.

Część II zamówienia – Obsługa warsztatów pn. Profilaktyka wypalenia zawodowego i poprawa efektywności pracy – multiprofesjonalny model działania:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowych warsztatów kooperacyjnych, które odbędą się:

 • od 19 do 20 maja 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 21 do 22 maja 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 8 do 9 czerwca 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 22 do 23 czerwca 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 24 do 25 czerwca 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener).

Łącznie przewiduje się maksymalnie 315 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składają się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 przerwy kawowe. Wykonawca zobligowany jest do skalkulowania kosztu udostępnienia zaplecza szkoleniowego (każdorazowo trzech sal swobodnie mieszczących po około 25 osób w układzie w podkowę lub długi stół konferencyjny do przeprowadzenia zajęć wraz ze sprzętem) w cenie oferty.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.18.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas warsztatów organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

Dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 280 kompletów materiałów na szkolenia organizowane w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 12 lutego 2020 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 280 kompletów materiałów szkoleniowych dla uczestników na szkolenia organizowane w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: Dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 280 kompletów materiałów na szkolenia organizowane w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.6.2020 – Świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Katowice

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Katowice. Przedmiotowa usługa obejmuje przygotowanie i dostarczenie w wyznaczonym czasie i w wyznaczonym miejscu określonej liczby:

 • składników przerw kawowych – 979 sztuki,
 • składników zestawów posiłków (przerw kawowych oraz gorących posiłków jednodaniowych o charakterze drugiego dania) – 1096 sztuki.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.6.2020 – Świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Katowice

ROPS.PSO.3321.US.10.2020 – Wybór osób do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci – uczestników projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci – uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Celem realizacji zamówienia jest wspomaganie rozwoju dzieci zgłoszonych do przysposobienia i dzieci przysposobionych poprzez kompleksowe wsparcie logopedyczne polegające w szczególności na wykonywaniu diagnoz dzieci wytypowanych przez ośrodki adopcyjne oraz prowadzeniu terapii logopedycznej. Zamówienie podzielono na 3 części:

Część I – Realizacja diagnozy i terapii logopedycznej na terenie miejscowości Wodzisław Śląski:
Przedmiotem zamówienia jest wybór jednej osoby do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci organizowanych w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Usługa obejmuje przeprowadzenie maksymalnie 40 diagnoz oraz maksymalnie 1200 godzin zegarowych terapii logopedycznych dla dzieci. Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do 06 listopada 2020 roku oraz od 01 stycznia 2021 roku do 31 października 2021 roku na terenie miejscowości Wodzisław Śląski, w miejscu (gabinecie) wskazanym przez Wykonawcę.

Część II – Realizacja diagnozy i terapii logopedycznej na terenie miejscowości Bielsko Biała:
Przedmiotem zamówienia jest wybór jednej osoby do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci organizowanych w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Usługa obejmuje przeprowadzenie maksymalnie 10 diagnoz oraz maksymalnie 300 godzin zegarowych terapii logopedycznych dla dzieci. Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do 06 listopada 2020 roku oraz od 01 stycznia 2021 roku do 31 października 2021 roku na terenie miejscowości Bielsko Biała, w miejscu (gabinecie) wskazanym przez Wykonawcę.

Część III – Realizacja diagnozy i terapii logopedycznej na terenie miejscowości Częstochowa:
Przedmiotem zamówienia jest wybór jednej osoby do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci organizowanych w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Usługa obejmuje przeprowadzenie maksymalnie 10 diagnoz oraz maksymalnie 300 godzin zegarowych terapii logopedycznych dla dzieci. Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do 06 listopada 2020 roku oraz od 01 stycznia 2021 roku do 31 października 2021 roku na terenie miejscowości Częstochowa, w miejscu (gabinecie) wskazanym przez Wykonawcę.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.10.2020 – Wybór osób do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci – uczestników projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.15.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu następujących warsztatów kooperacyjnych:

 1. warsztaty pn. Zarządzanie konfliktem – mediacje i negocjacje. Warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) dla każdej z grup. Liczba grup szkoleniowych: 15, przy czym Zamawiający wymaga aby równolegle były prowadzone zajęcia dla trzech grup szkoleniowych. Każda grupa szkoleniowa będzie liczyć około 20 osób. Warsztaty mają się odbyć w następujących terminach: od 23 do 24 marca 2020 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 6 do 7 kwietnia 2020 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 20 do 21 kwietnia 2020 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 22 do 23 kwietnia 2020 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 7 do 8 maja 2020 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób). Zatem łącznie do realizacji jest 240 godzin dydaktycznych (15 grup szkoleniowych x 16 godzin dydaktycznych, 10 dni szkoleniowych), dla łącznie około 300 osób. Celem warsztatów jest wzrost wiedzy i wzmocnienie umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów w grupie (psychologiczne podstawy konfliktu, metody rozwiązywania sporów/ gry zespołowe) oraz mediacji i negocjacji (podstawowe pojęcia, rodzaje, zasady i etapy; trening umiejętności mediatora i negocjatora; techniki negocjacyjne i mediacyjne – warsztat umiejętności praktycznych).
 2. warsztaty pn. Profilaktyka wypalenia zawodowego i poprawa efektywności pracy – multiprofesjonalny model działania. Warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) dla każdej z grup. Liczba grup szkoleniowych: 15, przy czym Zamawiający wymaga aby równolegle były prowadzone zajęcia dla trzech grup szkoleniowych. Każda grupa szkoleniowa będzie liczyć około 20 osób. Warsztaty mają się odbyć w następujących terminach: od 19 do 20 maja 2020 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 21 do 22 maja 2020 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 8 do 9 czerwca 2020 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 22 do 23 czerwca 2020 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 24 do 25 czerwca 2020 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób). Zatem łącznie do realizacji jest 240 godzin dydaktycznych (15 grup szkoleniowych x 16 godzin dydaktycznych, 10 dni szkoleniowych), dla łącznie około 300 osób. Celem warsztatów jest dostarczenie/wzrost wiedzy z zakresu zjawiska wypalenia zawodowego (specyfika pracy związanej z pomaganiem a wypalenie zawodowe) oraz poznanie technik radzenia sobie z emocjami (ćwiczenia praktyczne), jak również wzmocnienie kompetencji w wykorzystaniu współpracy w zespołach multiprofesjonalnych jako metody zwiększającej skuteczność pracy i zapobiegającej wypaleniu zawodowemu. Zakłada się, że efektem szkolenia będzie m.in. wzmocnienie potrzeby współdziałania oraz wzrost poczucia wzajemnego wsparcia podczas rozwiązywania problemów.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.15.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

ROPS.PSO.3321.US.17.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków. Szkolenie ma trwać 14 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe po 7 godzin). Liczba grup szkoleniowych 1,  licząca nie więcej niż 21 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr pracujących z osobami uzależnionymi od narkotyków oraz ich rodzinami m. in. w zakresie podejmowania interwencji wobec osób uzależnionych od narkotyków, leczenia i tworzenia skutecznych programów pomocy specjalistycznej oraz rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.17.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.24.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Motywowanie do zmiany osobę uzależnioną i jej rodzinę. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe po 7 godzin). Liczba grup szkoleniowych 1,  licząca nie więcej niż 21 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr pracujących z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych m. in. w zakresie tworzenia skutecznych strategii oddziaływań motywacyjnych oraz pomocy specjalistycznej. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.24.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego