Kategoria: Aktualności – WOA

Rekrutacja na seminarium interdyscyplinarne pn. “Droga do adopcji”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na interdyscyplinarne seminarium pn. „Droga do adopcji”, organizowane w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Seminarium odbędzie się w dniu 07 listopada 2019 roku w hotelu PARK HOTEL DIAMENT Katowice, ul. Wita Stwosza 37.

W trakcie seminarium zaplanowano wystąpienia ekspertów z zakresu pracy z dzieckiem przygotowywanym do adopcji, pracy z rodzinami adopcyjnymi itp. Swoje prelekcję wygłoszą m.in. pani Izabela Krasiejko – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Częstochowie, a także pani Romualda Ulasińska – psycholog kliniczny, psychoterapeuta od lat pracująca z rodzinami i dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres wraz z oświadczeniem do dnia 04 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje i niezbędne dokumenty znajdują się na stronie projektu “W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

ROPS poszukuje pracownika na stanowisko psychologa

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego poszukuje pracownika na stanowisko psychologa do pracy w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym – filia w Sosnowcu.

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny – filia w Sosnowcu, ul. Krzywa 2, 41-200 Sosnowiec

Informacje nt. niezbędnych wymagań oraz składania dokumentów można znaleźć pod adresem: http://bip-slaskie.pl/rops/dokument/1560763591,1133445168
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 730 68 86

„Adopcja szansą dla dziecka i rodziny” konferencja z okazji jubileuszu XXV-lecia działalności Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Filii w Sosnowcu

Konferencja pn.: „Adopcja szansą dla dziecka i rodziny” organizowana jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach w ramach obchodów jubileuszu XXV-lecia działalności Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Filii w Sosnowcu. Wydarzenie odbędzie się w dniu 17 maja 2019 roku w Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu.

Organizowana konferencja ma na celu nie tylko promowanie idei adopcji, ale także podsumowanie 25 lat pracy Ośrodka. Na to wydarzenie zostali zaproszeni przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz licznych instytucji i organizacji działających w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także rodziny adopcyjne i rodziny zastępcze.

 


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2379/293/V/2018 z dnia  16 października  2018 roku  ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.

Termin składania ofert: od 16-10-2018 do 07-11-2018

  1. Zał. do uchwały – Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023
  2. Wzór oferty otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023 – załącznik nr 1 do ogłoszenia
  3. Harmonogram realizacji zadania publicznego – załącznik nr 1.1. pod ofertę
  4. Przewidywana kalkulacja kosztów – załącznik nr 1.2. pod ofertę
  5. Przykładowe zadania regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz zasady jej funkcjonowania  – załącznik nr 2 do ogłoszenia
  6. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji dla organizacji społecznych – załącznik nr 4 do ogłoszenia

Nabór przedstawicieli organizacji społecznych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert

Termin naboru: od 16-10-2018 do 22-10-2018

  1. Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji społecznych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023 – załącznik nr 3 do ogłoszenia
  2. Wzór formularza zgłoszeniowego osoby ubiegającej się o udział w pracach komisji konkursowej oceniającej wnioski złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023 – formularz do załącznika nr 3 do ogłoszenia

Rekrutacja na szkolenia organizowane w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej do siedziby ROPS do dnia 17 października 2018 roku (decyduje data wpływu). czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia organizowane w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”

Rekrutacja na szkolenie interdyscyplinarne dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji pn. „Przemoc seksualna wobec dzieci – diagnoza i formy pomocy”,

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w tym ośrodków adopcyjnych, podmiotów rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, jednostek organizacyjnych systemu wspierania rodziny itp. z terenu województwa śląskiego do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej do siedziby ROPS do dnia 19 września 2018 roku (decyduje data wpływu). czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenie interdyscyplinarne dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji pn. „Przemoc seksualna wobec dzieci – diagnoza i formy pomocy”,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na interdyscyplinarne seminarium pn. „Zranione dzieci – praca z wychowankami pieczy zastępczej”

Do udziału zapraszamy przedstawicieli ośrodków adopcyjnych, podmiotów rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, sądów i ich organów pomocniczych.

Seminarium odbędzie się w dniu 14 września 2018 r. w sali konferencyjnej Hotelu Holiday Park Inn by Radisson w Katowicach przy ulicy Bytkowskiej 1A.

Wydarzenie będzie stanowiło okazję do wymiany wiedzy oraz doświadczeń uczestników i prelegentów. Celem spotkania jest zwiększenie praktycznych umiejętności w zakresie pracy z dziećmi po doświadczeniu traumy oraz z zaburzeniami więzi i zachowania przebywającymi w pieczy zastępczej. Seminarium ma także służyć rozwijaniu interdyscyplinarnej współpracy w obszarze przygotowania dziecka do adopcji. czytaj dalej o: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na interdyscyplinarne seminarium pn. „Zranione dzieci – praca z wychowankami pieczy zastępczej”

Rekrutacja na szkolenie dla personelu ośrodków adopcyjnych organizowane w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”

Serdecznie zapraszamy pracowników ośrodków adopcyjnych z terenu województwa śląskiego do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej do siedziby ROPS do dnia 24 sierpnia 2018 roku (decyduje data wpływu).
czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenie dla personelu ośrodków adopcyjnych organizowane w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”

Rekrutacja na szkolenia organizowane w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej do siedziby ROPS do dnia 20 lipca 2018 roku (decyduje data wpływu).

Tematyka szkoleń:

  1. Ochrona danych osobowych
  1. Przemoc seksualna wobec dzieci – diagnoza i formy pomocy

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia uczestnika projektu, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/730 68 84.

Zapraszamy do obejrzenia reportażu „Wszystko o adopcji dzieci o specjalnych potrzebach”

Zapraszamy Państwa do obejrzenia kolejnego, 4 już odcinka cyklu reportaży pn. „Adopcja od A do Z”, który realizowany jest w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”.

Tym razem poświęcony jest on dzieciom o specjalnych potrzebach, które czekają na nowy dom.

Dodatkowa rekrutacja na szkolenia dla pracowników instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia dedykowane są pracownikom instytucji zaangażowanych w proces adopcji. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres. czytaj dalej o: Dodatkowa rekrutacja na szkolenia dla pracowników instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia dedykowane są pracownikom instytucji zaangażowanych w proces adopcji. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 22.03.2018 r. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia dla pracowników instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

Zapraszamy do obejrzenia reportażu: “Wielkie szczęście i wielkie wyzwania czyli wszystko o adopcji rodzeństw”.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do obejrzenia trzeciego odcinka reportaży poświęconych adopcjom, realizowanych w ramach projektu: „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”.

Tym razem bohaterami są rodziny, które przysposobiły liczne rodzeństwa oraz dzieci, które ciągle oczekują na nowych rodziców w domu dziecka.

https://tvs.pl/tv/adopcja-a-czesc-3-o-adopcji-rodzenstw/

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych, w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia dedykowane są pracownikom publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 15.03.2018 r.

Zapraszamy do obejrzenia reportaży telewizyjnych poświęconych adopcji, realizowanych w ramach projektu: “Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”

W ramach projektu pod nazwą: „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest obecnie cykl reportaży telewizyjnych poświęconych adopcji.  Działanie to ma na celu przybliżenie widzom problemów dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej i przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie możliwości znalezienia potencjalnych rodzin adopcyjnych gotowych zaadoptować dzieci starsze oraz niepełnosprawne. czytaj dalej o: Zapraszamy do obejrzenia reportaży telewizyjnych poświęconych adopcji, realizowanych w ramach projektu: “Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”

ROPS poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko psychologa

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko do pracy w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym – filia w Sosnowcu.

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny – filia w Sosnowcu,
ul. Krzywa 2, 41-200 Sosnowiec
Informacje nt. niezbędnych wymagań oraz składania dokumentów można znaleźć pod adresem:
http://bip-slaskie.pl/dokumenty/132/2017/10/20/1508505823.pdf

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 730 68 86

I regionalne seminarium pt. „Praca z dziećmi i młodzieżą po doświadczeniach traumy” organizowane w ramach projektu: “Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno – Edukacyjnym METIS w Katowicach zapraszają na I regionalne seminarium pt. „Praca z dziećmi i młodzieżą po doświadczeniach traumy”.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli ośrodków adopcyjnych, podmiotów rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, sądów i ich organów pomocniczych.

Więcej informacji dostępnych TUTAJ

ROPS poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko psychologa

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko do pracy w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym – filia w Sosnowcu.

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy:  Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny – filia w Sosnowcu,
ul. Krzywa 2, 41-200 Sosnowiec
Informacje nt. niezbędnych wymagań oraz składania dokumentów można znaleźć pod adresem:
http://bip-slaskie.pl/dokumenty/132/2017/9/25/1506325982.pdf

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 730 68 86

Rekrutacja na szkolenie pn. Problematyka zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych u dzieci – diagnoza i terapia .

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie dedykowane jest pracownikom publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych województwa śląskiego, pracownikom instytucji zaangażowanych w proces adopcji oraz instytucji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 18 sierpnia 2017 roku.

Rekrutacja na szkolenie pn. Zaburzenia więzi u dzieci – teoria, diagnoza i kierunki terapii.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie dedykowane jest pracownikom publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych województwa śląskiego. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza roku oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 31 sierpnia 2017. Pełna treść informacji oraz formularze rekrutacji dostępne na stronie adopcje.woa-katowice.pl

Przedłużenie terminu rekrutacji na szkolenia dla pracowników ośrodków adopcyjnych.

Informujemy o przesunięciu terminu zgłoszeń na szkolenia dedykowane dla pracowników publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych do dnia 23 maja 2017 r. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/730 68 84.


Rekrutacja na szkolenia dla pracowników ośrodków adopcyjnych oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia dedykowane są pracownikom publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych oraz pracownikom instytucji zaangażowanych w proces adopcji. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza do dnia 5 maja 2017 roku oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 12 maja 2017.

czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia dla pracowników ośrodków adopcyjnych oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji

Rekrutacja na interdyscyplinarne seminarium dla pracowników instytucji zaangażowanych w proces adopcji.

Informujemy, iż do dnia 30 listopada 2016 roku prowadzony będzie nabór zgłoszeń na bezpłatne seminarium interdyscyplinarne pt. „Interdyscyplinarna współpraca na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. czytaj dalej o: Rekrutacja na interdyscyplinarne seminarium dla pracowników instytucji zaangażowanych w proces adopcji.

Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży” – rekrutacja na szkolenie dla pracowników ośrodków adopcyjnych.

Informujemy, iż do dnia 1 grudnia 2016 roku prowadzony będzie nabór zgłoszeń na bezpłatne szkolenie pn. „Podstawy terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży”, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. czytaj dalej o: Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży” – rekrutacja na szkolenie dla pracowników ośrodków adopcyjnych.

Rekrutacja na szkolenie dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji.

Informujemy, iż do dnia 28 listopada  2016 roku prowadzony będzie nabór zgłoszeń na bezpłatne szkolenie pn. „Skuteczne budowanie systemu interdyscyplinarnego wsparcia rodziny, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenie dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2016-2020

Szanowni Państwo

W dniu 8 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2016-2020 (Uchwała 2240/152/V/2016).

W Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego odbywały się spotkania zespołu ds. opracowania projektu programu powołanego przez Zarząd Województwa Śląskiego. W skład interdyscyplinarnego zespołu weszli eksperci oraz przedstawiciele różnych środowisk i instytucji realizujących zadania w przedmiotowym obszarze (samorządu szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego; wymiaru sprawiedliwości; oświaty i organizacji pozarządowych). Opracowany Program zawiera diagnozę systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim, analizę SWOT, cel główny (misję), cele szczegółowe oraz kierunki działań i zadania, a także wskaźniki monitorowania. Program stanowi integralną część dokumentów o charakterze strategicznym dla województwa, tj. wpisuje się w Strategię Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015 oraz Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. czytaj dalej o: Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2016-2020

Rekrutacja na szkolenie dla pracowników ośrodków adopcyjnych

Informujemy, iż do dnia 14 listopada 2016 roku prowadzony będzie nabór zgłoszeń na bezpłatne szkolenie pn. „Praca z dzieckiem w ujęciu teorii więzi, w tym z zaburzeniami więzi”, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenie dla pracowników ośrodków adopcyjnych