Kategoria: Zapytania ofertowe

ROPS.PSO.3321.US.2.2020 – Superwizja realizowana w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia superwizji dla osób tworzących Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne (ZZK) tj. pracowników instytucji i podmiotów, które zawiążą partnerstwa w gminach/powiatach zgodnie z Modelem Kooperacje 3D w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

Część I – Wybór osób do realizacji usługi superwizora w gminie Siemianowice Śląskie:

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do pełnienia funkcji superwizora w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Łączna maksymalna liczba godzin przez cały okres obowiązywania umowy, czyli od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku, wynosi: 60 godzin zegarowych superwizji. Maksymalna liczebność grupy: do około 15 osób.

Część II – Wybór osób do realizacji usługi superwizora w gminie Cieszyn wraz z powiatem cieszyńskim:

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do pełnienia funkcji superwizora w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Łączna maksymalna liczba godzin przez cały okres obowiązywania umowy, czyli od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku, wynosi: 60 godzin zegarowych superwizji. Maksymalna liczebność grupy: do około 15 osób.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.2.2020 – Superwizja realizowana w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

ROPS.PSO.3321.US.1.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Problem używania substancji psychoaktywnych przez adolescenta. Szkolenie ma trwać 26 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, 2 godziny wykładów dla wszystkich uczestników oraz po 12 godzin warsztatów dla każdej z grup). Liczba grup szkoleniowych 2, każda licząca nie więcej niż 21 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr pracujących z młodzieżą z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych m. in. W zakresie odpowiedzialności nieletnich wobec prawa, podejmowania interwencji wobec młodzieży stosującej środki psychoaktywne, kreowania w samorządach rozwiązań na rzecz przeciwdziałania problemom uzależnień, w szczególności wśród młodzieży oraz udzielania pomocy specjalistycznej i roli poszczególnych instytucji w przedmiotowym zakresie. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.1.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.151.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowych zajęć, które odbędą się od 05 do 06 marca 2020 roku. Przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć. Usługa obejmuje 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składają się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 przerwy kawowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.151.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.148.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:
a) od 24 do 26 lutego 2020 roku,
b) od 09 do 11 marca 2020 roku.
Łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.148.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.147.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć, które odbędą się od 01 do 03 kwietnia 2020 roku. Przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć. Usługa obejmuje 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.147.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.146.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć, które odbędą się od 18 do 20 lutego 2020 roku. Przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć. Usługa obejmuje 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.146.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.152.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi czterech trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:
a) od 12 do 14 lutego 2020 roku,
b) od 26 do 28 lutego 2020 roku,
c) od 04 do 06 marca 2020 roku,
d) od 18 do 20 marca 2020 roku.
Łącznie przewiduje się maksymalnie 84 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.152.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.150.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:
a) od 06 do 08 maja 2020 roku,
b) od 03 do 05 czerwca 2020 roku.
Łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.150.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.153.2019 – Kompleksowa obsługa prawna Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w okresie styczeń – grudzień 2020 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

 1. Kompleksowa obsługa prawna Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego polegać będzie na świadczeniu pomocy prawnej – w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 z późn. zm.) albo art. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1513 z późn. zm.).
 2. Obsługa prawna Ośrodka w zakresie spraw należących do jego właściwości obejmuje w szczególności:
  – Przygotowywanie/opracowywanie wzorów umów, porozumień itp. zawieranych przez Ośrodek w związku z realizacją zadań statutowych, opiniowanie pod względem formalno-prawnym w/w dokumentów oraz projektów pism i decyzji administracyjnych opracowywanych przez pracowników Ośrodka, a także bieżące doradztwo we wskazanym zakresie,
  – Konsultowanie prowadzonych przez pracowników Ośrodka procedur zamówień publicznych związanych z bieżącą działalnością jednostki, w szczególności w zakresie poprawnego stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych i powiązanych, sporządzanie opinii prawnych,
  – Reprezentowanie (na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa) Ośrodka w postępowaniu przed sądami, organami administracji publicznej, innymi podmiotami oraz w kontaktach z osobami trzecimi, w tym uczestnictwo w prowadzonych przez Ośrodek rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego oraz innych spotkaniach (w miarę potrzeb i w zakresie nie zleconym Radcy Prawnemu zatrudnionemu na umowę o pracę),
  – Kompleksowa obsługa prawna Ośrodka obejmująca zakres obsługi zewnętrznej jak i Radcy Prawnego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w sytuacji nieobecności Radcy Prawnego w siedzibie Ośrodka.
 3. Kompleksowa obsługa prawna świadczona będzie przez adwokata lub radcę prawnego w ramach dyżurów odbywanych w siedzibie Zamawiającego (Katowice, ul. Modelarska 10) w przyjęte przez strony godziny (w wymiarze 8 godzin tygodniowo) w ustalone dni tygodnia (minimum 2 dyżury tygodniowo w siedzibie ROPS).

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym (Rozdział I. Przedmiot zamówienia).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.153.2019 – Kompleksowa obsługa prawna Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w okresie styczeń – grudzień 2020 roku.

ROPS.PSO.3321.US.145.2019 – Zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych, psychotechnicznych) kandydatów do pracy, stażystów, pracowników na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych, psychotechnicznych) kandydatów do pracy, stażystów, pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w 2020 roku. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.145.2019 – Zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych, psychotechnicznych) kandydatów do pracy, stażystów, pracowników na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.143.2019 – Superwizja realizowana w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia superwizji dla osób tworzących Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne (ZZK) tj. pracowników instytucji i podmiotów, które zawiążą partnerstwa w gminach/powiatach zgodnie z Modelem Kooperacje 3D w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Zamówienie zostało podzielone na 8 części:

Część I – Wybór osób do realizacji usługi superwizora w gminie Częstochowa:

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do pełnienia funkcji superwizora w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Łączna maksymalna liczba godzin przez cały okres obowiązywania umowy, czyli od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku, wynosi: 60 godzin zegarowych superwizji. Maksymalna liczebność grupy: do około 15 osób.

Część II – Wybór osób do realizacji usługi superwizora w gminie Lubliniec wraz z powiatem lublinieckim:

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do pełnienia funkcji superwizora w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Łączna maksymalna liczba godzin przez cały okres obowiązywania umowy, czyli od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku, wynosi: 60 godzin zegarowych superwizji. Maksymalna liczebność grupy: do około 15 osób.

Część III – Wybór osób do realizacji usługi superwizora w gminie Tarnowskie Góry wraz z powiatem tarnogórskim:

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do pełnienia funkcji superwizora w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Łączna maksymalna liczba godzin przez cały okres obowiązywania umowy, czyli od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku, wynosi: 60 godzin zegarowych superwizji. Maksymalna liczebność grupy: do około 15 osób.

Część IV – Wybór osób do realizacji usługi superwizora w gminie Siemianowice Śląskie:

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do pełnienia funkcji superwizora w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Łączna maksymalna liczba godzin przez cały okres obowiązywania umowy, czyli od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku, wynosi: 60 godzin zegarowych superwizji. Maksymalna liczebność grupy: do około 15 osób.

Część V – Wybór osób do realizacji usługi superwizora w gminie Sosnowiec:

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do pełnienia funkcji superwizora w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Łączna maksymalna liczba godzin przez cały okres obowiązywania umowy, czyli od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku, wynosi: 60 godzin zegarowych superwizji. Maksymalna liczebność grupy: do około 15 osób.

Część VI – Wybór osób do realizacji usługi superwizora w gminie Mysłowice:

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do pełnienia funkcji superwizora w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Łączna maksymalna liczba godzin przez cały okres obowiązywania umowy, czyli od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku, wynosi: 60 godzin zegarowych superwizji. Maksymalna liczebność grupy: do około 15 osób.

Część VII – Wybór osób do realizacji usługi superwizora w gminie Cieszyn wraz z powiatem cieszyńskim:

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do pełnienia funkcji superwizora w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Łączna maksymalna liczba godzin przez cały okres obowiązywania umowy, czyli od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku, wynosi: 60 godzin zegarowych superwizji. Maksymalna liczebność grupy: do około 15 osób.

Część VIII – Wybór osób do realizacji usługi superwizora w gminie Bielsko-Biała:

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do pełnienia funkcji superwizora w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Łączna maksymalna liczba godzin przez cały okres obowiązywania umowy, czyli od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku, wynosi: 60 godzin zegarowych superwizji. Maksymalna liczebność grupy: do około 15 osób.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.143.2019 – Superwizja realizowana w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach i filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Wodzisławiu Śląskim w 2020 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-142) przy ulicy Modelarskiej 10 oraz:

 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej (43-382) z siedzibą przy ulicy Potok 6,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie (42-200) z siedzibą przy ulicy Sobieskiego 17B,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Rybniku (44-200) z siedzibą przy ulicy Miejskiej 13B,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu (41-200) z siedzibą przy ulicy Krzywej 2,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Wodzisławiu Śląskim (44-300) z siedzibą przy ulicy Wincentego Styczyńskiego 2,

w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek pocztowych i zwrotów przesyłek niedoręczonych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) w skład których wchodzą: usługi pocztowe opłacane „z dołu” oraz usługa odbioru korespondencji, polegająca na przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do wskazanej w umowie placówki Wykonawcy, oraz ich nadanie, a także usługa doręczania przesyłek listowych krajowych i zagranicznych do siedziby Zamawiającego i jego filii w godzinach 10:00-13:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający informuje, iż dane adresowe w obrębie każdego miasta w którym znajduje się filia Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego mogą ulec zmianie, co nie będzie miało wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy i co Wykonawca powinien uwzględnić kalkulując swoją ofertę. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach i filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Wodzisławiu Śląskim w 2020 roku.

ROPS.PSO.3321.US.136.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Praca z dzieckiem z objawami depresji i przeżywającym traumę. W skład szkolenia wchodzą następujące dwa moduły: Praca z dzieckiem z objawami depresji oraz Praca z dzieckiem przeżywającym traumę. Szkolenie ma trwać 48 godzin dydaktycznych (6 dni szkoleniowych, w tym moduł I: 3 dni szkoleniowe czyli 24 godziny dydaktyczne; moduł II: 3 dni szkoleniowe czyli 24 godziny dydaktyczne). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Celem szkolenia jest zwiększenie poziomu wiedzy uczestników w obszarze zagadnień związanych z depresją, traumą i zachowaniami suicydalnymi wśród dzieci i młodzieży, oraz zapoznanie z dostępnymi metodami pracy w tym zakresie. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.136.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.144.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:

 • od 09 do 11 grudnia 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć),
 • od 16 do 18 grudnia 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć).

Łącznie przewiduje się maksymalnie 63 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie,    na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych+ oraz udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas szkolenia: 1 sala szkoleniowa swobodnie mieszcząca 25 osób wraz z wyposażeniem dostępna we wszystkie dni szkolenia w terminie od 09 do 11 grudnia 2019 roku oraz 2 sale szkoleniowe swobodnie mieszczące 25 osób wraz z wyposażeniem dostępne  we wszystkie dni szkolenia  w terminie od 16 do 18 grudnia 2019 roku. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.144.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.142.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Realizacja procedury Niebieskie Karty ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.142.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.141.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Realizacja procedury Niebieskie Karty ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe) dla każdej z grup. Liczba grup szkoleniowych 2, każda licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 48 godzin dydaktycznych (6 dni szkoleniowych, 3 + 3), dla łącznie 2 grup szkoleniowych, dla łącznie nie więcej niż 40 osób. Szkolenie ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.141.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.140.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja dwóch szkoleń pod nazwą Komunikacja interpersonalna z klientem pomocy społecznej, w tym z osobą z zaburzeniami psychicznymi. Każde szkolenie ma trwać 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy). Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) dla łącznie 40 osób. Celem szkoleń jest doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się przedstawicieli systemu pomocy i integracji społecznej z osobami korzystającymi z ich wsparcia, w tym rozwinięcie ich kompetencji w zakresie porozumiewania się z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Dodatkowo, Wykonawca każdorazowo ma zapewnić catering oraz materiały szkoleniowe. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.140.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.139.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja trzech szkoleń pod nazwą Profilaktyka ryzyka upadku. Każde szkolenie ma trwać 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy). Liczba grup szkoleniowych: 3, każda licząca nie więcej niż 30 osób. Zatem łącznie do realizacji są 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe) dla łącznie 90 osób. Celem szkoleń jest przybliżenie zagadnień, pogłębienie wiedzy i rozszerzenie praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania, oceny występowania ryzyka i przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z upadków. Dodatkowo, Wykonawca ma zapewnić sale szkoleniowe celem organizacji dwóch szkoleń (Zamawiający zapewni salę szkoleniową przy ulicy Kusocińskiego 4 w miejscowości Piekary Śląskie (41-946) celem organizacji jednego szkolenia) oraz każdorazowo catering (w postaci przerwy kawowej i ciepłego posiłku o charakterze drugiego dania) i materiały szkoleniowe. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.139.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Usługa sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach (40-142) na okres kolejnych 12 miesięcy (01.01-31.12.2020 r.).

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach (40-142) na okres kolejnych 12 miesięcy (01.01-31.12.2020 r.).
 2. Szczegółowy wykaz czynności zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykaz pomieszczeń wraz z ich rozłożeniem zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Zgodnie z załączonym wykazem czynności świadczenie usługi odbywać się będzie wyłącznie od poniedziałku do piątku, wyłączając wszystkie święta kalendarzowe oraz dni wolne, od godziny 16:00. Niektóre określone czynności będą odbywać się sporadycznie (przykładowo raz na kwartał) w okresie obowiązywania umowy, po ustaleniu terminów z Zamawiającym.
 4. Łączna powierzchnia pomieszczeń objętych usługą sprzątania i utrzymania czystości, w tym powierzchni biurowych, socjalnych oraz korytarzy wynosi 677,10 m2.
 5. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres styczeń – grudzień 2020 roku z możliwością zmiany powierzchni do sprzątania (zmniejszenia lub zwiększenia) i/lub zakresu realizowanych usług związanych ze sprzątaniem i zawarcie z Wykonawcą odpowiedniego aneksu do umowy.
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej w następujących terminach: od 27 do 29 listopada 2019 roku (środa-piątek) w godz. od 09:00 do 14:00 oraz od 02 do 04 grudnia 2019 roku (poniedziałek-środa). Wykonawca winien zgłosić się w dowolnym z ww. terminów do pokoju 213 celem realizacji oględzin.

czytaj dalej o: Usługa sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach (40-142) na okres kolejnych 12 miesięcy (01.01-31.12.2020 r.).

Zakup 5 zestawów komputerowych all-in-one na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 zestawów komputerowych all-in-one na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

czytaj dalej o: Zakup 5 zestawów komputerowych all-in-one na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.137.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Realizacja procedury Niebieskie Karty ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka doświadczającego przemocy rodzinie. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych dla każdej grupy (4 dni szkoleniowe, metoda prowadzenia szkolenia: interaktywno – warsztatowa). Liczba grup szkoleniowych 2, licząca nie więcej niż 20 osób każda. Szkolenie ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.137.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.138.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch dwudniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:

a) od 03 do 04 grudnia 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 44 uczestników zajęć),

b) od 09 do 10 grudnia 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 44 uczestników zajęć).

Łącznie przewiduje się maksymalnie 88 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składają się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 przerwy kawowe oraz udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas szkolenia: 2 sale szkoleniowe swobodnie mieszczące 25 osób wraz z wyposażeniem dostępne we wszystkie dni szkolenia. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.138.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Wykonanie materiałów promujących działalność filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego oraz programu Śląskie dla Seniora.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie i dostarczenie, na własny koszt i ryzyko, do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach materiałów promujących działalność filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego oraz programu Śląskie dla Seniora, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: Wykonanie materiałów promujących działalność filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego oraz programu Śląskie dla Seniora.

Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (formularz cenowy).

czytaj dalej o: Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.128.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Praktyczne aspekty rozpoznawania i rozwijania uzdolnień u dzieci. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami i metodami pracy przydatnymi do wykorzystania w pracy z dzieckiem i rodziną w zakresie rozpoznawania i wzmacniania uzdolnień dziecka. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.128.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.129.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą FAS/FASD – diagnoza i formy wsparcia. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z obszaru diagnozy dzieci z FAS/FASD wraz z uwzględnieniem możliwych form wsparcia.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.129.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.130.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Wybrane zagadnienia z obszaru zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe) dla każdej z grup. Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 48 godzin dydaktycznych (6 dni szkoleniowych), dla łącznie 2 grup szkoleniowych, liczących łącznie nie więcej niż 40 osób. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności z zakresu pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami zachowania. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.130.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.131.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Zagadnienia prawne z obszaru systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. W skład szkolenia wchodzą następujące dwa moduły: Akty i przepisy tworzące system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz Kluczowe programy wsparcia rodziny. Szkolenie ma trwać 48 godzin dydaktycznych (6 dni szkoleniowych, w tym moduł I: 3 dni szkoleniowe czyli 24 godziny dydaktyczne; moduł II: 3 dni szkoleniowe czyli 24 godziny dydaktyczne). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kluczowymi aktami prawa dotyczącymi systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem programów wsparcia rodziny. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.131.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.132.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Praca z dzieckiem z objawami depresji i przeżywającym traumę. W skład szkolenia wchodzą następujące dwa moduły: Praca z dzieckiem z objawami depresji oraz Praca z dzieckiem przeżywającym traumę. Szkolenie ma trwać 48 godzin dydaktycznych (6 dni szkoleniowych, w tym moduł I: 3 dni szkoleniowe czyli 24 godziny dydaktyczne; moduł II: 3 dni szkoleniowe czyli 24 godziny dydaktyczne). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Celem szkolenia jest zwiększenie poziomu wiedzy uczestników w obszarze zagadnień związanych z depresją, traumą i zachowaniami suicydalnymi wśród dzieci i młodzieży, oraz zapoznanie z dostępnymi metodami pracy w tym zakresie. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.132.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.133.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Budowanie lokalnego systemu wspierania rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych. Szkolenie ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Celem szkolenia jest poznanie metod i sposobów efektywnego budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz zaznajomienie z możliwościami pozyskiwania środków zewnętrznych na jego funkcjonowanie. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.133.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.