Kategoria: Aktualności – szkolenia w ramach PO WER

Zapraszamy do obejrzenia reportaży telewizyjnych poświęconych adopcji, realizowanych w ramach projektu: „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”

W ramach projektu pod nazwą: „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest obecnie cykl reportaży telewizyjnych poświęconych adopcji.  Działanie to ma na celu przybliżenie widzom problemów dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej i przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie możliwości znalezienia potencjalnych rodzin adopcyjnych gotowych zaadoptować dzieci starsze oraz niepełnosprawne. czytaj dalej o: Zapraszamy do obejrzenia reportaży telewizyjnych poświęconych adopcji, realizowanych w ramach projektu: „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”

Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terytorium województwa śląskiego. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres wraz z oświadczeniem do dnia 23.02.2018 roku. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Uprzejmie informujemy, że w lutym 2018 roku, zostanie rozpoczęta rekrutacja na kolejne szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terytorium województwa śląskiego. Rekrutacja prowadzona będzie za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakładce Szkolenia w ramach PO WER Rekrutacje.

czytaj dalej o: Szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Realizowane szkolenia w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Uczestnictwo w szkoleniach możliwe jest po wcześniejszym przystąpieniu do procesu rekrutacji – szczegółowe informacje znajdują się w zakładce rekrutacje.

BLOK NAZWA SZKOLENIA TERMIN GODZINY MIEJSCE REALIZACJI
Szkolenie z zakresu stosowania prawa. Regulacje prawne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem doktryny i orzecznictwa sądowego. 25-27.10.2017 25.10.2017

10.30 – 19.00

Ul. Liburnia 10, 43-400 Cieszyn
26.10.2017

08.00 – 18.00

27.10.2017

08.00 -13.00

Szkolenia kompetencji osób pracujących bezpośrednio z dziećmi i rodziną. Tworzenie planu pracy z rodziną wieloproblemową, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny zagrożonej umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej. 8-10.11.2017 08.11.2017

10.30 – 19.00

Ul. Liburnia 10, 43-400 Cieszyn
09.11.2017

08.00 – 18.00

10.11.2017

08.00 – 13.00

Szkolenia dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji. Dialog motywujący jako metoda pracy z rodziną dysfunkcyjną. 16-17.11.2017 16.11.2017

10.30 – 19.00

Ul. Liburnia 10, 43-400 Cieszyn
17.11.2017

08.00 – 14.30

Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach nowego projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizującym działania na terytorium województwa śląskiego. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres wraz z oświadczeniemformularzem zgłoszeniowym udziału w projekcie – z dodatkowymi informacjami do dnia 16 października 2017.

Tematy szkoleń:

  1. Regulacje prawne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem doktryny orzecznictwa sądowego.
    Szczegółowy opis szkolenia.
  2. Dialog motywujący jako metoda pracy z rodziną dysfunkcyjną.
    Szczegółowy opis szkolenia.
  3. Tworzenie plany pracy z rodziną wieloproblemową ze szczególnym uwzględnieniem rodziny zagrożonej umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej.
    Szczegółowy opis szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z  Regulaminem uczestnictwa przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia uczestnika projektu, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/730 68 84 lub poprzez e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl