Kategoria: Informacje dla gmin – materiały

Założenia II pilotażowej fazy projektu

ZAŁOŻENIA II PILOTAŻOWEJ FAZY PROJEKTU:

 • Wdrożenie i testowanie Modelu Kooperacji 3D w 50 JST przy wsparciu animatorów partnerstw oraz ekspertów ds. modelu.
 • Zawiązanie co najmniej Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych (PZK) składających się z przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityki sektorowych.
 • Przetestowanie modelowego rozwiązania wśród osób/rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodków Pomocy Społecznej z gmin/powiatów uczestniczących w projekcie – 250-500 osób/rodzin.
 • Wypracowanie wniosków i sprawozdania podsumowującego efekty pilotażu.
 • Opracowanie katalogu dobrych praktyk (m.in. na podstawie doświadczeń JST biorących udział w pilotażu).
 • Wsparcie edukacyjno-szkoleniowe instytucji zaangażowanych w PZK oraz realizację założeń Modelu:
  – spotkania edukacyjne w ramach pilotażu – wprowadzające do fazy testowania Modelu, dostarczające lub poszerzające wiedzę z zakresu rozwiązań i metod pracy proponowanych w Modelu;
  – dwudniowe warsztaty kooperacyjne dla kadry zarządzającej oraz pracowników;
  – coaching dla pracowników socjalnych;
  – superwizja dla członków Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych.
 • Wsparcie doradczo-organizacyjne dla każdej gminy uczestniczącej w pilotażu:
  – animator – moderator partnerstw;
  – ekspert ds. modelu;
  – pomoc w organizacji spotkań inicjujących zawiązywanie PZK.

Dokumenty do pobrania: