Kategoria: Zapytania ofertowe

ROPS.PSO.3321.US.7.2019 – Wybór osób prowadzących Forum Międzysektorowe w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawców do realizacji Forów Międzysektorowych z zakresu ekonomii społecznej prowadzonych w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.7.2019 – Wybór osób prowadzących Forum Międzysektorowe w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ROPS.PSO.3321.US.6.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:

 • od 22 do 24 maja 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć),
 • od 12 do 14 czerwca 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć).

Łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.6.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.5.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Kompendium rozwoju dzieci i młodzieży. Szkolenie składa się z dwóch modułów: Aspekty psychologiczne rozwoju dzieci i młodzieży oraz Wpływ środowiska na rozwój dzieci i młodzieży. Każdy z modułów ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 48 godzin dydaktycznych (6 dni szkoleniowych, 3 + 3) dla łącznie maksymalnie 40 osób. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu znaczenia wpływu środowiska oraz czynników psychologicznych na rozwój dzieci i młodzieży, poczynając od fazy niemowlęctwa do okresu dojrzewania.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.5.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.1.2019 – Świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Katowice.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Katowice. Przedmiotowa usługa obejmuje przygotowanie i dostarczenie w wyznaczonym czasie i w wyznaczonym miejscu określonej liczby:

 • składników przerw kawowych – 1003 sztuki,
 • składników obiadów (zupa + drugie danie) – 78 sztuk,
 • składników zestawów posiłków (przerw kawowych oraz gorących posiłków jednodaniowych o charakterze drugiego dania) – 1742 sztuki.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.1.2019 – Świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Katowice.

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach oraz filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu, Wodzisławiu Śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru do siedziby:

 • Zamawiającego w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 10,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej przy ulicy Potok 6,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie przy ulicy Sobieskiego 17b,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Rybniku przy ulicy Floriańskiej 28,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu przy ulicy Krzywej 2,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Styczyńskiego 2.

Zamawiający informuje, iż dane adresowe w obrębie każdego miasta w którym znajduje się filia Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego mogą ulec zmianie (na to samo miasto, zmieni się tylko ulica), co nie będzie miało wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy i co Wykonawca powinien uwzględnić kalkulując swoją ofertę.

czytaj dalej o: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach oraz filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu, Wodzisławiu Śląskim.

ROPS.PSO.3321.US.2.2019 – Realizacja cyklu edukacyjnego z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu edukacyjnego z zakresu ekonomii społecznej dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego, realizowanego na podstawie konspektu lekcji pn. Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa. Cykl składa się z 20 zajęć po 90 minut każde, to jest 40 godzin dydaktycznych, realizowanych w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.2.2019 – Realizacja cyklu edukacyjnego z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ROPS.PSO.3321.US.4.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć, które odbędą się od 05 do 07 czerwca 2019 roku. Przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć. Usługa obejmuje 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.4.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.3.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Doskonalenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodzin zastępczych z uwzględnieniem problematyki zaburzeń przywiązania. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych w pracy z dzieckiem przebywającym w rodzinie zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zaburzeń przywiązania. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.3.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 500 kompletów materiałów na szkolenia organizowane w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 500 kompletów materiałów na szkolenia organizowane w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

czytaj dalej o: Dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 500 kompletów materiałów na szkolenia organizowane w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.166.2019 – Realizacja szkoleń okresowych BHP dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w 2019 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie realizacji szkoleń BHP w trybie stacjonarnym obejmujących:

 • Realizację 11 szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz realizację 4 szkoleń okresowych pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach
 • Realizację 1 szkolenia okresowego pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym
  w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Bielsku Białej przy ulicy Potok 6 w Bielsku Białej,
 • Realizację 1 szkolenia okresowego pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym
  w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Rybniku przy ulicy Floriańskiej 28
 • Realizację 1 szkolenia okresowego pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym
  w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Sosnowcu przy ulicy Krzywej 2 w Sosnowcu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości świadczenia usług w zakresie realizacji szkoleń BHP metodą on-line.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.166.2019 – Realizacja szkoleń okresowych BHP dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w 2019 roku.

ROPS.PSO.3321.US.165.2018 – Zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych, psychotechnicznych) kandydatów do pracy, stażystów, pracowników na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych, psychotechnicznych) kandydatów do pracy, stażystów, pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w 2019 roku. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.165.2018 – Zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych, psychotechnicznych) kandydatów do pracy, stażystów, pracowników na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez filie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie i Wodzisławiu Śląskim w 2019 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez filie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego:

 • Część I zamówienia: w Bielsku-Białej, przy ulicy Potok 6 – powierzchnia objęta sprzątaniem: 276,22 m2 (pomieszczenia biurowe, socjalne, korytarze),
 • Część II zamówienia: w Częstochowie, przy ulicy Jana III Sobieskiego 17b – powierzchnia objęta sprzątaniem: 156,64 m2 (pomieszczenia biurowe, socjalne, korytarze),
 • Część III zamówienia: w Wodzisławiu Śląskim, przy ulicy Wincentego Styczyńskiego 2 – powierzchnia objęta sprzątaniem: 103,30 m2 (pomieszczenia biurowe, socjalne, korytarze).

Szczegółowy wykaz czynności zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez filie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie i Wodzisławiu Śląskim w 2019 roku.

ROPS.PSO.3321.US.164.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe, każdy po 8 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.164.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.163.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Formy udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe, każdy po 8 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.163.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach i filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Wodzisławiu Śląskim w 2019 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-142) przy ulicy Modelarskiej 10 oraz:

 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej (43-382) z siedzibą przy ulicy Potok 6,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie (42-200) z siedzibą przy ulicy Sobieskiego 17B,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Rybniku (44-217) z siedzibą przy ulicy Floriańskiej 28,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu (41-200) z siedzibą przy ulicy Krzywej 2,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Wodzisławiu Śląskim (44-300) z siedzibą przy ulicy Wincentego Styczyńskiego 2,

w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek pocztowych i zwrotów przesyłek niedoręczonych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.) w skład których wchodzą: usługi pocztowe opłacane „z dołu” oraz usługa odbioru korespondencji, polegająca na przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do wskazanej w umowie placówki Wykonawcy, oraz ich nadanie, a także usługa doręczania przesyłek listowych krajowych i zagranicznych do siedziby Zamawiającego i jego filii w godzinach 10:00-13:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający informuje, iż dane adresowe w obrębie każdego miasta w którym znajduje się filia Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego mogą ulec zmianie, co nie będzie miało wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy i co Wykonawca powinien uwzględnić kalkulując swoją ofertę. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach i filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Wodzisławiu Śląskim w 2019 roku.

ROPS.PSO.3321.US.162.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Kontrola realizacji zadań zlecanych w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej wraz z najmem sal szkoleniowych każdorazowo na terenie miasta Katowice. Szkolenie składa się z trzech modułów: Interdyscyplinarne podejście do problemu dziecka i rodziny, Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego oraz prawa pracy oraz Procedury kontroli – metody i techniki prowadzenia kontroli, dokumentacja, przeprowadzanie rozmów z dziećmi podczas kontroli. Każdy z modułów ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 12 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 48 godzin dydaktycznych (6 dni szkoleniowych, 2 + 2 + 2) dla łącznie maksymalnie 36 osób. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie regulacji prawnych oraz procedur, metod i technik kontroli realizacji zadań zlecanych w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.162.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Usługa sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach (40-142) na okres kolejnych 6 miesięcy (01.01-30.06.2019 r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach (40-142) na okres kolejnych 6 miesięcy (01.01-30.06.2019 r.). Szczegółowe informacje zawarto w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: Usługa sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach (40-142) na okres kolejnych 6 miesięcy (01.01-30.06.2019 r.)

ROPS.PSO.3321.US.161.2018 – Kompleksowa obsługa prawna Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w okresie styczeń – grudzień 2019 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Kompleksowa obsługa prawna Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego polegać będzie na świadczeniu pomocy prawnej – w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2115) albo art. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1184 z późn. zm.).  Szczegółowe informacje zamieszczono w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.161.2018 – Kompleksowa obsługa prawna Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w okresie styczeń – grudzień 2019 roku.

Projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej materiałów promujących adopcję.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej materiałów promujących adopcję. Szczegółowe informacje zawarto w zapytaniu ofertowym i załącznikach.

czytaj dalej o: Projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej materiałów promujących adopcję.

Zapytanie ofertowe z dnia 15.11.2018 roku dot. projektu, wykonania wraz z dostarczeniem do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach materiałów promocyjnych Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” (tabliczki – 25 szt. i ulotki – 2 500 szt.).

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

PROSPECT GROUP
ul. Marusarzówny 10/11
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Data złożenia oferty: 16.11.2018 r. godz. 14:55
Cena oferty brutto: 768,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: PROSPECT GROUP z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ulicy Marusarzówny 10/11.


Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia: Projekt, wykonanie wraz z dostarczeniem do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach materiałów promocyjnych Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” (tabliczki – 25 szt. i ulotki – 2 500 szt.).

Termin składania ofert: do dnia 22 listopada 2018 roku, do godziny 9:00

 

Wykonanie broszury poświęconej budżetowi seniorów w ramach projektu pod nazwą Śląskie dla Seniora.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach broszur poświęconych budżetowi seniorów w ramach projektu pod nazwą Śląskie dla Seniora, zawierających w zestawie magnes z kolorowym nadrukiem. Szczegółowe informacje zawarto w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: Wykonanie broszury poświęconej budżetowi seniorów w ramach projektu pod nazwą Śląskie dla Seniora.

Realizacja turnieju gry planszowej pt. Ekonomia społeczna w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji turnieju gry planszowej pt. Ekonomia społeczna dla młodzieży szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego, składającego się z 5 rozgrywek eliminacyjnych i finału oraz utworzeniu 2 krótkich filmów promujących ekonomię społeczną i zachęcających do gry w Ekonomię społeczną poprzez pokazanie systemu rozgrywek. Celem turnieju jest podniesienie wiedzy na temat przedsiębiorczości społecznej wśród uczestników oraz promocja ekonomii społecznej w szkołach. Turniej jest organizowany w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje zawarto w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: Realizacja turnieju gry planszowej pt. Ekonomia społeczna w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ROPS.PSO.3321.US.159.2018 – Superwizja grupowa realizowana w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia superwizji grupowej dla:

 1. Asystentów rodzin,
 2. Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
 3. Wychowawców z placówek opiekuńczo-wychowawczych,

organizowana w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Celem superwizji grupowej jest wsparcie w przezwyciężaniu trudności merytorycznych oraz emocjonalnych jakie niesie ze sobą bezpośrednia praca w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Superwizja zakłada wymianę doświadczeń, możliwość przedyskutowania problemów oraz profilaktykę wypalenia zawodowego, a tym samym wzmocnienie umiejętności pracowników i podniesienie efektywność świadczonych usług. Szczegółowe informacje zawarto w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.159.2018 – Superwizja grupowa realizowana w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie materiałów promujących adopcję

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
na podstawie art. 4 pkt 8

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie materiałów promujących adopcję.

II. Zamawiający:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice

III. Termin wykonania zamówienia: czytaj dalej o: Projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie materiałów promujących adopcję

Dostawa 4 zestawów komputerowych all-in-one, 1 drukarki monochromatycznej laserowej oraz 1 laserowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 zestawów komputerowych all-in-one, 1 drukarki monochromatycznej laserowej oraz 1 laserowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć ofertę na wszystkie sprzęty składające się na przedmiot zamówienia.

czytaj dalej o: Dostawa 4 zestawów komputerowych all-in-one, 1 drukarki monochromatycznej laserowej oraz 1 laserowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego.

ROPS.PSO.3321.US.160.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Szkolenie ma trwać 24 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe, każdy po 8 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych 1, licząca nie więcej niż 15 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności osób pracujących z osobami starszymi bądź niepełnosprawnymi. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.160.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.154.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć, które odbędą się od 08 do 10 kwietnia 2019 roku. Przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć. Usługa obejmuje 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.154.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.153.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:

 • od 13 do 15 marca 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć),
 • od 10 do 12 kwietnia 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć).

Łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.153.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.152.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć, które odbędą się od 15 do 17 maja 2019 roku. Przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć. Usługa obejmuje 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.152.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.151.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:

 • od 03 do 05 kwietnia 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć),
 • od 08 do 10 maja 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć).

Łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.151.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej