Kategoria: Zapytania ofertowe

Dostawa mebli do placówki w Bytomiu (41-936) przy Placu Jana 13

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa transportem zorganizowanym mebli zgodnie ze poniższym podziałem do placówki w Bytomiu (41-936) przy Placu Jana 13 w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wszystkie meble muszą być nowe, bez żadnych śladów użytkowania (np. bez zarysowań, plam, itp.). Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia mebli tzw. powystawowych (czyli wysiedzianych, przykurzonych, przybrudzonych, itp.). Zamawiający dopuszcza możliwość, aby meble były dostarczone w paczce (czyli były do samodzielnego złożenia), z zastrzeżeniem, że instrukcja oraz wszystkie elementy niezbędne do ich złożenia będą jednocześnie dostarczone wraz z meblami. Na wszystkie meble Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji, licząc od daty dostawy do siedziby placówki. Czas na usunięcie usterki wyniesie maksimum 14 dni kalendarzowych od przyjęcia zgłoszenia. Wszelkie koszty związane z naprawą, transportem od i do wskazanej przez Zamawiającego placówki oraz koszty związane z ewentualną wymianą mebli poniesie Wykonawca. Wszystkie meble muszą spełniać parametry podane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamówienie podzielono na 10 części.

czytaj dalej o: Dostawa mebli do placówki w Bytomiu (41-936) przy Placu Jana 13

ROPS.PSO.3321.US.74.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zamówienie zostało podzielone na 4 części.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.74.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Dostawa projektora multimedialnego do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do siedziby ROPS projektora multimedialnego/rzutnika w związku z realizacją projektu pn. Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II. Urządzenie musi być fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane. Wykonawca na zaproponowany sprzęt udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji, licząc począwszy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. Czas na usunięcie usterki wyniesie maksimum 14 dni kalendarzowych od przyjęcia zgłoszenia. Wszelkie koszty związane z naprawą, transportem od i do siedziby Zamawiającego oraz koszty związane z ewentualną wymianą sprzętu poniesie Wykonawca.

czytaj dalej o: Dostawa projektora multimedialnego do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II

ROPS.PSO.3321.US.80.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II. Zamówienie zostało podzielone na 4 części.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.80.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II.

ROPS.PSO.3321.US.79.2020 – Wybór osób realizujących coaching grupowy organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących coaching grupowy organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Celem coachingu jest wzrost kompetencji osób pracujących bezpośrednio z dzieckiem i rodziną poprzez dzielenie się informacjami, wymianę doświadczeń oraz opracowanie długofalowych planów działania. Łącznie do zrealizowania jest maksymalnie 372 godziny zegarowe coachingu, które rozliczane będą w systemie miesięcznym. Coaching grupowy winien być realizowany w dni robocze od 01 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  1. dotyczy 2021 roku: do realizacji jest maksymalnie 240 godzin zegarowych coachingu, dla około 20 grup, dla maksymalnie 160 osób, w terminie od 01 stycznia 2021 do 15 listopada 2021 roku,
  2. dotyczy 2022 roku: do realizacji jest maksymalnie 132 godziny zegarowe coachingu, dla około 11 grup, dla maksymalnie 88 osób, w terminie od 01 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 roku.

UWAGA! W przypadku uzasadnionym sytuacją epidemiczną w kraju zajęcia coachingowe mogą zostać przeprowadzone w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem połączeń on-line. W przypadku zastosowania takiego trybu całość zajęć musi być bezpłatna dla uczestników. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej platformy celem prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia na własny koszt i ryzyko. Coaching grupowy w formule zdalnej powinien mieć charakter interaktywny, tj. zapewniający uczestnikom wymianę wiedzy i doświadczeń, z zastosowaniem wszelkich metod aktywizujących. Coaching grupowy w formie zdalnej również musi być przeprowadzony w dni robocze.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.79.2020 – Wybór osób realizujących coaching grupowy organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.78.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zamówienie zostało podzielone na 10 części.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.78.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.77.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zamówienie zostało podzielone na 4 części.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.77.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Dostawa sprzętu do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS) w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, podzielone na 4 części.

czytaj dalej o: Dostawa sprzętu do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

ROPS.PSO.3321.US.76.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotyczące obsługi następujących zajęć, podzielonych na 3 części.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.76.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.75.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Zamówienie zostało podzielone na 3 części.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.75.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.73.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotyczące obsługi następujących zajęć, podzielonych na 5 części:

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.73.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.72.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu szkolenia pod nazwą Praktyka działania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w warunkach pandemii. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe, 2+1). Liczba grup szkoleniowych 2, liczących nie więcej niż 15 osób każda. Zatem łącznie do realizacji jest 48 godzin dydaktycznych (6 dni szkoleniowych), dla łącznie 2 grup szkoleniowych, dla łącznie nie więcej niż 30 osób. Szkolenia mają zostać zrealizowane w następujących terminach: grupa 1 – 06-07 października 2020 roku (16 godzin dydaktycznych) i 14 października 2020 roku (8 godzin dydaktycznych), grupa 2 – 08-09 października 2020 roku (16 godzin dydaktycznych) i 15 października 2020 roku (8 godzin dydaktycznych). Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz wypracowanie skutecznych metod pracy przez kadry realizujące, zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dodatkowo, Wykonawca w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia winien jest zapewnić salę szkoleniową na każdy dzień szkoleniowy dla każdej z grup. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.72.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.71.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Zamówienie zostało podzielone na 4 części.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.71.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.70.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II. Zamówienie zostało podzielone na III części:

Część I – Schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych – zmiana przepisów prawnych w obszarze przeciwdziałania bezdomności:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych – zmiana przepisów prawnych w obszarze przeciwdziałania bezdomności, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 3 grup szkoleniowych, o maksymalnej liczebności 20 osób każda.

Część II – Mieszkania chronione – zmiana przepisów prawnych w zakresie ich prowadzenia oraz zapewniania miejsc:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Mieszkania chronione – zmiana przepisów prawnych w zakresie ich prowadzenia oraz zapewniania miejsc, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 3 grup szkoleniowych, o maksymalnej liczebności 20 osób każda.

Część III – Wykorzystanie terapii zajęciowej w pracy z podopiecznym dziennego domu pomocy i ŚDS:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Wykorzystanie terapii zajęciowej w pracy z podopiecznym dziennego domu pomocy i ŚDS, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 8 grup szkoleniowych,o maksymalnej liczebności 20 osób każda.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.70.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II

ROPS.PSO.3321.US.69.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II. Zamówienie zostało podzielone na III części:

Część I – Aspekty prawne oraz standardy opieki w DPS:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Aspekty prawne oraz standardy opieki w DPS , w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 10 grup szkoleniowych, o maksymalnej liczebności 20 osób każda, tj. łącznie dla maksymalnie 200 osób

Część II – Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w działalności DPS:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w działalności DPS , w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 10 grup szkoleniowych, o maksymalnej liczebności 20 osób każda, tj. łącznie dla maksymalnie 200 osób

Część III – Bezpieczny pracownik.:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Bezpieczny pracownik., w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 10 grup szkoleniowych, o maksymalnej liczebności 20 osób każda, tj. łącznie dla maksymalnie 200 osób

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.69.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II

ROPS.PSO.3321.US.68.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II. Zamówienie zostało podzielone na III części:

Część I – Zmiany przepisów prawnych w obszarze pomocy społecznej:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Zmiany przepisów prawnych w obszarze pomocy społecznej, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 20 grup szkoleniowych, o maksymalnej liczebności 20 osób każda, tj. łącznie dla maksymalnie 400 osób

Część II – Rządowe programy wsparcia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Rządowe programy wsparcia, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 20 grup szkoleniowych, o maksymalnej liczebności 20 osób każda, tj. łącznie dla maksymalnie 400 osób

Część III – Bezpieczny pracownik:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Bezpieczny pracownik, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 20 grup szkoleniowych, o maksymalnej liczebności 20 osób każda, tj. łącznie dla maksymalnie 400 osób

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.68.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II

ROPS.PSO.3321.US.67.2020 – Przeprowadzenie testów RT-PCR na obecność COVID-19 organizowane w ramach projektu pn. Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi polegającej na przeprowadzeniu 4600 testów RT-PCR na obecność koronawirusa (COVID-19/SARS-CoV-2) dla pracowników systemu pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych z wyłączeniem pracowników instytucji, którzy byli testowani w ramach innych projektów bądź środków bezpośrednio pochodzących z budżetu państwa. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Kooperacje 3d – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.67.2020 – Przeprowadzenie testów RT-PCR na obecność COVID-19 organizowane w ramach projektu pn. Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

Sukcesywna dostawa materiałów szkoleniowych i pamięci przenośnych do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach 1800 kompletów materiałów szkoleniowych oraz 880 sztuk pamięci przenośnych, w tym 920 kompletów materiałów szkoleniowych w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz 880 kompletów materiałów szkoleniowych i 880 sztuk pamięci przenośnych w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II, zgodnie z poniższą specyfikacją.

czytaj dalej o: Sukcesywna dostawa materiałów szkoleniowych i pamięci przenośnych do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

ROPS.PSO.3321.US.66.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja cyklu szkoleniowego pod nazwą Profesjonalne kadry domu pomocy społecznej. W skład cyklu szkoleniowego wchodzą następujące trzy moduły: Aspekty prawne oraz standardy opieki w DPS, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w działalności DPS oraz Bezpieczny pracownik. Cykl szkoleniowy zostanie zrealizowany dla łącznie 10 grup szkoleniowych o maksymalnej liczebności 20 osób każda, to jest łącznie dla maksymalnie 200 osób, w tym:
1) w 2020 roku – 2 grupy szkoleniowe, tj. max 40 osób, w tym:
a) 1 grupa szkoleniowa w Piekarach Śląskich/Katowicach,
b) 1 grupa szkoleniowa w Bielsku-Białej,
2) w 2021 roku – 8 grup szkoleniowych, tj. max 160 osób, w tym:
a) 3 grupy szkoleniowe w Piekarach Śląskich/Katowicach,
b) 2 grupy szkoleniowe w Bielsku-Białej,
c) 3 grupy szkoleniowe w Częstochowie.
Cykl szkoleniowy ma trwać 24 godziny dydaktyczne dla każdej z grup szkoleniowych (cykl szkoleniowy 24 godz. dydaktyczne = 3 moduły, każdy moduł to 8 godz. dydaktycznych). Zatem łącznie do realizacji jest 240 godzin dydaktycznych dla łącznie 10 grup szkoleniowych. Celem cyklu szkoleniowego jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat zmian przepisów prawnych dotyczących działalności domów pomocy społecznej, jak również omówienie aspektów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom DPS oraz działalnością zespołów terapeutyczno-opiekuńczych. Cykl szkoleniowy pozwoli także na doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych mogących zagrażać ich bezpieczeństwu. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.66.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II.

ROPS.PSO.3321.US.65.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja cyklu szkoleniowego pod nazwą Kompendium wiedzy pracownika socjalnego. W skład cyklu szkoleniowego wchodzą następujące trzy moduły: Zmiany przepisów prawnych w obszarze pomocy społecznej, Rządowe programy wsparcia oraz Bezpieczny pracownik. Cykl szkoleniowy zostanie zrealizowany dla łącznie 20 grup szkoleniowych o maksymalnej liczebności 20 osób każda, to jest łącznie dla maksymalnie 400 osób, w tym:
1) w 2020 roku – 4 grupy szkoleniowe, tj. max 80 osób, w tym:
a) 2 grupy szkoleniowe w Piekarach Śląskich/Katowicach,
b) 1 grupa szkoleniowa w Bielsku-Białej,
c) 1 grupa szkoleniowa w Częstochowie,
2) w 2021 roku – 16 grup szkoleniowych, tj. max 320 osób, w tym:
a) 9 grup szkoleniowych w Piekarach Śląskich/Katowicach,
b) 4 grupy szkoleniowe w Bielsku-Białej,
c) 3 grupy szkoleniowe w Częstochowie.
Cykl szkoleniowy ma trwać 24 godziny dydaktyczne dla każdej z grup szkoleniowych (cykl szkoleniowy 24 godz. dydaktyczne = 3 moduły, każdy moduł to 8 godz. dydaktycznych). Zatem łącznie do realizacji jest 480 godzin dydaktycznych dla łącznie 20 grup szkoleniowych. Celem cyklu szkoleniowego jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat zmian przepisów prawnych z obszaru pomocy społecznej, prawnych aspektów rządowych programów wsparcia i zasad ich wdrażania oraz zagadnień wynikających z niektórych ustaw, jak również doskonalenie umiejętności pracowników w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych mogących zagrażać ich bezpieczeństwu. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.65.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II.

Dostawa środków ochrony osobistej do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
z dnia 11 sierpnia 2020 roku na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj.: Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony osobistej w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS) w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, podzielone na 5 części:
Część I – Dostawa 1480 sztuk maseczek 3-warstwowych jednorazowych,
Część II – Dostawa 8100 sztuk rękawiczek jednorazowych,
Część III – Dostawa 170 litrów płynu dezynfekującego,
Część IV – Dostawa 45 sztuk przyłbic ochronnych,
Część V – Dostawa 20 jednorazowych kombinezonów ochronnych.

Szczegółowe informacje zamieszczono w zaproszeniu do składania ofert.

czytaj dalej o: Dostawa środków ochrony osobistej do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Dostawa oprogramowania komputerowego do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania komputerowego do 21 sierpnia 2020 roku do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS) w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, podzielona na 12 części:

czytaj dalej o: Dostawa oprogramowania komputerowego do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

Dostawa mebli do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli (łóżko – 3 sztuki, kanapa – 1 sztuka, szafa – 2 sztuki, biurko – 2 sztuki, fotel biurowy – 4 sztuki, fotel – 2 sztuki, krzesło konferencyjne – 14 sztuk) do 26 sierpnia 2020 roku do wskazanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS) czterech regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych z terenu województwa śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. Wszystkie meble muszą być nowe, bez żadnych śladów użytkowania (np. bez zarysowań, plam, itp.). Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia mebli tzw. powystawowych (czyli wysiedzianych, przykurzonych, przybrudzonych, itp.). Zamawiający dopuszcza możliwość, aby meble były dostarczone w paczce (czyli były do samodzielnego złożenia), z zastrzeżeniem, że instrukcja oraz wszystkie elementy niezbędne do ich złożenia będą jednocześnie dostarczone wraz z meblami. Na wszystkie meble Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji, licząc od daty dostawy do siedziby poszczególnych regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Czas na usunięcie usterki wyniesie maksimum 14 dni kalendarzowych od przyjęcia zgłoszenia. Wszelkie koszty związane z naprawą, transportem od i do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji na terenie województwa śląskiego oraz koszty związane z ewentualną wymianą mebli poniesie Wykonawca. Wszystkie meble muszą spełniać parametry podane poniżej. Dostawa do poszczególnych placówek wskazanych przez Zamawiającego realizowana będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko w terminie do 26 sierpnia 2020 roku do godziny 15:00. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia liczby sztuk poszczególnych mebli w granicy nieprzekraczającej kwoty środków przeznaczonych na realizację niniejszego zamówienia (czyli łącznie 20.200,00 zł brutto), jak również Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia łącznej wartości zamówienia – po zawarciu stosownego aneksu.

czytaj dalej o: Dostawa mebli do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

Dostawa tablicy interaktywnej i podłogi interaktywnej wraz z wyposażeniem do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablicy interaktywnej oraz podłogi interaktywnej wraz z wyposażeniem do 21 sierpnia 2020 roku do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS) w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, podzielone na 2 części:

czytaj dalej o: Dostawa tablicy interaktywnej i podłogi interaktywnej wraz z wyposażeniem do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Dostawa sprzętu do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do 21 sierpnia 2020 roku do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS) w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, podzielone na 4 części:

czytaj dalej o: Dostawa sprzętu do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

Sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej realizowana w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
z dnia 17 lipca 2020 roku na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj.: Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do instytucji pomocowych środków ochrony osobistej w postaci co najmniej 1000 kompletów zawierających:
1) Jeden kombinezon ochronny 2-częściowy lub jednoczęściowy z kompletnymi ściągaczami wraz z ochraniaczami na obuwie,
2) Jedną maseczkę 3-warstwową,
3) Rękawiczki jednorazowe – 2 pary (jedna para wchodzi pod ściągacz gumowy bluzy ochronnej, a druga para na ściągacz bluzy ochronnej).

Szczegółowe informacje zamieszczono w zaproszeniu do składania ofert.

czytaj dalej o: Sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej realizowana w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

Sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej realizowana w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
z dnia 15 lipca 2020 roku na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj.: Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do instytucji pomocowych środków ochrony osobistej w postaci co najmniej 1000 kompletów zawierających:
1) Jeden kombinezon ochronny 2-częściowy lub jednoczęściowy z kompletnymi ściągaczami wraz z ochraniaczami na obuwie,
2) Jedną maseczkę 3-warstwową,
3) Rękawiczki jednorazowe – 2 pary (jedna para wchodzi pod ściągacz gumowy bluzy ochronnej, a druga para na ściągacz bluzy ochronnej).

Unieważnienie postępowania:

  1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

ROPS.PSO.3321.US.59.2020 – Prowadzenie miejsc czasowego pobytu (MCP) dla mieszkańców/kandydatów na mieszkańców domów pomocy społecznej wraz z testowaniem na obecność COVID 19 organizowane w ramach projektu pn. Śląskie Kadry DPS vs COVID 19.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi polegającej na prowadzeniu w jednym obiekcie mieszkalnym 25 miejsc czasowego pobytu (25 miejsc noclegowych/bytowych, dalej zwanych MCP lub obiektem MCP) dla dorosłych/pełnoletnich mieszkańców domów pomocy społecznej (mieszkańców DPS) powracających z oddziałów szpitalnych lub kandydatów na mieszkańców DPS (dalej zwanych mieszkańcami lub mieszkańcami MCP). W ramach prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobligowany jest zapewnić:

  1. Odpowiednie warunki noclegowe (bytowe) dla maksymalnie 25 mieszkańców MCP przez 24 godziny na dobę, 7 dni
    w tygodniu,
  2. Odpowiednie żywienie (w tym również stosowanie specjalistycznych programów żywieniowych – diet) dla maksymalnie 25 mieszkańców MCP na dzień, składające się co najmniej z: 1 śniadania, 1 drugiego śniadania, 1 obiadu, 1 kolacji wraz z nieograniczonym dostępem do: zaparzonej herbaty czarnej z dodatkami (wg potrzeb z: cukrem, cytryną, miodem), zaparzonej kawy rozpuszczalnej z dodatkami (wg potrzeb z: cukrem, mleczkiem), wody mineralnej/źródlanej niegazowanej z dodatkami (wg potrzeb z: cytryną, miętą) oraz podstawowych produktów żywnościowych (wg potrzeb: chleb, masło, wędlina, dżem, itp.),
  3. Świadczenie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych i medycznych dla maksymalnie 25 mieszkańców MCP przez 24 godziny na dobę,
  4. Świadczenie usług w zakresie co najmniej 3-krotnego przetestowania na obecność COVID 19 każdego z mieszkańców MCP,
  5. Obsługę organizacyjną (Koordynatora zadania) wraz z prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji.

Szczegółowe informacje zawarto w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.59.2020 – Prowadzenie miejsc czasowego pobytu (MCP) dla mieszkańców/kandydatów na mieszkańców domów pomocy społecznej wraz z testowaniem na obecność COVID 19 organizowane w ramach projektu pn. Śląskie Kadry DPS vs COVID 19.

Przeprowadzenie badania rozpoznawalności marki Śląska ekonomia społeczna – współpraca się opłaca w województwie śląskim

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania rozpoznawalności marki Śląska ekonomia społeczna – współpraca się opłaca w województwie śląskim w terminie 90 dni od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, jednak nie później niż do 30 października 2020 r. w dwóch etapach:
I etap: przeprowadzenie analizy danych zastanych, analiza marki w przestrzeni wirtualnej, przygotowanie i przekazanie raportu metodologicznego wraz z narzędziami badawczymi,
II etap: przeprowadzenie badań, zagregowanie i przeanalizowanie danych, opracowanie i przekazanie raportu z badania i prezentacji, przeprowadzenie warsztatu rekomendacyjnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: Przeprowadzenie badania rozpoznawalności marki Śląska ekonomia społeczna – współpraca się opłaca w województwie śląskim