Kategoria: Zapytania ofertowe

ROPS.PSO.3321.US.157.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć, które odbędą się od 27 lutego do 01 marca 2019 roku. Przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć. Usługa obejmuje 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.157.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.156.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:

  • od 25 do 27 lutego 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć),
  • od 18 do 20 marca 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć).

Łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.156.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.155.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:

  • od 20 do 22 lutego 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć),
  • od 20 do 22 marca 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć).

Łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.155.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Przygotowanie i druk publikacji nt. dobrych praktyk w obszarze adopcji w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 05 października 2018 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu graficznego, w tym projektu okładki, przygotowanie do druku oraz druk publikacji nt. dobrych praktyk w obszarze adopcji dla ośrodków adopcyjnych i innych podmiotów zaangażowanych w proces adopcji. Publikacja nie będzie posiadała numeru ISBN. Szczegółowe informacje zamieszczono w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: Przygotowanie i druk publikacji nt. dobrych praktyk w obszarze adopcji w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

Przygotowanie i druk informatora dla kandydatów na rodziców adopcyjnych w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 03 października 2018 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu graficznego, w tym projektu okładki, przygotowanie do druku oraz druk informatora dla kandydatów na rodziców adopcyjnych. Publikacja nie będzie posiadała numeru ISBN. Szczegółowe informacje zamieszczono w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: Przygotowanie i druk informatora dla kandydatów na rodziców adopcyjnych w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.147.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Motywowanie osadzonych z problemem uzależnienia do zmiany nawyków. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe każdy po 7 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji osób realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od środków psychoaktywnych, w szczególności kadr służby więziennej. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.147.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.150.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowych zajęć, które odbędą się od 06 do 07 listopada 2018 roku. Łącznie przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo najem 1 sali szkoleniowej przystosowanej do wielkości grupy w każdy dzień zajęć, 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składa się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 przerwy kawowe. czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.150.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.149.2018 – Superwizja dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę Niebieskie Karty organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę Niebieskie Karty z terenu województwa śląskiego. Celem superwizji jest doskonalenie i umacnianie zasobów wiedzy merytorycznej, umiejętności zawodowych oraz kompetencji interpersonalnych członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę Niebieskie Karty. Liczba godzin dydaktycznych superwizji grupowej przypadająca na 1 grupę: 28.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.149.2018 – Superwizja dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę Niebieskie Karty organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.123.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe, każdy po 7 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.123.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.148.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Uzależnienie od narkotyków – diagnoza i wczesna interwencja. Szkolenie ma trwać 14 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, każdy po 7 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr pracujących z osobami z problemem uzależnienia od narkotyków m. in. w zakresie diagnozy i podejmowania wczesnej interwencji wobec osób uzależnionych oraz tworzenia skutecznych programów profilaktycznych, pomocy specjalistycznej.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.148.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.145.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch dwudniowych zajęć dla rodziców i dzieci, które odbędą się w następujących terminach:
a) od 20 do 21 października 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 18 dorosłych uczestników zajęć (16 rodziców + 2 trenerów) oraz maksymalnie 15 dzieci w wieku od 7 do 13 lat),
b) od 03 do 04 listopada 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 18 dorosłych uczestników zajęć (16 rodziców + 2 trenerów) oraz maksymalnie 15 dzieci w wieku od 7 do 13 lat).
Łącznie przewiduje się maksymalnie 36 dorosłych uczestników zajęć oraz maksymalnie 30 dzieci. Usługa obejmuje każdorazowo najem 2 sal szkoleniowych przystosowanych do wielkości grupy w każdy dzień zajęć, 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składa się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 mini bufety z napojami i przekąskami.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.145.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.137.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch dwudniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:
a) od 20 do 21 października 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 17 uczestników zajęć),
b) od 27 do 28 października 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 17 uczestników zajęć).
Łącznie przewiduje się maksymalnie 34 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo najem 1 sali szkoleniowej przystosowanej do wielkości grupy w każdy dzień zajęć, 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składa się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 przerwy kawowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.137.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.141.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Zaburzenia życia rodzinnego spowodowane problemem alkoholowym. Szkolenie ma trwać 14 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, każdy po 7 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr pracujących z rodzinami osób uzależnionych od alkoholu m. in. w zakresie sposobów motywowania do terapii osób współuzależnionych i metod terapii oraz tworzenia skutecznej pomocy specjalistycznej.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.141.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.144.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas kursu terapeutycznego dla rodzin organizowanego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi kursu terapeutycznego dla rodzin, który odbędzie się w terminie od 08 do 11 listopada 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 21 osób dorosłych oraz 12 dzieci w wieku od 5 do 10 lat).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.144.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas kursu terapeutycznego dla rodzin organizowanego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.143.2018 – Kurs terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi oraz ich rodzin organizowany w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji kursu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi oraz ich rodzin organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.143.2018 – Kurs terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi oraz ich rodzin organizowany w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.138.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Bezpieczeństwo publiczne a środki psychoaktywne. Szkolenie ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w od środków psychoaktywnych.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.138.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.139.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne – jak skutecznie pomóc nastolatkowi i jego rodzinie? Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe, każdy po 7 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr pracujących z młodzieżą z problemem uzależnienia od narkotyków i środków psychoaktywnych oraz ich rodzinami m. in. w zakresie podejmowania interwencji wobec młodzieży stosującej środki psychoaktywne, kreowanie w samorządach rozwiązań na rzecz zwalczania narkomanii wśród młodzieży oraz tworzenia skutecznych programów profilaktycznych, pomocy specjalistycznej. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.139.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.131.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu trzech cykli szkoleniowych pod nazwą Praca z dziećmi i młodzieżą. Jeden cykl szkoleniowy składa się z 5 modułów, każdy po 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Zatem łącznie jeden cykl szkoleniowy trwa 120 godzin dydaktycznych/15 dni szkoleniowych. Jedna grupa szkoleniowa liczy nie więcej niż 20 osób. Łączna liczba grup szkoleniowych: 3. Łączna liczba osób: nie więcej niż 60. Łączna liczba godzin do realizacji: 360. Łączna liczba dni szkoleniowych: 45 dni (po 15 dni szkoleniowych na każdy cykl). Celem realizacji szkolenia jest podniesienie umiejętności uczestników w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania, zaburzeniem więzi, z rodzin wieloproblemowych, z FAS oraz przejawiającymi zachowania autodestrukcyjne. Nie dopuszcza się możliwości połączenia grup.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.131.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.142.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu warsztatów pod nazwą Bliżej siebie – dalej od substancji psychoaktywnych. Uczestnikami warsztatów będą rodzice adopcyjni wraz z dziećmi w wieku od 7 do 13 lat, w związku z czym warsztaty muszą być prowadzone równolegle: grupa osób dorosłych (maksymalnie 8 par, czyli 16 osób), grupa dzieci (maksymalnie 15 dzieci).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.142.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie wizyty studyjnej realizowanej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 07 września 2018 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu wizyty studyjnej w Republice Czeskiej, która obejmuje świadczenie usług edukacyjnych (zakres merytoryczny), tłumaczeniowych, transportowych, hotelarskich, restauracyjnych, ubezpieczeniowych. Wizyta studyjna organizowana jest w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj dalej o: Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie wizyty studyjnej realizowanej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ROPS.PSO.3321.US.121.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Dziecko doświadczające przemocy w rodzinie – diagnoza i pomoc. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe, 2 + 2, każdy po 7 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.121.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.124.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Formy udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe, każdy po 7 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie., w szczególności osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.124.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby ROPS 100 sztuk parasoli promujących projekt „Śląskie dla Seniora”

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy
Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach 100 sztuk parasoli promujących projekt „Śląskie dla Seniora”. czytaj dalej o: Projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby ROPS 100 sztuk parasoli promujących projekt „Śląskie dla Seniora”

ROPS.PSO.3321.US.140.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu warsztatów pod nazwą Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego wynikającego z obciążenia w relacji wspierającej. Warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni warsztatowe, każdy po 8 godzin dydaktycznych). Liczba grup warsztatowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu skutecznego przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz wzmocnienie umiejętności radzenia sobie ze stresem, profilaktyką stresu oraz podniesieniem umiejętności związanych z technikami neutralizacji wypalenia zawodowego pracowników ośrodków adopcyjnych.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.140.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.135.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch dwudniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:
a) od 20 do 21 października 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 26 uczestników zajęć, to jest 2 grupy po 13 uczestników każda),
b) od 10 do 11 listopada 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 26 uczestników zajęć, to jest 2 grupy po 13 uczestników każda).
Łącznie przewiduje się maksymalnie 52 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo najem 2 sal szkoleniowych przystosowanych do wielkości grupy w każdy dzień zajęć, 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składa się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 przerwy kawowe.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.135.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.122.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe, każdy po 7 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.122.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.120.2018 – Superwizja dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedury Niebieskie Karty organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę Niebieskie Karty z terenu województwa śląskiego. Celem superwizji jest doskonalenie i umacnianie zasobów wiedzy merytorycznej, umiejętności zawodowych oraz kompetencji interpersonalnych członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę Niebieskie Karty.
Liczba godzin dydaktycznych superwizji grupowej przypadająca na 1 grupę: 28.
Liczba dni superwizji przypadająca na 1 grupę: 4, każdy po 7 godzin dydaktycznych.
Liczba grup superwizji: 3.
Liczba osób w 1 grupie: około 12 uczestników.
Łączna liczba godzin dydaktycznych superwizji grupowej do realizacji: maksymalnie 84.
Łączna liczba dni superwizji grupowej: 12.
Łączna liczba uczestników: około 36 osób.
Superwizja grupowa musi odbywać się w dni robocze, pomiędzy godziną 08:30 a 17:30.
Superwizja winna odbywać się z przynajmniej 7 dniowym odstępem między spotkaniami dla poszczególnych grup. Dokładny harmonogram superwizji zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą przed podpisaniem umowy.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.120.2018 – Superwizja dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedury Niebieskie Karty organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.134.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu warsztatów pod nazwą Trening Skutecznego Rodzica metodą Thomasa Gordona. Warsztaty mają trwać 24 godziny zegarowe (4 dni warsztatowe (sobota + niedziela x 2), każdy po 6 godzin zegarowych). Liczba grup warsztatowych: 2, liczące nie więcej niż 6 par (12 osób) w każdej z grup. Zatem łącznie do realizacji są 48 godzin zegarowych dla 2 grup warsztatowych dla łącznie 24 osób. Warsztaty dla obydwu grup mają odbywać się równolegle. Warsztaty mają służyć nabyciu umiejętności obserwacji zachowań i identyfikacji potrzeb własnych i dziecka, wyrażania siebie, strategii rozwiązywania konfliktów, mediacji i tworzenia reguł na zasadzie współuczestnictwa. Trening Skutecznego Rodzica metodą Thomasa Gordona ma za zadanie przygotować przyszłych rodziców na efektywne wychowanie dzieci w każdym wieku i skuteczne rodzicielstwo z jak najmniejszą ilością problemów. Warsztaty mają za zadanie dostarczyć rodzicom potrzebnych umiejętności zanim pojawią się kłopoty z dziećmi.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.134.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.133.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Doskonalenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodzin zastępczych z uwzględnieniem problematyki zaburzeń przywiązania. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych w pracy z dzieckiem przebywającym w rodzinie zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zaburzeń przywiązania.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.133.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.132.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Przygotowanie dziecka do adopcji. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie pracy z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej w celu prawidłowego przygotowania dziecka do adopcji.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.132.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.