Kategoria: Zapytania ofertowe

ROPS.PSO.3321.US.70.2017 – Kompleksowa obsługa prawna Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w okresie styczeń – czerwiec 2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

 1. Kompleksowa obsługa prawna Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego polegać będzie na świadczeniu pomocy prawnej – w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) albo art. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1999 z późn. zm.).
 2. Kompleksowa obsługa prawna świadczona będzie przez adwokata lub radcę prawnego w ramach dyżurów odbywanych w siedzibie Zamawiającego (Katowice, ul. Modelarska 10) w przyjęte przez strony godziny (w wymiarze 11 godzin tygodniowo) w ustalone dni tygodnia (minimum 2 dyżury tygodniowo w siedzibie ROPS).
 3. Dopuszcza się możliwość zastępstwa tylko przez innego radcę prawnego lub adwokata.
 4. Szczegółowe informacje zamieszczono w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
 2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 22 grudnia 2017 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego,
 2. Załączniki w formie edytowalnej.

ROPS.PSO.3321.US.69.2017 – Realizacja szkoleń okresowych BHP dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w 2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie realizacji szkoleń BHP w trybie stacjonarnym:
a. Część I – realizacja szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz realizacja szkoleń okresowych pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach obejmujących:
i. szkolenia okresowe pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych – 12,
ii. szkolenia okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – 2,
b. Część II – realizacja szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Bielsku Białej przy ulicy Potok 6 w Bielsku Białej obejmujących:
i. szkolenia okresowe pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych – 2,
c. Część III – realizacja szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz realizacja szkoleń okresowych pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Częstochowie przy ulicy Jana III Sobieskiego 17b obejmujących:
i. szkolenia okresowe pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych – 2,
ii. szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – 1,
d. Część IV – realizacja szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Rybniku przy ulicy Floriańskiej 28 obejmujących:
i. szkolenia okresowe pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych – 5,
e. Część V – realizacja szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Sosnowcu przy ulicy Krzywej 2 w Sosnowcu obejmujących:
i. szkolenia okresowe pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych – 6,
f. Część VI – realizacja szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Wałowej 30 obejmujących:
i. szkolenia okresowe pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych – 2.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.69.2017 – Realizacja szkoleń okresowych BHP dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w 2018 roku

ROPS.PSO.3321.US.68.2017 – Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach i filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Wodzisławiu Śląskim

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-142) przy ul. Modelarskiej 10 oraz:
a) filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej (43-382) z siedzibą przy ulicy Potok 6,
b) filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie (42-200) z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 17B,
c) filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Rybniku (44-217) z siedzibą przy ulicy Floriańskiej 28,
d) filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu (41-200) z siedzibą przy ulicy Krzywej 2,
e) filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Wodzisławiu Śląskim (44-300) z siedzibą przy ulicy Wałowej 30,
w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek pocztowych i zwrotów przesyłek niedoręczonych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) w skład których wchodzą: usługi pocztowe opłacane „z dołu” oraz usługa odbioru korespondencji, polegająca na przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do wskazanej w umowie placówki Wykonawcy, oraz ich nadanie, a także usługa doręczania przesyłek listowych krajowych i zagranicznych do siedziby Zamawiającego i jego filii w godzinach 10:00-13:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający informuje, iż dane adresowe w obrębie każdego miasta w którym znajduje się filia Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego mogą ulec zmianie, co nie będzie miało wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy i co Wykonawca powinien uwzględnić kalkulując swoją ofertę.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.68.2017 – Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach i filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Wodzisławiu Śląskim

Dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 440 kompletów materiałów na szkolenia organizowane w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 04 grudnia 2017 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 440 kompletów materiałów na szkolenia organizowane w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
 2. W skład jednego kompletu materiałów na szkolenia wchodzi:
  1. Pióro kulkowe kapilarne – 1 sztuka. Kontrola zużycia tuszu. Skuwka w kolorze tuszu z klipsem (metalowym lub z tworzywa sztucznego). Wodoodporny tusz, zapewniający lekkość i gładkość pisania. Kolor: niebieski,
  2. Teczka z gumką – 1 sztuka. Format A4. Wykonana z preszpanu. Gumka narożnikowa w kolorze teczki lub czarnym. Tektura minimum 380 g. Kolor teczki: niebieski,
  3. Kołonotatnik/kołozeszyt – 1 sztuka. Format A4. Spirala pojedyncza lub podwójna. Minimum 80 kartek w kratkę o gramaturze 60g/m2. Dziurkowane kartki z multiperforacją ułatwiającą wyrywanie kartek. Okładka laminowana, preferowana w kolorze niebieskim (dopuszcza się kolorowy nadruk na okładce).
 3. 440 kompletów materiałów na szkolenia należy dostarczyć na swój koszt i ryzyko do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (40-142 Katowice, ul. Modelarska 10, pokój 212) w dniach między 08 a 22 stycznia 2018 roku.

czytaj dalej o: Dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 440 kompletów materiałów na szkolenia organizowane w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Zakup usługi sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach (40-142) na okres kolejnych 12 miesięcy (01.01-31.12.2018 r.).

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 29 listopada 2017 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:
Usługa sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ulicy Modelarskiej 10
w Katowicach (40-142) na okres kolejnych 12 miesięcy (01.01-31.12.2018 r.).
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: Zakup usługi sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach (40-142) na okres kolejnych 12 miesięcy (01.01-31.12.2018 r.).

Zapytanie ofertowe na projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby dwóch Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie i Wodzisławiu Śląskim materiałów promujących adopcję.

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z zapytaniem ofertowym na:  Projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby dwóch Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie i Wodzisławiu Śląskim materiałów promujących adopcję.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, iż w ww. postępowaniu wybrano oferty następujących Wykonawców:

Część I

STUDIOEMKA

ul. św. Kaspra del Bufalo 5, 42-221 Częstochowa

Cena oferty brutto: 4336,98 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: łączna cena brutto – 100%. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawiła firma: STUDIOEMKA z siedzibą w Częstochowie (42-221) przy ul. św. Kaspra del Bufalo 5

Część II

Studio Reklamy EFEKT s.c.

ul. Marklowicka 23A, 44-300 Wodzisław Śląski

Cena oferty brutto: 3646,95 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: łączna cena brutto – 100%. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawiła firma: Studio Reklamy EFEKT s.c. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (44-300) przy ul. Marklowickiej 23A.

czytaj dalej o: Zapytanie ofertowe na projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby dwóch Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie i Wodzisławiu Śląskim materiałów promujących adopcję.

Wykonanie parasoli promujących projekt pod nazwą „Śląskie dla Seniora”

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy
Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach 50 sztuk parasoli promujących projekt „Śląskie dla Seniora – Śląska Karta Seniora”. czytaj dalej o: Wykonanie parasoli promujących projekt pod nazwą „Śląskie dla Seniora”

Zapytanie ofertowe na projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby ROPS w Katowicach 1 000 sztuk teczek ofertowych A4 z gumką w ramach Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty związku z zapytaniem ofertowym na projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach 1 000 sztuk teczek ofertowych A4 z gumką, w ramach Programu pn. Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

W ww. postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Polibiuro Adam Richta
Al. Mireckiego 18/1
41-209 Sosnowiec
Cena oferty brutto: 2 100,00 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki postawione w zapytaniu ofertowym z dnia 23 listopada 2017 roku oraz była najkorzystniejsza biorąc pod uwagę kryterium ceny.

czytaj dalej o: Zapytanie ofertowe na projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby ROPS w Katowicach 1 000 sztuk teczek ofertowych A4 z gumką w ramach Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”

ROPS.PSO.3321.US.67.2017 – Zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych, psychotechnicznych) kandydatów do pracy, stażystów, pracowników na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych, psychotechnicznych) kandydatów do pracy, stażystów, pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w 2018 roku.
 2. czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.67.2017 – Zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych, psychotechnicznych) kandydatów do pracy, stażystów, pracowników na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.66.2017 – Wybór osób do realizacji diagnoz i terapii SI (integracja sensoryczna) dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji diagnozy i terapii SI (integracja sensoryczna) dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.66.2017 – Wybór osób do realizacji diagnoz i terapii SI (integracja sensoryczna) dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Przygotowanie materiałów promujących projekt pod nazwą „Śląskie dla Seniora”

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy
Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach materiałów promujących projekt pod nazwą Śląskie dla Seniora. czytaj dalej o: Przygotowanie materiałów promujących projekt pod nazwą „Śląskie dla Seniora”

ROPS.PSO.3321.US.62.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć, które odbędą się w terminie od 30 listopada do 02 grudnia 2017 roku. Przewiduje się maksymalnie 40 uczestników zajęć. Zajęcia obejmują 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 1 kolacja, 1 kolacja uroczysta, 4 przerwy kawowe oraz udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas zajęć – jedna sala swobodnie mieszcząca około 40 osób dostępna w pierwszy i trzeci dzień zajęć oraz 3 sale swobodnie mieszczące około 15 osób dostępne w drugi dzień zajęć.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.62.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.65.2017 – Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii dla dzieci – uczestników projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na przeprowadzeniu zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz dzieci przysposobionych – uczestników projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
 2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 17 listopada 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ROPS.PSO.3321.US.64.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowych zajęć, które odbędą się w terminie od 30 listopada do 01 grudnia 2017 roku. Przewiduje się maksymalnie 90 uczestników zajęć. Zajęcia obejmują 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składają się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 przerwy kawowe oraz udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas zajęć – jedna sala konferencyjno-szkoleniowa swobodnie mieszcząca około 90 osób oraz trzy sale szkoleniowo-warsztatowe swobodnie mieszczące około 25 osób każda, wszystkie dostępne w obydwa dni zajęć.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.64.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.61.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych obejmujących zrealizowanie:
Część I – Szkolenie pn. Ochrona danych osobowych,
Część II – Zajęcia dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.61.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.63.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas kursu terapeutycznego dla rodzin organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowego kursu terapeutycznego dla rodzin, który odbędzie się w terminie od 16 do 18 lutego 2018 roku.
 2. Usługa obejmuje 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, 5 mini bufetów z napojami i przekąskami, udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas zajęć – 1 sala szkoleniowa/wykładowa/konferencyjna swobodnie mieszcząca co najmniej 40 osób, 2 sale szkoleniowe/warsztatowe/apartamenty szkoleniowe swobodnie mieszczące co najmniej 20 osób oraz 1 sala szkoleniowa/warsztatowa/apartament szkoleniowy mieszczący co najmniej 10 osób we wszystkie trzy dni kursu terapeutycznego.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale I. Przedmiot zamówienia zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.63.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas kursu terapeutycznego dla rodzin organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.60.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć, które odbędą się w terminie od 24 do 26 listopada 2017 roku. Przewiduje się maksymalnie 36 uczestników zajęć. Zajęcia obejmują 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 2 obiady, 2 kolacje i 4 przerwy kawowe oraz udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas zajęć – jedna sala swobodnie mieszcząca około 40 osób dostępna we wszystkie trzy dni zajęć.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.60.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Zakup sprzętu komputerowego dla Regionalnego Ośrodka Polityki społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:
Zakup sprzętu komputerowego dla Regionalnego Ośrodka Polityki społecznej Województwa Śląskiego. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@rops-katowice.pl. Wykonawca musi złożyć ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
 2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 27 października 2017 roku, o godzinie 10.00.

czytaj dalej o: Zakup sprzętu komputerowego dla Regionalnego Ośrodka Polityki społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.57.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatowej oraz wykładowej pod nazwą Osoba zaburzona psychicznie, dotknięta uzależnieniem czy w kryzysie suicydalnym – rozpoznawanie, interwencja, pomoc oraz kompetencje służb dla 80 osób – 5 wykładów po 1 godzinie dydaktycznej każdy dla całego audytorium, a następnie 11 godzin dydaktycznych warsztatów dla każdej z 4 grup (11 godzin dydaktycznych x 4 grupy warsztatowe). Liczba osób w jednej grupie warsztatowej: 20. Łączna liczba dni szkoleniowych: 2
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
 2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 25 października 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ROPS.PSO.3321.US.58.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas kursu terapeutycznego dla rodzin organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowego kursu terapeutycznego dla rodzin, który odbędzie się w terminie od 10 do 12 listopada 2017 roku.
 2. Usługa obejmuje 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, 5 mini bufetów z napojami i przekąskami, udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas zajęć – 1 sala szkoleniowa/wykładowa/konferencyjna swobodnie mieszcząca co najmniej 40 osób, 2 sale szkoleniowe/warsztatowe/apartamenty szkoleniowe swobodnie mieszczące co najmniej 20 osób oraz 1 sala szkoleniowa/warsztatowa/apartament szkoleniowy mieszczący co najmniej 10 osób we wszystkie trzy dni kursu terapeutycznego.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale I. Przedmiot zamówienia zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.58.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas kursu terapeutycznego dla rodzin organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.59.2017 – Wybór osób do realizacji kursu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz ich rodzin organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji kursu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz ich rodzin organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.59.2017 – Wybór osób do realizacji kursu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz ich rodzin organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

Zakup materaców rehabilitacyjnych, sprzętu, akcesoriów, gier i zabawek wspierających terapię Integracji Sensorycznej (SI) oraz ich dostawa do ośrodków adopcyjnych działających na terenie województwa śląskiego w ramach realizacji projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup materaców rehabilitacyjnych, sprzętu, akcesoriów, gier i zabawek wspierających terapię Integracji Sensorycznej (SI) oraz ich dostawa do ośrodków adopcyjnych działających na terenie województwa śląskiego w ramach realizacji projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

czytaj dalej o: Zakup materaców rehabilitacyjnych, sprzętu, akcesoriów, gier i zabawek wspierających terapię Integracji Sensorycznej (SI) oraz ich dostawa do ośrodków adopcyjnych działających na terenie województwa śląskiego w ramach realizacji projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:
Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym.

czytaj dalej o: Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.54.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotyczące obsługi następujących zajęć, podzielonych na 3 części:
Część I – 3-dniowe zajęcia w terminie od 25 do 27 października 2017 roku
Część II – 3-dniowe zajęcia w terminie od 08 do 10 listopada 2017 roku
Część III – 2-dniowe zajęcia w terminie od 16 do 17 listopada 2017 roku
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.54.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.56.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu 3-dniowego szkolenia pod nazwą Postępowania administracyjne – zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji oraz aktualnego orzecznictwa w łącznym wymiarze 13 godzin dydaktycznych w terminie od 24 do 26 listopada 2017 roku.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.56.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.55.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatowej oraz wykładowej pod nazwą Osoba zaburzona psychicznie, dotknięta uzależnieniem czy w kryzysie suicydalnym – rozpoznawanie, interwencja, pomoc oraz kompetencje służb dla 80 osób – 5 wykładów po 1 godzinie dydaktycznej każdy dla całego audytorium, a następnie 11 godzin dydaktycznych warsztatów dla 4 grup (11 godzin dydaktycznych x 4 grupy warsztatowe). Liczba osób w jednej grupie warsztatowej: 20. Łączna liczba dni szkoleniowych: 2
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.55.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.52.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu warsztatów pod nazwą Kreatywny trening kompetencji psychospołecznych z elementami arteterapii dla rodziców adopcyjnych i dzieci – uczestników projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Celem treningu jest doskonalenie kompetencji rodzicielskich poprzez wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu umiejętności społecznych, w szczególności uważnej komunikacji z dzieckiem i aktywnego słuchania dziecka. Usługa ma być zrealizowana na terenie miasta Bielsko-Biała, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dla 1 grupy warsztatowej (około 20 osób w grupie). Łączna liczba grup: 3. Łączna liczbą godzin do realizacji: 24. Łączna liczba dni warsztatowych: 6 (każdy po 4 godziny dydaktyczne). Łączna liczba uczestników: około 60 osób.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
 2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 22 września 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ROPS.PSO.3321.US.53.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych obejmujących zrealizowanie:

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.53.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.51.2017 – Świadczenie usług obejmujących obsługę jednodniowego seminarium interdyscyplinarnego na terenie miasta Katowice organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących obsługę jednodniowego seminarium interdyscyplinarnego na terenie miasta Katowice organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. Seminarium odbędzie się na terenie miasta Katowice w dniu 08 listopada 2017 roku. Świadczenie usług polega na zapewnieniu wyżywienia oraz udostępnieniu zaplecza konferencyjnego i sprzętu podczas spotkania w obiekcie o standardzie minimum 3 gwiazdek. Obiekt powinien być o standardzie nie mniejszym niż dla hoteli zaszeregowanych do kategorii *** (trzy gwiazdki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Baza żywieniowa oraz sale szkoleniowo-konferencyjne muszą znajdować się w tym samym budynku. Obiekt musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i znajdować się w odległości nie większej niż cztery kilometry (4 km) od centrum Katowic (Dworca PKP). Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.51.2017 – Świadczenie usług obejmujących obsługę jednodniowego seminarium interdyscyplinarnego na terenie miasta Katowice organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

Zapytanie ofertowe z dnia 08 września 2017 roku na wykonanie ekspertyzy w zakresie potencjału rynkowego podmiotów ekonomii społecznej w województwie śląskim oraz promocji i wsparcia działań na rzecz ekonomii społecznej na poziomie gminnym, powiatowym i regionalnym.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy w zakresie potencjału rynkowego podmiotów ekonomii społecznej w województwie śląskim oraz promocji i wsparcia działań na rzecz ekonomii społecznej na poziomie gminnym, powiatowym i regionalnym. Ekspertyza zostanie wykonana w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim i wykorzystana do przygotowania przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego rekomendacji dot. rozwoju sektora ekonomii społecznej i zaliczanych do niego podmiotów. Część podsumowująca ekspertyzy powinna obejmować co najmniej 5 głównych wniosków i rekomendacji, popartych diagnozą/analizą sytuacji w przedmiotowym zakresie, a także wskazywać bariery mogące utrudniać ich realizację.

czytaj dalej o: Zapytanie ofertowe z dnia 08 września 2017 roku na wykonanie ekspertyzy w zakresie potencjału rynkowego podmiotów ekonomii społecznej w województwie śląskim oraz promocji i wsparcia działań na rzecz ekonomii społecznej na poziomie gminnym, powiatowym i regionalnym.