Kategoria: Szkolenia

Rekrutacja na szkolenie pn. „Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków”

UWAGA:

Ze względu na utrzymującą się wysoką liczbę zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego i w kraju szkolenie pn. ”Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków” nie odbędzie się w terminie 6-7 lipca 2020 roku.

Informacja o nowym terminie szkolenia zostanie opublikowana, jak tylko zostanie on uzgodniony.

W związku z powyższym, rekrutacja na szkolenie zostaje wstrzymana do odwołania.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pn. „Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków”. Adresatami przedsięwzięcia są kadry pracujące z osobami uzależnionymi od narkotyków oraz ich rodzinami, w tym m. in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicy punktów konsultacyjnych, służby więziennej, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, terapeuci, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele służby zdrowia. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenie pn. „Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków”

Bezpłatny coaching oraz wsparcie psychologiczne i poradnictwo prawne w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i minimalizację działań wymuszających przemieszczanie się, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przygotował w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej wsparcie prowadzone w formie zdalnej (telefonicznie bądź w postaci wideokonferencji).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez przesłanie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej wraz z oświadczeniem do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) przed realizacją wsparcia.

Poniżej zamieszczono informacje dotyczące każdej z oferowanych form wsparcia.

 1. Coaching indywidualny – (Szczegółowy opis)
 2. Konsultacje prawne – (Szczegółowy opis)
 3. Wsparcie psychologiczne(Szczegółowy opis)

 

Ważne informacje dotyczące rekrutacji:

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wsparcie dedykowane jest pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terenie województwa śląskiego.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 730 68 59 lub poprzez e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl

 

 1. Załącznik 1 – Formularz zgłoszenia udziału w projekcie „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
 2. Załącznik 2 – Oświadczenie uczestnika projektu.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Problem używania substancji psychoaktywnych przez adolescenta.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu wyjazdowym pn. „Problem używania substancji psychoaktywnych przez adolescenta” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 3 kwietnia 2020 roku do godziny 15.00.

Miejsce realizacji: zostanie podane w najbliższym czasie po wyłonieniu Wykonawcy na świadczenie usługi hotelarskiej.

Terminy realizacji: 27-28 kwietnia 2020 roku

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 szkolenie może zostać przeniesione na inny termin o czym będziemy Państwa informować na bieżąco

Rozpoczęcie: godz. 10.00

Trener: Tomasz Kobylański, Marcin Mołóń

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 93 lub 692 005 708.

Załączniki (w tym zdjęcia):

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa
 3. Harmonogram szkolenia
 4. Szczegółowe informacje

Śląskie Forum Pomocy Społecznej

Uprzejmie informujemy, iż spotkania Forum Pomocy Społecznej – OPS/MOPR/PCPR, a także DPS zaplanowane na marzec br. zostają przeniesione. O nowych terminach spotkań poinformujemy Państwa później.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Motywowanie do zmiany osobę uzależnioną i jej rodzinę.

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 szkolenie pn. „Motywowanie do zmiany osobę uzależnioną i jej rodzinę” odbędzie się w późniejszym terminie (po 15 kwietnia 2020 roku). O dalszych decyzjach będziemy informowali Państwa na bieżąco.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Motywowanie do zmiany osobę uzależnioną i jej rodzinę” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, w tym w szczególności pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownikom punktów konsultacyjnych, służbie więziennej, gminnym komisjom rozwiązywania problemów alkoholowych, psychologom i terapeutom, przedstawicielom organizacji pozarządowych. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 13 marca 2020 roku do godziny 1500. czytaj dalej o: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Motywowanie do zmiany osobę uzależnioną i jej rodzinę.

Zapraszamy na regionalną konferencję upowszechniającą model Centrum Usług Społecznych

Ruszyła rekrutacja na konferencję upowszechniającą model Centrum Usług Społecznych. Konferencja odbędzie się 7 lutego br. w Katowicach (Aula im. Prof. Zbigniewa Messnera, Uniwersytet Ekonomiczny, Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych, ul. Bogucicka 5). Rozwiązania zaproponowane w ustawie mają za zadanie ułatwić gminom świadczenie różnego rodzaju usług społecznych dostosowanych do potrzeb lokalnych społeczności, a także wsparcie wszystkich mieszkańców gmin, w tym grup o szczególnych potrzebach np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy rodzin wielodzietnych.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, która była inicjatorem i pomysłodawcą ustawy, a także Narodowej Rady Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz świata nauki.

Honorowy patronat nad konferencją objął Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli władz gmin oraz kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej.

Szczegółowy program konferencji przesłany zostanie po zakończeniu rejestracji. W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu z pracownikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (nr tel. 32 730 68 83, 96, email: oszewczyk@rops-katowice.pl).

*********

Uwaga! Aktualizacja z 31 stycznia 2020 r.

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w regionalnej konferencji upowszechniającej model Centrum Usług Społecznych rekrutacja na wydarzenie została już zamknięta.


Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terenie województwa śląskiego.
Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie i podpisanie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej wraz z oświadczeniem do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) do dnia 29.01.2020 roku.

 

Poniżej zamieszczono informacje odnośnie szczegółowego zakresu merytorycznego szkoleń, trenerów i terminów. Z uwagi na trwające procedury wyłonienia hoteli, w których realizowane będą szkolenia,  informacja o dokładnym miejscu realizacji zostanie przekazana już bezpośrednio osobom zakwalifikowanym na dane szkolenie osobnym mailem. Każdorazowo jednak, będzie to hotel na terenie województwa śląskiego, w jednej z turystycznych miejscowości takich jak m.in. Wisła, Ustroń, Milówka, Cieszyn, Szczyrk, Zawiercie.

 

Tematy szkoleń:

1. Budowanie lokalnego systemu wsparcia rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych – (Szczegółowy opis szkolenia)

2. Wybrane zagadnienia z obszaru zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży – grupa I – (Szczegółowy opis szkolenia)

3. Wybrane zagadnienia z obszaru zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży – grupa II – (Szczegółowy opis szkolenia)

4. Mediacje w pracy z rodziną – grupa I – (Szczegółowy opis szkolenia)

5. Mediacje w pracy z rodziną – grupa II – (Szczegółowy opis szkolenia) – Uwaga, zmiana terminu!

6. Praca z dzieckiem z objawami depresji i przeżywającymi traumę – (Szczegółowy opis szkolenia)

7. FAS/FASD – diagnoza i formy wsparcia – (Szczegółowy opis szkolenia)

8. Budowanie i metodyka pracy zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka – grupa I – (Szczegółowy opis szkolenia)

9. Budowanie i metodyka pracy zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka – grupa II – (Szczegółowy opis szkolenia)

10. Praktyczne aspekty rozpoznawania i rozwijania uzdolnień u dzieci – (Szczegółowy opis szkolenia)

11. Zagadnienia prawne z obszaru systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – (Szczegółowy opis szkolenia)

 

Ważne informacje dotyczące rekrutacji:

 • Przed przystąpieniem do procedury zgłoszenia się, prosimy o zapoznanie się z kryteriami rekrutacji opisanymi w Regulaminie uczestnictwa w szkoleniach i superwizji organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
 • Prosimy szczególną uwagę zwrócić na przynależność do grupy docelowej danego szkolenia, które zostały każdorazowo dokładnie wskazane w opisie.
 • Możliwość skorzystania z noclegu dla uczestników szkoleń obejmuje warunki:
  – posiadają miejsce zamieszkania w miejscowości innej, niż ta w której odbywa się szkolenie,
  – utrudnionego dojazdu na miejsce realizacji zajęć (uczestnik szkolenia dojeżdża na szkolenie za pomocą środków komunikacji publicznej – autobus, pociąg, lokalni przewoźnicy),
  – ze względu na odległość, czas dojazdu i/lub rozkład jazdy właściwego środka lokomocji – nie ma możliwości dojazdu na szkolenie lub powrotu do miejsca zamieszkania w ciągu trzech godzin przed/po zakończeniu zajęć.
 • Jedna osoba może zgłosić się maksymalnie na dwa tematy szkoleń. W przypadku zgłoszeń na więcej, niż dwa tematy, rozpatrywane będą tylko dwa pierwsze formularze, a pozostałe zostaną automatycznie odrzucone – bez rozpatrzenia.
 • W przypadku zakwalifikowania się na jeden z tematów szkolenia, drugie zgłoszenie zostanie wpisane na listę rezerwową.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 730 68 59 lub poprzez e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl

 

 1. Załącznik 1 – Formularz zgłoszenia udziału w projekcie „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
 2. Załącznik 2 – Oświadczenie uczestnika projektu.

Rekrutacja na szkolenie pn. Okresowa ocena sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pn. “Okresowa ocena sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej” organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu “W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.
Szczegółowe informacje oraz dokumenty rejestracyjne dostępne są na stronie: https://wa.rops-katowice.pl/strefa-instytucji/rekrutacja-na-szkolenia-i-warsztaty/
Zgłoszenia udziału należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej, wraz z oświadczeniem uczestnika projektu, do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) do dnia 17 grudnia 2019 roku (decyduje data wpływu).

Bezpłatne szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych z terenu województwa śląskiego na szkolenia dotyczące realizacji procedury Niebieskie Karty. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 20 listopada 2019 roku. czytaj dalej o: Bezpłatne szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

Szkolenie I – Interdyscyplinarne podejście w profilaktyce uzależnień wobec osób dorosłych

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Interdyscyplinarne podejście w profilaktyce uzależnień wobec osób dorosłych” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wobec osób dorosłych, w tym przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, psychologów i terapeutów, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 20 listopada 2019 roku do godziny 12:00.

 • Miejsce realizacji: Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie
  Terminy realizacji: 2-3.12.2019 r.
  Rozpoczęcie: godz. 10.00
  Szczegóły szkolenia

Trener: Dorota Czerkies

Szkolenie II – Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom pracującym z młodzieżą i ich rodziną, w tym przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracowników placówek wsparcia dziennego, przedstawicieli systemu oświaty, kuratorów sądowych, policji, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 20 listopada 2019 roku do
godziny 1200.

 • Miejsce realizacji: Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie
  Terminy realizacji: 28-29.11.2019 r.
  Rozpoczęcie: godz. 10.00
  Szczegóły szkolenia

Trener: Jarosław Kmiecik

Trenerzy: Eliza Krzak, Ewa Lipka, Renata Syguda

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa  w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 93 lub 692 005 708.

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza osoby realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie do udziału w szkoleniu pn. Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 6 listopada 2019 roku.

czytaj dalej o: Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Pomoc osobie uzależnionej od alkoholu i jej rodzinie.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Pomoc osobie uzależnionej od alkoholu i jej rodzinie” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia
6 listopada 2019 roku do godziny 1200.

Miejsce realizacji: Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie

Terminy realizacji: 18-19.11.2019 r.

Rozpoczęcie: godz. 10.00

Trener: Jarosław Bugaj

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 62 lub 692 005 708.

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Profilaktyka uzależnień w aspekcie oddziaływania na osoby dorosłe.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Profilaktyka uzależnień w aspekcie oddziaływania na osoby dorosłe” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia
6 listopada 2019 roku do godziny 1200.

Miejsce realizacji: Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie

Terminy realizacji: 18-19.11.2019 r.

Rozpoczęcie: godz. 10.00

Trener: Monika Wróbel

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 62 lub 692 005 708.

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Dialog motywujący w pracy z osobą uzależnioną.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Dialog motywujący w pracy z osobą uzależnioną” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w szkołach. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 8 listopada 2019 roku do godziny 1200.

Miejsce realizacji: Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie

Terminy realizacji:

I moduł: 20-21.11.2019 r.

Rozpoczęcie: godz. 9.00

Trenerzy: Eliza Krzak, Ewa Lipka, Renata Syguda

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 62 lub 692 005 708.

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa

Bezpłatne szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza osoby realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie do udziału w szkoleniach z tego obszaru. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 29 października 2019 roku. czytaj dalej o: Bezpłatne szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. Budowanie skutecznych strategii oddziaływań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży w szkole.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Budowanie skutecznych strategii oddziaływań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży w szkole” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w szkołach. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 29 października 2019 roku do godziny 1200.

Miejsce realizacji: Park Przemysłowo-Technologiczny Ekoenergia ul. Żeliwna 38, Katowice.

Terminy realizacji:

I moduł: 20.11.2019 r. – sala C,

21.11.2019 r. – sala A

II moduł: 27 – 28.11.2019 r. – sala nr 2

Rozpoczęcie: godz. 9.00

Trener: Dorota Czerkies

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 62 lub 692 005 708.

Załączniki (w tym zdjęcia):

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa

Szkolenie nt. Oferta konkursowa i sprawozdanie z realizacji zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla przedstawicieli gmin i powiatów

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pt. Oferta konkursowa i sprawozdanie z realizacji zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli gmin województwa śląskiego, których dochody uzyskane z tytułu koncesji na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku nie przekroczyły kwoty 200 000,00 złotych oraz przedstawicieli powiatów województwa śląskiego, z wyjątkiem gmin na prawach powiatu. czytaj dalej o: Szkolenie nt. Oferta konkursowa i sprawozdanie z realizacji zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla przedstawicieli gmin i powiatów

Szkolenie nt. Oferta konkursowa i sprawozdanie z realizacji zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pt. Oferta konkursowa i sprawozdanie z realizacji zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Celem szkolenia jest wsparcie podmiotów realizujących zadania dofinansowane z budżetu Województwa Śląskiego oraz możliwość wymiany doświadczeń w zakresie projektowania, realizacji i rozliczania tych zadań. czytaj dalej o: Szkolenie nt. Oferta konkursowa i sprawozdanie z realizacji zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla pracowników realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenia dedykowane są osobom realizującym zadania we wskazanym obszarze. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 8 października 2019 roku.

Tematyka spotkań:

I. cykl szkoleniowy pn. Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie

 • Terminy realizacji:
  I moduł: 15-16 października 2019 roku
  II moduł: 24-25 października 2019 roku
  rozpoczęcie: 9.00
 • Miejsce realizacji: sala szkoleniowa na terenie miasta Katowice – lokalizacja w trakcie uzgodnień
 • Szczegółowa informacja na temat szkolenia

II. cykl szkoleniowy pn. Diagnoza, monitoring i ewaluacja działań prowadzonych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • Terminy realizacji:
  I moduł: 28-29 października 2019 roku
  II moduł: 4-5 listopada 2019 roku
  rozpoczęcie: 10.00
 • Miejsce realizacji: hotel na terenie województwa śląskiego – procedura, mająca na celu wyłonienie ośrodka jest w toku
 • Szczegółowa informacja na temat szkolenia

III. cykl szkoleniowy pn. Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie z wykorzystaniem podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach

 • Terminy realizacji:
  I moduł: 13-14 listopada 2019 roku
  II moduł: 21-22 listopada 2019 roku
  rozpoczęcie: 9.00
 • Miejsce realizacji: sala szkoleniowa w budynkach Ekoenergia Silesia S.A., przy ulicy Żeliwnej 38 w Katowicach
 • Szczegółowa informacja na temat szkolenia

IV. cykl szkoleniowy pn. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • Terminy realizacji:
  I moduł: 2-3 grudnia 2019 roku
  II moduł: 11-12 grudnia 2019 roku
  rozpoczęcie: 9.00
 • Miejsce realizacji: Centrum Konferencyjne, przy ulicy Jordana 18 w Katowicach
 • Szczegółowa informacja na temat szkolenia

 

Informujemy, że jest to pierwszy z naborów na szkolenia w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w bieżącym roku. Prosimy o zapoznanie się z opisami szkoleń, w szczególności z informacją dotyczącą grupy docelowej w każdym z oferowanych tematów. Ze względu na konieczność zapewnienia dostępu do szkoleń w przedmiotowym obszarze jak najszerszej grupie odbiorców, prosimy o dokonanie zgłoszenia na jeden temat szkoleniowy.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są również o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 91 lub 692 005 708.

