Kategoria: Aktualności – szkolenia w ramach PO WER

Informacja dotycząca szkoleń realizowanych w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy realizację szkoleń zaplanowanych na pierwsze półrocze 2019 roku w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Rekrutacja na szkolenia realizowane w drugim półroczu rozpocznie się pod koniec lipca 2019.

Tematyka szkoleń będzie obejmowała między innymi zagadnienia dotyczące:

– pracy z dziećmi,
– pracy z rodziną,
– regulacji prawnych,
– współpracy międzyinstytucjonalnej.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, a w razie dodatkowych pytań, do kontaktu.

Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej została zakończona.

Z dniem 25.01.2019r. została zakończona  rekrutacja na  szkoleniach organizowane w pierwszym półroczu 2019 roku w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

W trakcie rekrutacji otrzymaliśmy ponad 800 zgłoszeń, w związku z czym jako pierwsze ogłosimy wyniki dotyczące szkoleń rozpoczynających się w lutym 2019.

Osoby, które brały udział w rekrutacji, zostaną powiadomione o wyniku drogą elektroniczną najpóźniej w połowie lutego 2019r.

Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terytorium województwa śląskiego. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej wraz z oświadczeniem uczestnika projektu na podany adres do dnia 25.01.2019 roku. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Superwizja dla instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – rekrutacja na 2019 rok.

Serdecznie zapraszamy instytucje systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej do uczestnictwa w superwizji organizowanej w 2019 roku w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Superwizja dedykowana jest pracownikom instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terytorium województwa śląskiego.

 

Nabór zgłoszeń prowadzony jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 15.12.2018 roku.

 

Superwizja odbywać się będzie w trzech grupach, których uczestnikami będą:

– asystenci rodzin (szczegółowy opis)

– koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej (szczegółowy opis)

– wychowawcy z placówek opiekuńczo – wychowawczych (szczegółowy opis)

 

Ważne informacje dotyczące rekrutacji:

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 730 68 59 lub poprzez e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl

 

 

Informacja dotycząca szkoleń realizowanych w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 listopada 2018 roku, zakończona została realizacja szkoleń zaplanowanych na 2018 rok w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Jednocześnie już teraz informujemy, że na początku stycznia 2019 roku ogłoszona zostanie rekrutacja na szkolenia zaplanowane na pierwszą połowę 2019 roku.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, a w razie dodatkowych pytań, do kontaktu.

Rekrutacja na szkolenie interdyscyplinarne dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji pn. „Przemoc seksualna wobec dzieci – diagnoza i formy pomocy”,

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w tym ośrodków adopcyjnych, podmiotów rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, jednostek organizacyjnych systemu wspierania rodziny itp. z terenu województwa śląskiego do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej do siedziby ROPS do dnia 19 września 2018 roku (decyduje data wpływu). czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenie interdyscyplinarne dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji pn. „Przemoc seksualna wobec dzieci – diagnoza i formy pomocy”,

Rekrutacja na szkolenia organizowane w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej do siedziby ROPS do dnia 20 lipca 2018 roku (decyduje data wpływu).

Tematyka szkoleń:

 1. Ochrona danych osobowych
 1. Przemoc seksualna wobec dzieci – diagnoza i formy pomocy

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia uczestnika projektu, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/730 68 84.

Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terytorium województwa śląskiego. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres wraz z oświadczeniem do dnia 22.06.2018 roku. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Superwizja dla instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – rekrutacja

Serdecznie zapraszamy instytucje systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej do uczestnictwa w superwizji organizowanej w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Superwizja dedykowana jest pracownikom instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terytorium województwa śląskiego. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 23.03.2018 roku.

Superwizja odbywać się będzie w trzech grupach, których uczestnikami będą:

 • asystenci rodzin i inne osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację zadań związanych ze wsparciem rodziny i pieczą zastępczą  (szczegółowy opis)
 • kadra zarządzająca w ośrodkach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (szczegółowy opis)
 • pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych (szczegółowy opis)

Ważne informacje dotyczące rekrutacji:

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 730 68 59 lub poprzez e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl

Zapraszamy do obejrzenia reportaży telewizyjnych poświęconych adopcji, realizowanych w ramach projektu: “Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”

W ramach projektu pod nazwą: „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest obecnie cykl reportaży telewizyjnych poświęconych adopcji.  Działanie to ma na celu przybliżenie widzom problemów dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej i przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie możliwości znalezienia potencjalnych rodzin adopcyjnych gotowych zaadoptować dzieci starsze oraz niepełnosprawne. czytaj dalej o: Zapraszamy do obejrzenia reportaży telewizyjnych poświęconych adopcji, realizowanych w ramach projektu: “Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”

Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terytorium województwa śląskiego. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres wraz z oświadczeniem do dnia 23.02.2018 roku. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Uprzejmie informujemy, że w lutym 2018 roku, zostanie rozpoczęta rekrutacja na kolejne szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terytorium województwa śląskiego. Rekrutacja prowadzona będzie za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakładce Szkolenia w ramach PO WER Rekrutacje.

czytaj dalej o: Szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Realizowane szkolenia w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Uczestnictwo w szkoleniach możliwe jest po wcześniejszym przystąpieniu do procesu rekrutacji – szczegółowe informacje znajdują się w zakładce rekrutacje.

BLOK NAZWA SZKOLENIA TERMIN GODZINY MIEJSCE REALIZACJI
Szkolenie z zakresu stosowania prawa. Regulacje prawne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem doktryny i orzecznictwa sądowego. 25-27.10.2017 25.10.2017

10.30 – 19.00

Ul. Liburnia 10, 43-400 Cieszyn
26.10.2017

08.00 – 18.00

27.10.2017

08.00 -13.00

Szkolenia kompetencji osób pracujących bezpośrednio z dziećmi i rodziną. Tworzenie planu pracy z rodziną wieloproblemową, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny zagrożonej umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej. 8-10.11.2017 08.11.2017

10.30 – 19.00

Ul. Liburnia 10, 43-400 Cieszyn
09.11.2017

08.00 – 18.00

10.11.2017

08.00 – 13.00

Szkolenia dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji. Dialog motywujący jako metoda pracy z rodziną dysfunkcyjną. 16-17.11.2017 16.11.2017

10.30 – 19.00

Ul. Liburnia 10, 43-400 Cieszyn
17.11.2017

08.00 – 14.30

Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach nowego projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizującym działania na terytorium województwa śląskiego. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres wraz z oświadczeniemformularzem zgłoszeniowym udziału w projekcie – z dodatkowymi informacjami do dnia 16 października 2017.

Tematy szkoleń:

 1. Regulacje prawne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem doktryny orzecznictwa sądowego.
  Szczegółowy opis szkolenia.
 2. Dialog motywujący jako metoda pracy z rodziną dysfunkcyjną.
  Szczegółowy opis szkolenia.
 3. Tworzenie plany pracy z rodziną wieloproblemową ze szczególnym uwzględnieniem rodziny zagrożonej umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej.
  Szczegółowy opis szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z  Regulaminem uczestnictwa przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia uczestnika projektu, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/730 68 84 lub poprzez e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl