Kategoria: Szkolenia

Rekrutacja na szkolenie dla personelu instytucji zaangażowanych w proces adopcji

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków EFS projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Aktualnie prowadzony jest nabór na następujące tematy szkoleniowe:

 1. Opóźnienia senso i neuromotoryczne – symptomy zaburzeń, diagnoza i terapia;
 2. Trening Umiejętności Społecznych – warsztaty dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą;
 3. Depresja u dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rejestracyjne dostępne są na stronie: https://wa.rops-katowice.pl/strefa-instytucji/rekrutacja-na-szkolenia-i-warsztaty/
Zgłoszenia udziału należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej, wraz z oświadczeniem uczestnika projektu, do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) do dnia 3 września 2019 roku (decyduje data wpływu).

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. ,,Dziecko krzywdzone w rodzinie z problemem alkoholowym” dla pracowników realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Dziecko krzywdzone w rodzinie z problemem alkoholowym organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania we wskazanym obszarze. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 21 sierpnia 2019 roku.

Terminy realizacji:
3-4 września 2019 roku
24-25  września 2019 roku
Rozpoczęcie: godz. 9.00
Miejsce realizacji: Katowice ul. Żeliwna 38

Szczegółowy opis szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 62/91 lub 692 005 708.

Załączniki:

Rekrutacja na szkolenie dla personelu instytucji zaangażowanych w proces adopcji.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pn. „Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży”, które organizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków EFS projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Szkolenie odbędzie się w Katowicach w dniach 8-9 sierpnia br. Zgłoszenia udziału należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej, wraz z oświadczeniem uczestnika projektu, do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) do dnia 31 lipca 2019 roku (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rejestracyjne dostępne są na stronie: https://wa.rops-katowice.pl/strefa-instytucji/rekrutacja-na-szkolenia-i-warsztaty/

Animacja lokalna a budowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej – dowiedz się więcej na kolejnym Forum Międzysektorowym!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie pn. „Animacja lokalna a budowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej” organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Jest ono adresowane do przedstawicieli administracji samorządowej, instytucji systemu pomocy społecznej, publicznych służb zatrudnienia oraz zainteresowanych podmiotów ekonomii społecznej.

Spotkanie odbędzie się 4 lipca 2019 r. (czwartek) w godz. 9:30 – 15.30 w Katowicach. Forum organizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zostanie zrealizowane przez Pana Pawła Bilskiego – praktyka i promotora wolontariatu, animatora lokalnego z wieloletnim doświadczeniem, Prezesa Zarządu Fundacji Oczami Brata i Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że alternatywa 21”.

Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję zyskać wiedzę niezbędną do prowadzenia animacji lokalnej, w tym dowiedzą się jakie są jej cele, funkcje, etapy oraz formy. Uzyskają informacje jakie podmioty warto zaangażować w powyższy proces i jak ważny jest aspekt motywacji w osiągnięciu satysfakcjonujących rezultatów działań.

W trakcie Forum omówione zostaną zagadnienia dotyczące możliwości wykorzystania animacji lokalnej w rozwijaniu ekonomii społecznej poprzez zwiększenie udziału podmiotów ekonomii społecznej na rynku i ich roli w realizacji usług społecznych. W programie przewidziano ćwiczenia warsztatowe, dyskusje na temat przykładów dobrych praktyk i studiów przypadku.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

 1. przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego, a następnie
 2. wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych tj. oświadczenia uczestnika projektu wraz z formularzem zgłoszeniowym (warunek konieczny!).

Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum i nadsyłania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 28 czerwca 2019 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Dokładne miejsce realizacji ww. spotkania na terenie Katowic prześlemy uczestnikom wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania.

Szczegółowe informacje na temat Forum można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 87 i 32 730 68 96.

Informacja o organizacji kolejnych Forów:

We wrześniu 2019 r. ROPS planuje organizację ostatniego w tym roku Forum Międzysektorowego w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej es.rops-katowice.pl, gdzie ogłaszane są informacje o organizowanych przez nas wydarzeniach.

Załączniki:

Rekrutacja na szkolenie pn. Interwencja kryzysowa w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Interwencja kryzysowa w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Szkolenie dedykowane jest osobom pracującym w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminach i powiatach województwa śląskiego, w tym w szczególności kadrom zarządzającym ośrodków/punktów interwencji kryzysowej.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 19 czerwca 2019 roku. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenie pn. Interwencja kryzysowa w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym.

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Opór wobec zmian – praca z osobą uzależnioną z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania we wskazanym obszarze. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 10 maja 2019 roku. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Śląskie Forum Pomocy Społecznej – domy pomocy społecznej Spotkanie w dniu 9 maja 2019 r. w Katowicach

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach ma zaszczyt zaprosić na spotkanie I  Śląskiego Forum Pomocy Społecznej – dla Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej. Spotkanie to będzie miejscem wymiany wiedzy, informacji, kształtowania kierunków postulowanych zmian w przepisach prawa oraz miejscem integracji środowiska dyrektorów DPS. Pierwsze spotkanie Forum odbędzie się w dniu 9 maja 2019r., w Katowicach, w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Dąbrowskiego 23. Rozpoczęcie spotkania zaplanowaliśmy na godzinę 10.00. czytaj dalej o: Śląskie Forum Pomocy Społecznej – domy pomocy społecznej Spotkanie w dniu 9 maja 2019 r. w Katowicach

Rekrutacja na szkolenie pn. Budowanie skutecznych strategii oddziaływań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży w szkole.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „Budowanie skutecznych strategii oddziaływań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży w szkole” organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 5 kwietnia 2019 roku godzina 15:30.
Terminy realizacji:
I moduł: 10-11 kwietnia 2019 roku
II moduł: 23-24 kwietnia 2019 roku
Rozpoczęcie: godz. 8.00
Trener: Dorota Czerkies
Miejsce realizacji: Sala Czerwona, Business Center 1 Sp. z o.o. przy ulicy Staromiejskiej 2/7 w Katowicach.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz
o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 62/91 lub 692 005 708.

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Młodzież z problemem uzależnienia – nieletni wobec prawa z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania we wskazanym obszarze. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 27 marca 2019 roku.

Terminy realizacji: 11-12 kwietnia 2019 roku
Rozpoczęcie: godz. 9.00
Miejsce realizacji: zostanie podane w najbliższym czasie po wyłonieniu Wykonawcy na świadczenie usługi hotelarskiej.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 62/91 lub 692 005 708.

Rekrutacja na szkolenie pn. „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie przeznaczone jest dla osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, ochrony zdrowia, systemu oświaty, organizacji pozarządowych oraz członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 7 grudnia 2018 roku, do godz. 12.00. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenie pn. „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Rekrutacja na szkolenie pn. „Formy udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie”.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Formy udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, ochrony zdrowia, systemu oświaty, organizacji pozarządowych oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 4 grudnia 2018 roku, do godz. 12.00. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenie pn. „Formy udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie”.

Rekrutacja na szkolenie pn. „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych”.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności osobom pracującym z osobami starszymi bądź niepełnosprawnymi.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 30 listopada 2018 roku.

 • Terminy realizacji:

6 i 10-11 grudnia 2018 roku

rozpoczęcie: 9.00

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 32/ 730 68 91 lub 692 005 708.

Załączniki (w tym zdjęcia):

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa

Dodatkowy nabór do udziału w szkoleniu – superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty”

Informujemy, że istnieje możliwość zgłoszenia się do udziału w szkoleniu – superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty” z terenu województwa śląskiego, która będzie się odbywać w następujących terminach:

I GRUPA: II GRUPA:
05.11.2018 r. 06.11.2018 r.
12.11.2018 r. 13.11.2018 r.
19.11.2018 r. 20.11.2018 r.
26.11.2018 r. 27.11.2018 r.

Superwizję prowadzi Pan Adrian Drdzeń – specjalista w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie; certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PARPA); certyfikowany superwizor Profilaktyki Systemowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego.