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Praca z osobą uzależnioną z podwójną diagnozą” dla pracowników realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Praca z osobą uzależnioną z podwójną diagnozą organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania we wskazanym obszarze. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 4 października 2019 roku.

Terminy realizacji:

 • 23-24 października 2019 roku
 • 6-7 listopada 2019 roku

Rozpoczęcie: godz. 9.00

Miejsce realizacji: Katowice ul. Żeliwna 38 sala 2

Szczegółowy opis szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz
o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 62/91 lub 692 005 708.

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa
 3. Szczegółowy opis szkolenia

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Interdyscyplinarna pomoc dziecku z FASD i jego opiekunom” dla pracowników realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Interdyscyplinarna pomoc dziecku z FASD i jego opiekunom organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania we wskazanym obszarze. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 4 października 2019 roku.

Terminy realizacji:

 • 21-22 października 2019 roku
 • 30-31 października 2019 roku
 • Rozpoczęcie: godz. 9.00
 • Miejsce realizacji: Katowice ul. Żeliwna 38 sala A

 

Szczegółowy opis szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz
o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 62/91 lub 692 005 708.

 

Załączniki (w tym zdjęcia):

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa
 3. Szczegółowy opis szkolenia

Rekrutacja na szkolenie dla personelu instytucji zaangażowanych w proces adopcji

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków EFS projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Aktualnie prowadzony jest nabór na następujące tematy szkoleniowe:

 1. Opóźnienia senso i neuromotoryczne – symptomy zaburzeń, diagnoza i terapia;
 2. Trening Umiejętności Społecznych – warsztaty dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą;
 3. Depresja u dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rejestracyjne dostępne są na stronie: https://wa.rops-katowice.pl/strefa-instytucji/rekrutacja-na-szkolenia-i-warsztaty/
Zgłoszenia udziału należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej, wraz z oświadczeniem uczestnika projektu, do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) do dnia 3 września 2019 roku (decyduje data wpływu).

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. ,,Dziecko krzywdzone w rodzinie z problemem alkoholowym” dla pracowników realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Dziecko krzywdzone w rodzinie z problemem alkoholowym organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania we wskazanym obszarze. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 21 sierpnia 2019 roku.

Terminy realizacji:
3-4 września 2019 roku
24-25  września 2019 roku
Rozpoczęcie: godz. 9.00
Miejsce realizacji: Katowice ul. Żeliwna 38

Szczegółowy opis szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 62/91 lub 692 005 708.

Załączniki:

Rekrutacja na szkolenie dla personelu instytucji zaangażowanych w proces adopcji.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pn. „Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży”, które organizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków EFS projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Szkolenie odbędzie się w Katowicach w dniach 8-9 sierpnia br. Zgłoszenia udziału należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej, wraz z oświadczeniem uczestnika projektu, do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) do dnia 31 lipca 2019 roku (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rejestracyjne dostępne są na stronie: https://wa.rops-katowice.pl/strefa-instytucji/rekrutacja-na-szkolenia-i-warsztaty/

Animacja lokalna a budowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej – dowiedz się więcej na kolejnym Forum Międzysektorowym!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie pn. „Animacja lokalna a budowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej” organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Jest ono adresowane do przedstawicieli administracji samorządowej, instytucji systemu pomocy społecznej, publicznych służb zatrudnienia oraz zainteresowanych podmiotów ekonomii społecznej.

Spotkanie odbędzie się 4 lipca 2019 r. (czwartek) w godz. 9:30 – 15.30 w Katowicach. Forum organizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zostanie zrealizowane przez Pana Pawła Bilskiego – praktyka i promotora wolontariatu, animatora lokalnego z wieloletnim doświadczeniem, Prezesa Zarządu Fundacji Oczami Brata i Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że alternatywa 21”.

Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję zyskać wiedzę niezbędną do prowadzenia animacji lokalnej, w tym dowiedzą się jakie są jej cele, funkcje, etapy oraz formy. Uzyskają informacje jakie podmioty warto zaangażować w powyższy proces i jak ważny jest aspekt motywacji w osiągnięciu satysfakcjonujących rezultatów działań.

W trakcie Forum omówione zostaną zagadnienia dotyczące możliwości wykorzystania animacji lokalnej w rozwijaniu ekonomii społecznej poprzez zwiększenie udziału podmiotów ekonomii społecznej na rynku i ich roli w realizacji usług społecznych. W programie przewidziano ćwiczenia warsztatowe, dyskusje na temat przykładów dobrych praktyk i studiów przypadku.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

 1. przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego, a następnie
 2. wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych tj. oświadczenia uczestnika projektu wraz z formularzem zgłoszeniowym (warunek konieczny!).

Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum i nadsyłania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 28 czerwca 2019 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Dokładne miejsce realizacji ww. spotkania na terenie Katowic prześlemy uczestnikom wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania.

Szczegółowe informacje na temat Forum można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 87 i 32 730 68 96.

Informacja o organizacji kolejnych Forów:

We wrześniu 2019 r. ROPS planuje organizację ostatniego w tym roku Forum Międzysektorowego w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej es.rops-katowice.pl, gdzie ogłaszane są informacje o organizowanych przez nas wydarzeniach.

Załączniki:

Rekrutacja na szkolenie pn. Interwencja kryzysowa w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Interwencja kryzysowa w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Szkolenie dedykowane jest osobom pracującym w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminach i powiatach województwa śląskiego, w tym w szczególności kadrom zarządzającym ośrodków/punktów interwencji kryzysowej.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 19 czerwca 2019 roku. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenie pn. Interwencja kryzysowa w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym.

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Opór wobec zmian – praca z osobą uzależnioną z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania we wskazanym obszarze. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 10 maja 2019 roku. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Śląskie Forum Pomocy Społecznej – domy pomocy społecznej Spotkanie w dniu 9 maja 2019 r. w Katowicach

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach ma zaszczyt zaprosić na spotkanie I  Śląskiego Forum Pomocy Społecznej – dla Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej. Spotkanie to będzie miejscem wymiany wiedzy, informacji, kształtowania kierunków postulowanych zmian w przepisach prawa oraz miejscem integracji środowiska dyrektorów DPS. Pierwsze spotkanie Forum odbędzie się w dniu 9 maja 2019r., w Katowicach, w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Dąbrowskiego 23. Rozpoczęcie spotkania zaplanowaliśmy na godzinę 10.00. czytaj dalej o: Śląskie Forum Pomocy Społecznej – domy pomocy społecznej Spotkanie w dniu 9 maja 2019 r. w Katowicach

Rekrutacja na szkolenie pn. Budowanie skutecznych strategii oddziaływań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży w szkole.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „Budowanie skutecznych strategii oddziaływań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży w szkole” organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 5 kwietnia 2019 roku godzina 15:30.
Terminy realizacji:
I moduł: 10-11 kwietnia 2019 roku
II moduł: 23-24 kwietnia 2019 roku
Rozpoczęcie: godz. 8.00
Trener: Dorota Czerkies
Miejsce realizacji: Sala Czerwona, Business Center 1 Sp. z o.o. przy ulicy Staromiejskiej 2/7 w Katowicach.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz
o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 62/91 lub 692 005 708.