Kategoria: Harmonogramy udzielania wsparcia

Harmonogram form wsparcia realizowanych we wrześniu 2019 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia realizowanych we wrześniu 2019r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu “Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzi”.

Harmonogram szkoleniowych form wsparcia realizowanych w terminie wrzesień – listopad 2019r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkań edukacyjnych oraz warsztatów kooperacyjnych realizowanych w terminie wrzesień – listopad 2019r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu “Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzi”.

Harmonogram form wsparcia dotyczący coachingu dla pracowników socjalnych w sierpniu 2019r. w ramach projektu “Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkań coachingowych realizowanych w miesiącu sierpniu 2019r. na terenie województwa śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.
Wsparcie realizowane jest dla pracowników socjalnych wyłonionych w procesie rekrutacji.

Harmonogram form wsparcia dotyczący coachingu dla pracowników socjalnych w lipcu 2019r. w ramach projektu “Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkań coachingowych realizowanych w miesiącu lipcu 2019r. na terenie województwa śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Wsparcie realizowane jest dla pracowników socjalnych wyłonionych w procesie rekrutacji.

Harmonogram form wsparcia dotyczący coachingu dla pracowników socjalnych w czerwcu 2019 roku w ramach projektu “Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkań coachingowych realizowanych w miesiącu czerwcu 2019 na terenie województwa śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.
Wsparcie realizowane jest dla pracowników socjalnych wyłonionych w procesie rekrutacji.

Harmonogram form wsparcia realizowanych w czerwcu 2019 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia realizowanych w czerwcu 2019 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Harmonogram form wsparcia dotyczący coachingu dla pracowników socjalnych w marcu 2019 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkań coachingowych realizowanych w marcu 2019 na terenie województwa śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.
Wsparcie realizowane jest dla pracowników socjalnych wyłonionych w procesie rekrutacji.