Celem superwizji jest doskonalenie i umacnianie zasobów wiedzy merytorycznej, umiejętności zawodowych oraz kompetencji interpersonalnych członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty”.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 2 listopada 2018 roku.

Superwizja trwa 28 godzin dydaktycznych – zajęcia będą się odbywały w formie czterech jednodniowych spotkań w wymiarze 7 godzin dydaktycznych, w godzinach: od 8.00 do 14.00. Realizowane są w trybie stacjonarnym – w Katowicach, sala 208 (wyjątkowo, w terminie 5.11.2018 r. – sala 104) w siedzibie Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS przy ulicy Techników 9. Liczba miejsc w grupie – 12.

Na zajęciach bezpłatnie zapewniamy Państwu lunch, przerwę kawową oraz usługę superwizji. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia oraz nie zapewnia noclegów.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Zakwalifikowanie do udziału obliguje do uczestnictwa w całości zajęć.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32/ 730 68 91.

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień (IV edycja).

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenia dedykowane są osobom realizującym zadania we wskazanych obszarach.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 26 października 2018 roku. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień (IV edycja).

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień (III edycja).

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenia dedykowane są osobom realizującym zadania we wskazanych obszarach. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 12 października 2018 roku.

czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień (III edycja).

Szkolenie nt.; Oferta konkursowa i sprawozdanie z realizacji zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu nt. Oferta konkursowa i sprawozdanie z realizacji zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Celem szkolenia jest wsparcie podmiotów realizujących zadania dofinansowane z budżetu Województwa Śląskiego i wymiana doświadczeń w zakresie projektowania, realizacji i rozliczania tych zadań.

Szkolenie prowadzone przez pracowników Działu organizującego konkursy w tym obszarze dedykowane jest osobom, które opracowują oferty konkursowe oraz przygotowują sprawozdania z realizacji umów zawartych w ramach konkursów ofert na zadania określone programami wojewódzkimi. W naborze preferowani będą reprezentanci podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w roku bieżącym. czytaj dalej o: Szkolenie nt.; Oferta konkursowa i sprawozdanie z realizacji zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie (II edycja).

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenia dedykowane są osobom realizującym zadania we wskazanym obszarze. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 13 września 2018 roku. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie (II edycja).

Rekrutacja na szkolenie interdyscyplinarne dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji pn. „Przemoc seksualna wobec dzieci – diagnoza i formy pomocy”,

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w tym ośrodków adopcyjnych, podmiotów rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, jednostek organizacyjnych systemu wspierania rodziny itp. z terenu województwa śląskiego do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej do siedziby ROPS do dnia 19 września 2018 roku (decyduje data wpływu). czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenie interdyscyplinarne dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji pn. „Przemoc seksualna wobec dzieci – diagnoza i formy pomocy”,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na interdyscyplinarne seminarium pn. „Zranione dzieci – praca z wychowankami pieczy zastępczej”

Do udziału zapraszamy przedstawicieli ośrodków adopcyjnych, podmiotów rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, sądów i ich organów pomocniczych.

Seminarium odbędzie się w dniu 14 września 2018 r. w sali konferencyjnej Hotelu Holiday Park Inn by Radisson w Katowicach przy ulicy Bytkowskiej 1A.

Wydarzenie będzie stanowiło okazję do wymiany wiedzy oraz doświadczeń uczestników i prelegentów. Celem spotkania jest zwiększenie praktycznych umiejętności w zakresie pracy z dziećmi po doświadczeniu traumy oraz z zaburzeniami więzi i zachowania przebywającymi w pieczy zastępczej. Seminarium ma także służyć rozwijaniu interdyscyplinarnej współpracy w obszarze przygotowania dziecka do adopcji. czytaj dalej o: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na interdyscyplinarne seminarium pn. „Zranione dzieci – praca z wychowankami pieczy zastępczej”

Rekrutacja na szkolenia organizowane w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej do siedziby ROPS do dnia 20 lipca 2018 roku (decyduje data wpływu).

Tematyka szkoleń:

 1. Ochrona danych osobowych
 1. Przemoc seksualna wobec dzieci – diagnoza i formy pomocy

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia uczestnika projektu, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/730 68 84.

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenia dedykowane są osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 6 czerwca 2018 roku.

czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zapraszamy na konferencję „Rodzina – wartość, która łączy”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji nt. „Rodzina – wartość, która łączy”, organizowanej w ramach XI Metropolitalnego Święta Rodziny pn. „Rodzina – radość miłości”. Wydarzenie to odbędzie się w dniu 28 maja 2018 roku o godz. 9.30 w Sali Sejmu Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, wejście od ul. Ligonia 46 w Katowicach).

Celem spotkania jest promowanie rodziny w regionie jako naturalnego środowiska rozwoju oraz wymiana wiedzy i doświadczeń na temat znaczenia oraz roli więzi rodzinnych w rodzinach naturalnych, zastępczych i adopcyjnych. Konferencja skierowana jest do m.in. do przedstawicieli gmin i powiatów, kadr pomocy i integracji społecznej, pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także organizacji społecznych.

Aby wziąć udział w konferencji należy do 21 maja b.r. wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:

O udziale w spotkaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają od nas potwierdzenie pocztą elektroniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82, 692 005 706 lub mailem kgaluszka@rops-katowice.pl, dblasiak@rops-katowice.pl

Regionalna konferencja pt.: Skuteczne strategie rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, Urzędem Miejskim w Zabrzu, Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Wyższą Szkołą Techniczną organizują regionalną konferencję pt.: Skuteczne strategie rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim, która odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2018 roku w siedzibie filii Wyższej Szkoły Technicznej w Zabrzu.

czytaj dalej o: Regionalna konferencja pt.: Skuteczne strategie rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia dedykowane są pracownikom instytucji zaangażowanych w proces adopcji. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 22.03.2018 r. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia dla pracowników instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

Ogłoszenie naboru na szkolenie w zakresie II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego praca z osobą i rodziną z problemem

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNYCH W KATOWICACH ogłasza nabór na szkolenie w zakresie II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej uczelni www.pracownik-socjalny.wspkorczak.eu

Rekrutacja do udziału w szkoleniu na temat: Osoba zaburzona psychicznie, dotknięta uzależnieniem czy w kryzysie suicydalnym – rozpoznawanie, interwencja, pomoc oraz kompetencje służb

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu na temat: Osoba zaburzona psychicznie, dotknięta uzależnieniem czy w kryzysie suicydalnym – rozpoznawanie, interwencja, pomoc oraz kompetencje służb.

Szkolenie adresowane jest do pracowników ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. czytaj dalej o: Rekrutacja do udziału w szkoleniu na temat: Osoba zaburzona psychicznie, dotknięta uzależnieniem czy w kryzysie suicydalnym – rozpoznawanie, interwencja, pomoc oraz kompetencje służb

Dodatkowy nabór do udziału w superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty”

Informujemy, że istnieje możliwość zgłoszenia się do udziału w superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty” z terenu województwa śląskiego, która będzie się odbywać w następujących terminach:

 • 8 listopada
 • 15 listopada
 • 22 listopada
 • 29 listopada

Prowadzące – Pani Izabela Kałka oraz Pani Iwona A. Wiśniewska – posiadają certyfikaty superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. czytaj dalej o: Dodatkowy nabór do udziału w superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty”

Nabór uczestników superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty”

Serdecznie zapraszamy do udziału w superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty” z terenu województwa śląskiego. Celem przedsięwzięcia jest doskonalenie i umacnianie zasobów wiedzy merytorycznej, umiejętności zawodowych oraz kompetencji interpersonalnych członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty”, zgodnie z założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2014-2020. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 22 września 2017 roku. czytaj dalej o: Nabór uczestników superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty”

Rozpoczęcie naboru na szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu organizuje nabór na szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi. czytaj dalej o: Rozpoczęcie naboru na szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi

Rekrutacja na szkolenie pn. Problematyka zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych u dzieci – diagnoza i terapia .

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie dedykowane jest pracownikom publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych województwa śląskiego, pracownikom instytucji zaangażowanych w proces adopcji oraz instytucji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 18 sierpnia 2017 roku.