Kategoria: Zapytania ofertowe

Realizacja filmu promocyjnego politykę senioralną oraz sketchnoting podczas I Wojewódzkiej Konferencji Senioralnej organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu promocyjnego na temat polityki senioralnej w regionie oraz sketchnoting podczas I Wojewódzkiej Konferencji Senioralnej zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym w rozdziale I. Przedmiot zamówienia.

czytaj dalej o: Realizacja filmu promocyjnego politykę senioralną oraz sketchnoting podczas I Wojewódzkiej Konferencji Senioralnej organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.100.2019 – Zakup usług medycznych dla dzieci – uczestników projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na zapewnieniu konsultacji specjalistycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz przysposobionych – uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Zamówienie zostało podzielone na cztery następujące części:

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.100.2019 – Zakup usług medycznych dla dzieci – uczestników projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

Dostawa materiałów promocyjnych Targi Senioralne Silver Silesia.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych Targi Senioralne Silver Silesia, które odbędą się w dniach 08-09 października 2019 roku. W skład materiałów promocyjnych mają wchodzić:
1) Smycze w kolorze złotym/żółtym wraz z logo targów senioralnych Silver Silesia – 400 sztuk,
2) Smycze w kolorze białym wraz z logo targów senioralnych Silver Silesia – 200 sztuk,
3) Smycze w kolorze srebrnym/szarym wraz z logo targów senioralnych Silver Silesia – 200 sztuk,
4) Smycze w kolorze czerwonym wraz z logo targów senioralnych Silver Silesia – 100 sztuk,
5) Smycze w kolorze niebieskim wraz z logo targów senioralnych Silver Silesia – 100 sztuk.

czytaj dalej o: Dostawa materiałów promocyjnych Targi Senioralne Silver Silesia.

ROPS.PSO.3321.US.102.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Profilaktyka przemocy w rodzinie w szkolnych programach wychowawczych. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe, każdy po 7 godzin dydaktycznych, metoda prowadzenia szkolenia: interaktywno – warsztatowa). Liczba grup szkoleniowych 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.102.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.101.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Zjawisko przemocy w rodzinie – definicje, mechanizmy, możliwości pomocy. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe, każdy po 7 godzin dydaktycznych, metoda prowadzenia szkolenia: interaktywno – warsztatowa). Liczba grup szkoleniowych 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.101.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.98.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe, każdy po 7 godzin dydaktycznych, metoda prowadzenia szkolenia: interaktywno – warsztatowa). Liczba grup szkoleniowych 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.98.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Przewóz osób dorosłych na warsztaty organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu osób dorosłych w granicach administracyjnych województwa śląskiego na warsztaty organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, według harmonogramu zamieszczonego w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: Przewóz osób dorosłych na warsztaty organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.95.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Diagnoza, monitoring i ewaluacja działań prowadzonych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe, każdy po 7 godzin dydaktycznych, metoda prowadzenia szkolenia: interaktywno – warsztatowa). Liczba grup szkoleniowych 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma                   na celu podniesienie poziomu wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.95.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.94.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie z wykorzystaniem podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe, każdy po 7 godzin dydaktycznych, metoda prowadzenia szkolenia: interaktywno – warsztatowa). Liczba grup szkoleniowych 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.94.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.99.2019 – Superwizja realizowana w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia superwizji dla osób tworzących Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne (ZZK) tj. pracowników instytucji i podmiotów, które zawiążą partnerstwa w gminach/powiatach zgodnie z Modelem Kooperacje 3D w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Zamówienie zostało podzielone na 5 części:

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.99.2019 – Superwizja realizowana w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin.

ROPS.PSO.3321.US.96.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe, każdy po 7 godzin dydaktycznych, metoda prowadzenia szkolenia: interaktywno – warsztatowa). Liczba grup szkoleniowych 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.96.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.90.2019 – Zakup usług medycznych dla dzieci – uczestników projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na zapewnieniu konsultacji specjalistycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz przysposobionych – uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Zamówienie zostało podzielone na sześć następujących części.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.90.2019 – Zakup usług medycznych dla dzieci – uczestników projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.91.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Interdyscyplinarna pomoc dziecku z FASD i jego opiekunom. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe, każdy po 7 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji na temat zaburzeń dzieci i młodzieży związanych z prenatalną ekspozycją na alkohol, wskazanie dróg pomocy dziecku z FASD i jego rodzinie w zakresie diagnozy i terapii, wzbogacenie osób pracujących z dzieckiem i jego rodziną w nową wiedzę i umiejętności praktyczne odnoszące się do wspierania osób ze specyficznymi trudnościami wynikającymi z prenatalnej ekspozycji na alkohol. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.91.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.89.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów pod nazwą Wzmacnianie więzi w rodzinie – praktyczne metody budowania trwałych relacji. Uczestnikami warsztatów będą rodzice adopcyjni wraz z dziećmi przysposobionymi w wieku od 4 do 10 lat, w związku z czym warsztaty muszą być prowadzone równolegle dla dwóch grup: grupa osób dorosłych (maksymalnie 16 osób), grupa dzieci (maksymalnie 12 dzieci). Warsztat ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni warsztatowe, sobota + niedziela), w tym minimum 4 godziny dydaktyczne muszą być przeznaczone na zajęcia wspólne dla rodziców i dzieci. Celem warsztatu będzie doskonalenie wiedzy rodziców adopcyjnych na temat więzi oraz jej znaczenia dla funkcjonowania i rozwoju dziecka, a także rozwijanie ich umiejętności w zakresie budowania więzi z dzieckiem, w tym z dzieckiem z zaburzeniami przywiązania. Realizacja warsztatów umożliwi także wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy rodzinami. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.89.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

Kompleksowa organizacja Targów Senioralnych Silver Silesia.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej obsługi i organizacji Targów Senioralnych „Silver Silesia” (dalej zwanych targami). Wydarzenie to ma na celu promocję produktów i usług skierowanych do seniorów, w tym usług publicznych realizowanych na rzecz ich aktywności, a także promocję partnerów Śląskiej Karty Seniora wśród mieszkańców województwa śląskiego w wieku 60+. Będzie stanowiło ono również okazję do zacieśniania współpracy międzypokoleniowej oraz integracji społeczności lokalnej, a także pozwoli na prezentację dobrych praktyk. Targi odbędą się w dniach:
– 08 października 2019 roku (wtorek) między godziną 11:00 a 17:00,
– 09 października 2019 roku (środa) między godziną 10:00 a 16:00,
na terenie zamkniętym, to jest w Arenie Gliwice (ul. Akademicka 50, 44-100 Gliwice).
Szczegółowe informacje zamieszczono w zapytaniu ofertowym (rozdział I).

czytaj dalej o: Kompleksowa organizacja Targów Senioralnych Silver Silesia.

ROPS.PSO.3321.US.93.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć, które odbędą się od 27 do 29 listopada 2019 roku. Przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć. Usługa obejmuje 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.93.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.92.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Narzędzia i metody diagnozy rodziny. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie doboru narzędzi i metod diagnozy rodziny.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.92.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.88.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych i dwudniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:
a) od 23 do 25 września 2019 roku (3-dniowe zajęcia, przewiduje się maksymalnie 17 uczestników zajęć),
b) od 17 do 18 października 2019 roku (2-dniowe zajęcia, przewiduje się maksymalnie 17 uczestników zajęć).
Łącznie przewiduje się maksymalnie 34 uczestników zajęć.
Usługa w terminie od 23 do 25 września 2019 roku obejmuje: 2 noclegi; wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych; a także udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas zajęć – 1 sali warsztatowej swobodnie mieszczącej co najmniej 25 osób dostępnej w każdy dzień zajęć.
Usługa w terminie od 17 do 18 października 2019 roku obejmuje: 1 nocleg; wyżywienie, na które składają się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 przerwy kawowe; a także udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas zajęć – 1 sali warsztatowej swobodnie mieszczącej co najmniej 25 osób dostępnej w każdy dzień zajęć.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.88.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

Dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego materiałów oraz pamięci przenośnych w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin oraz projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 07 sierpnia 2019 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego materiałów oraz pamięci przenośnych w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin oraz dostawa materiałów w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Zamówienie podzielono na 2 części:

 1. Część I – dostawa 1070 kompletów materiałów,
 2. Część II – dostawa 320 szt. pamięci przenośnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: Dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego materiałów oraz pamięci przenośnych w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin oraz projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.84.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas warsztatów organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowych warsztatów kooperacyjnych, które odbędą się:

 • od 16 do 17 września 2019 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 18 do 19 września 2019 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 30 września do 01 października 2019 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 02 do 03 października 2019 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 21 do 22 października 2019 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 23 do 24 października 2019 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 04 do 05 listopada 2019 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 06 do 07 listopada 2019 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 12 do 13 listopada 2019 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener),
 • od 14 do 15 listopada 2019 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener).

Łącznie przewiduje się maksymalnie 630 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składają się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 przerwy kawowe.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.84.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas warsztatów organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

ROPS.PSO.3321.US.82.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Praca z osobą uzależnioną z podwójną diagnozą. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe, każdy po 7 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr pracujących z osobami z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych m. in. w zakresie tworzenia skutecznych strategii pracy oraz pomocy specjalistycznej w przypadku pacjentów z podwójną diagnozą.

Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.82.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.74.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Budowanie skutecznych strategii oddziaływań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży w szkole. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe, każdy po 7 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą zagrożoną problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych m. in. w zakresie tworzenia skutecznych strategii oddziaływań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży, programów profilaktycznych oraz pomocy specjalistycznej z uwzględnieniem roli szkoły.

Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.74.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.81.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Interdyscyplinarna pomoc dziecku z FASD i jego opiekunom. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe, każdy po 7 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji na temat zaburzeń dzieci i młodzieży związanych z prenatalną ekspozycją na alkohol, wskazanie dróg pomocy dziecku z FASD i jego rodzinie w zakresie diagnozy i terapii, wzbogacenie osób pracujących z dzieckiem i jego rodziną w nową wiedzę i umiejętności praktyczne odnoszące się do wspierania osób ze specyficznymi trudnościami wynikającymi z prenatalnej ekspozycji na alkohol.

Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.81.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.87.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:
a) od 25 do 27 września 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć),
b) od 18 do 20 listopada 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć).
Łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.87.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.86.2019 – Kompleksowa diagnoza FAS dla dzieci – uczestników projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na przeprowadzeniu kompleksowej diagnozy FAS dla maksymalnie 150 dzieci zgłoszonych do przysposobienia i/lub przysposobionych – uczestników projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Szczegółowe informacje zamieszczono w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.86.2019 – Kompleksowa diagnoza FAS dla dzieci – uczestników projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.83.2019 – Superwizja realizowana w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia superwizji dla osób tworzących Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne (ZZK) tj. pracowników instytucji i podmiotów, które zawiążą partnerstwa w gminach/powiatach zgodnie z Modelem Kooperacje 3D w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.
2) Celem realizacji usługi jest zwiększenie skuteczności pracy z osobą / rodziną oraz wsparcie merytoryczne uczestników projektu w trakcie wdrażania Modelu Kooperacje 3D, tj. pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych (m.in. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji) współpracujących z osobami/rodzinami w celu poprawy jej sytuacji życiowej i zaspokojenia zdiagnozowanych potrzeb. Zgodnie z założeniami projektu w każdej gminie biorącej udział we wdrażaniu Modelu będzie brać udział od 5 do 10 osób lub rodzin. Obligatoryjnie w skład ZZK będzie wchodził pracownik socjalny współpracujący z osobą, rodziną, grupą. Do prawidłowej realizacji zamówienia, niezbędnym jest zapoznanie się z opracowanym Modelem Kooperacje 3D dostępnym na stronie Zamawiającego: https://rops-katowice.pl/category/informacje-dla-gmin-materialy/

Szczegółowe informacje zamieszczono w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.83.2019 – Superwizja realizowana w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin

ROPS.PSO.3321.US.80.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej pod nazwą Razem znaczy lepiej – współpraca multiprofesjonalna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych składającej się z:
a) warsztatów pn. Budowanie partnerskiego zespołu. Warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) dla każdej z grup. Liczba grup szkoleniowych: 15, przy czym Zamawiający wymaga aby równolegle były prowadzone zajęcia dla trzech grup szkoleniowych. Każda grupa szkoleniowa będzie liczyć około 20 osób. Warsztaty mają się odbyć w następujących terminach: od 16 do 17 września 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 18 do 19 września 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 30 września do 01 października 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 02 do 03 października 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób) oraz od 21 do 22 października 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób). Zatem łącznie do realizacji jest 240 godzin dydaktycznych (15 grup szkoleniowych x 16 godzin dydaktycznych, 10 dni szkoleniowych), dla łącznie około 300 osób.
b) warsztatów pn. Budowanie zespołu multiprofesjonalnego i wzmacnianie współpracy – ćwiczenia. Warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) dla każdej z grup. Liczba grup szkoleniowych: 15, przy czym Zamawiający wymaga aby równolegle były prowadzone zajęcia dla trzech grup szkoleniowych. Każda grupa szkoleniowa będzie liczyć około 20 osób. Warsztaty mają się odbyć w następujących terminach: od 23 do 24 października 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 04 do 05 listopada 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 06 do 07 listopada 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 12 do 13 listopada 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób) oraz od 14 do 15 listopada 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób). Zatem łącznie do realizacji jest 240 godzin dydaktycznych (15 grup szkoleniowych x 16 godzin dydaktycznych, 10 dni szkoleniowych), dla łącznie około 300 osób.

Celem realizacji usługi szkoleniowej jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu technik budowania zespołu, kreatywnego rozwiązywania konfliktów, ustalania celów w zespole, budowania efektywnych struktur w zespole itp. oraz ukazanie uczestnikom korzyści wynikających ze współpracy i pracy w zespołach multiprofesjonalnych.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.80.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

ROPS.PSO.3321.US.85.2019 – Poradnictwo prawne dla personelu ośrodków adopcyjnych realizowane w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi poradnictwa prawnego, obejmującego m.in. sporządzanie opinii prawnych i pomoc w sporządzaniu pism sądowych, w zakresie stosowania prawa, w obszarach wynikających z kompetencji ośrodków adopcyjnych, w tym w zakresie prowadzonych przez nie spraw dotyczących kwalifikacji do przysposobienia i przysposobienia. Dodatkowo, w razie konieczności, Wykonawca świadczący poradnictwo prawne odpowiedzialny będzie za omawianie z pracownikami ośrodków adopcyjnych ewentualnych zmian w obowiązującym stanie prawnym.
2) Świadczenie usług obsługi prawnej polegać będzie na świadczeniu pomocy prawnej – w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 z późn. zm.) albo art. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1184 z późn. zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym w rozdziale I. Przedmiot zamówienia.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.85.2019 – Poradnictwo prawne dla personelu ośrodków adopcyjnych realizowane w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.65.2019 – Wybór osób do realizacji działań w niepublicznych ośrodkach adopcyjnych w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji działań w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach. Zamówienie zostało podzielone na 4 części:
Część I – Wybór 2 osób do realizacji działań w niepublicznym ośrodku adopcyjnym w Sosnowcu:
Przedmiotem zamówienia jest wybór dwóch osób do realizacji działań w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych w Diecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym w Sosnowcu. Usługa ma być świadczona w wymiarze 10 godzin zegarowych miesięcznie przez każdą z osób.

Część II – Wybór 2 osób do realizacji działań w niepublicznym ośrodku adopcyjnym w Bytomiu:
Przedmiotem zamówienia jest wybór dwóch osób do realizacji działań w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych w Ośrodku Adopcyjnym i Pieczy Zastępczej Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” w Bytomiu. Usługa ma być świadczona w wymiarze 10 godzin zegarowych miesięcznie przez każdą z osób.

Część III – Wybór 2 osób do realizacji działań w niepublicznym ośrodku adopcyjnym w Częstochowie:
Przedmiotem zamówienia jest wybór dwóch osób do realizacji działań w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych w Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Częstochowie. Usługa ma być świadczona w wymiarze 10 godzin zegarowych miesięcznie przez każdą z osób.

Część IV – Wybór 2 osób do realizacji działań w niepublicznym ośrodku adopcyjnym w Katowicach:
Przedmiotem zamówienia jest wybór dwóch osób do realizacji działań w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych w Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Śląskiego Oddziału Regionalnego w Katowicach. Usługa ma być świadczona w wymiarze 10 godzin zegarowych miesięcznie przez każdą z osób.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.65.2019 – Wybór osób do realizacji działań w niepublicznych ośrodkach adopcyjnych w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.64.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć, które odbędą się od 12 do 14 września 2019 roku. Przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.64.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej