Kategoria: Aktualności – WOA

ROPS poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko psychologa

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko do pracy w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym – filia w Sosnowcu.

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny – filia w Sosnowcu,
ul. Krzywa 2, 41-200 Sosnowiec
Informacje nt. niezbędnych wymagań oraz składania dokumentów można znaleźć pod adresem:
http://bip-slaskie.pl/dokumenty/132/2017/10/20/1508505823.pdf

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 730 68 86

I regionalne seminarium pt. „Praca z dziećmi i młodzieżą po doświadczeniach traumy” organizowane w ramach projektu: „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno – Edukacyjnym METIS w Katowicach zapraszają na I regionalne seminarium pt. „Praca z dziećmi i młodzieżą po doświadczeniach traumy”.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli ośrodków adopcyjnych, podmiotów rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, sądów i ich organów pomocniczych.

Więcej informacji dostępnych TUTAJ

ROPS poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko psychologa

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko do pracy w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym – filia w Sosnowcu.

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy:  Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny – filia w Sosnowcu,
ul. Krzywa 2, 41-200 Sosnowiec
Informacje nt. niezbędnych wymagań oraz składania dokumentów można znaleźć pod adresem:
http://bip-slaskie.pl/dokumenty/132/2017/9/25/1506325982.pdf

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 730 68 86

Rekrutacja na szkolenie pn. Problematyka zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych u dzieci – diagnoza i terapia .

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie dedykowane jest pracownikom publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych województwa śląskiego, pracownikom instytucji zaangażowanych w proces adopcji oraz instytucji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 18 sierpnia 2017 roku.

Rekrutacja na szkolenie pn. Zaburzenia więzi u dzieci – teoria, diagnoza i kierunki terapii.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie dedykowane jest pracownikom publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych województwa śląskiego. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza roku oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 31 sierpnia 2017. Pełna treść informacji oraz formularze rekrutacji dostępne na stronie adopcje.woa-katowice.pl

Przedłużenie terminu rekrutacji na szkolenia dla pracowników ośrodków adopcyjnych.

Informujemy o przesunięciu terminu zgłoszeń na szkolenia dedykowane dla pracowników publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych do dnia 23 maja 2017 r. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/730 68 84.


Rekrutacja na szkolenia dla pracowników ośrodków adopcyjnych oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia dedykowane są pracownikom publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych oraz pracownikom instytucji zaangażowanych w proces adopcji. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza do dnia 5 maja 2017 roku oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 12 maja 2017.

czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia dla pracowników ośrodków adopcyjnych oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji

Rekrutacja na interdyscyplinarne seminarium dla pracowników instytucji zaangażowanych w proces adopcji.

Informujemy, iż do dnia 30 listopada 2016 roku prowadzony będzie nabór zgłoszeń na bezpłatne seminarium interdyscyplinarne pt. „Interdyscyplinarna współpraca na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. czytaj dalej o: Rekrutacja na interdyscyplinarne seminarium dla pracowników instytucji zaangażowanych w proces adopcji.

Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży” – rekrutacja na szkolenie dla pracowników ośrodków adopcyjnych.

Informujemy, iż do dnia 1 grudnia 2016 roku prowadzony będzie nabór zgłoszeń na bezpłatne szkolenie pn. „Podstawy terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży”, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. czytaj dalej o: Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży” – rekrutacja na szkolenie dla pracowników ośrodków adopcyjnych.

Rekrutacja na szkolenie dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji.

Informujemy, iż do dnia 28 listopada  2016 roku prowadzony będzie nabór zgłoszeń na bezpłatne szkolenie pn. „Skuteczne budowanie systemu interdyscyplinarnego wsparcia rodziny, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenie dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2016-2020

Szanowni Państwo

W dniu 8 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2016-2020 (Uchwała 2240/152/V/2016).

W Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego odbywały się spotkania zespołu ds. opracowania projektu programu powołanego przez Zarząd Województwa Śląskiego. W skład interdyscyplinarnego zespołu weszli eksperci oraz przedstawiciele różnych środowisk i instytucji realizujących zadania w przedmiotowym obszarze (samorządu szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego; wymiaru sprawiedliwości; oświaty i organizacji pozarządowych). Opracowany Program zawiera diagnozę systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim, analizę SWOT, cel główny (misję), cele szczegółowe oraz kierunki działań i zadania, a także wskaźniki monitorowania. Program stanowi integralną część dokumentów o charakterze strategicznym dla województwa, tj. wpisuje się w Strategię Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015 oraz Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. czytaj dalej o: Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2016-2020

Rekrutacja na szkolenie dla pracowników ośrodków adopcyjnych

Informujemy, iż do dnia 14 listopada 2016 roku prowadzony będzie nabór zgłoszeń na bezpłatne szkolenie pn. „Praca z dzieckiem w ujęciu teorii więzi, w tym z zaburzeniami więzi”, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenie dla pracowników ośrodków adopcyjnych

Sprawozdanie z konsultacji społecznych Wojewódzkiego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2016-2020

Dnia 25 sierpnia 2016 roku na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (www.rops-katowice.pl) umieszczono zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Wojewódzkiego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2016-2020. Informacja została także opublikowana na stronie Samorządu Województwa Śląskiego (www.slaskie.pl). Powyższe zaproszenie zostało przesłane do jednostek samorządu terytorialnego, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Informacja o rozpoczęciu konsultacji ukazała się również w prasie o zasięgu regionalnym.

Uwagi można było zgłaszać do 30 września 2016 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmaruszyj@rops-katowice.pl; poczty tradycyjnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice, lub osobiście – do kancelarii ROPS w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30 – 15.30.

Poniżej przedstawiamy wykaz zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych uwag i opinii wraz z odniesieniem się do nich przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Pobierz plik

Konsultacje projektu Wojewódzkiego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2016-2020

Informujemy, że rozpoczął się proces konsultacji projektu Wojewódzkiego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2016-2020. Projekt Programu został opracowany w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przez interdyscyplinarny zespół ekspertów oraz przedstawicieli różnych środowisk i instytucji realizujących zadania w przedmiotowym obszarze (samorządu szczebla wojewódzkiego, powiatowego, gminnego; wymiaru sprawiedliwości; oświaty i organizacji pozarządowych). Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z projektem Programu oraz przekazania wszelkich uwag i propozycji na przygotowanym formularzu do dnia 30 września 2016 roku: czytaj dalej o: Konsultacje projektu Wojewódzkiego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2016-2020