Kategoria: Harmonogramy udzielania wsparcia

Harmonogram form wsparcia dotyczący coachingu dla pracowników socjalnych w marcu 2019 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkań coachingowych realizowanych w marcu 2019 na terenie województwa śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.
Wsparcie realizowane jest dla pracowników socjalnych wyłonionych w procesie rekrutacji.

Harmonogram form wsparcia dotyczący coachingu dla pracowników socjalnych w lutym 2019 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkań coachingowych realizowanych w lutym 2019 na terenie województwa śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Wsparcie realizowane jest dla pracowników socjalnych wyłonionych w procesie rekrutacji.

Harmonogram form wsparcia dotyczący coachingu dla pracowników socjalnych w styczniu 2019 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkań coachingowych realizowanych w miesiącu styczniu 2019 na terenie województwa śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.
Wsparcie realizowane jest dla pracowników socjalnych wyłonionych w procesie rekrutacji.

 

 

Harmonogram form wsparcia dotyczący spotkań Zespołu roboczego w ramach Zespołu ds. modelu z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu w grudniu 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkań Zespołu roboczego w ramach Zespołu ds. modelu z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu
w grudniu 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Harmonogram form wsparcia dotyczący coachingu dla pracowników socjalnych w grudniu 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkań coachingowych realizowanych w grudniu 2018 na terenie województwa śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.
Wsparcie realizowane jest dla pracowników socjalnych wyłonionych w procesie rekrutacji.

Harmonogram form wsparcia dotyczący coachingu dla pracowników socjalnych w listopadzie 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkań coachingowych z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w listopadzie 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.