Kategoria: Aktualności – Kooperacje 3D

Zakończono cykl szkoleń międzysektorowych

Ponad 270 przedstawicieli instytucji działających w obszarze różnych polityk sektorowych, w tym m.in. jednostek administracji rządowej, samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy, podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz sądów i policji miało możliwość uczestnictwa w szkoleniach międzysektorowych pn. „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”. Szkolenia połączone z warsztatami zorganizowane zostały w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. czytaj dalej o: Zakończono cykl szkoleń międzysektorowych

Ostatnie miejsca na szkolenia międzysektorowe w Bielsku-Białej!

Pomyślna i efektywna współpraca na rzecz wsparcia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej zależy przede wszystkim od wzajemnego zrozumienia, poznania realiów i ram, w których działają partnerskie instytucje, a także od sprawnej komunikacji.

Dobrą okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów z szeroką gamą podmiotów mogą być bezpłatne szkolenia międzysektorowe pn. „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”, organizowane w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

czytaj dalej o: Ostatnie miejsca na szkolenia międzysektorowe w Bielsku-Białej!

Harmonogram form wsparcia dotyczący coachingu dla pracowników socjalnych w październiku 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia  dotyczącym spotkań coachingowych z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w październiku 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Dodatkowy nabór na szkolenia międzysektorowe w Częstochowie i Bielsku-Białej – projekt Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

Uprzejmie informujemy, że został wydłużony termin rekrutacji na szkolenia międzysektorowe pn. „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”, które mają się odbywać na terenie miast Częstochowy oraz Bielsku-Białej.

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.” Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zgłoszenia na szkolenie w CZĘSTOCHOWIE należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza do dnia 24 października 2018r. Formularz w wersji papierowej wraz z oświadczeniem uczestnika projektu należy przesłać do siedziby ROPS lub przynieść ze sobą w dniu szkolenia.

Zgłoszenia na szkolenie w BIELSKU-BIAŁEJ należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza do dnia 30 października 2018r. Formularz w wersji papierowej wraz z oświadczeniem uczestnika projektu należy przesłać do siedziby ROPS lub przynieść ze sobą w dniu szkolenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby do udziału w szkoleniach międzysektorowych.
Terminy szkolenia do wyboru:

Szkolenia międzysektorowe dla kadry zarządzającej i pracowników kluczowych instytucji pomocy społecznej i innych polityk sektorowych.

 • 29 października 2018 – Częstochowa
 • 07 listopada 2018 – Bielsko – Biała

Szkolenie międzysektorowe dla pracowników instytucji pomocy społecznej i innych polityk sektorowych.

 • 30 października 2018 – Częstochowa
 • 08 listopada 2018 – Bielsko – Biała

Szkolenia międzysektorowe – szczegółowe informacje (załącznik)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach międzysektorowych proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Harmonogram form wsparcia dotyczący coachingu dla pracowników socjalnych w październiku 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkań coachingowych z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu w październiku 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Harmonogram form wsparcia dotyczący spotkań Zespołu roboczego w ramach Zespołu ds. modelu z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu w październiku 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkań Zespołu roboczego w ramach Zespołu ds. modelu z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu
w październiku 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Harmonogram form wsparcia dotyczący spotkania Zespołu ds. modelu oraz spotkania Zespołu roboczego w ramach Zespołu ds. modelu w październiku 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkania Zespołu ds. modelu oraz spotkania Zespołu roboczego w ramach Zespołu ds. modelu w październiku 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Harmonogram form wsparcia dotyczący coachingu dla pracowników socjalnych w październiku 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkań coachingowych realizowanych w miesiącu październiku 2018 na terenie województwa śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Wsparcie realizowane jest dla pracowników socjalnych wyłonionych w procesie rekrutacji.

Harmonogram form wsparcia dotyczący spotkań Zespołu roboczego w ramach Zespołu ds. modelu z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w październiku 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkań Zespołu roboczego w ramach Zespołu ds. modelu z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w październiku 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Rekrutacja na szkolenia międzysektorowe organizowane w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach międzysektorowych pn. „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych” organizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.” Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej wraz z oświadczeniem uczestnika projektu do siedziby ROPS do dnia 12 października 2018 roku (decyduje data wpływu). czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia międzysektorowe organizowane w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

Harmonogram form wsparcia dotyczący coachingu dla pracowników socjalnych we wrześniu 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkań coachingowych realizowanych we WRZEŚNIU 2018 na terenie województwa śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Wsparcie realizowane jest dla pracowników socjalnych wyłonionych w  procesie rekrutacji.

Harmonogram form wsparcia dotyczący spotkania Zespołu ds. modelu oraz spotkania Zespołu roboczego w ramach Zespołu ds. modelu we wrześniu 2018 roku

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkania Zespołu ds. modelu oraz spotkania Zespołu roboczego w ramach Zespołu ds. modelu we wrześniu 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Harmonogram form wsparcia dotyczący spotkań Zespołu roboczego w ramach Zespołu ds. modelu z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie we wrześniu 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkań Zespołu roboczego w ramach Zespołu ds. modelu z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie we wrześniu 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Harmonogram form wsparcia dotyczący spotkań konsultacyjnych we wrześniu 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkań konsultacyjnych we wrześniu 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Spotkania konsultacyjne w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014 – 2020.
Spotkania adresowane są do kadry kierowniczej instytucji biorących udział w projekcie oraz pracowników, którzy będą odpowiedzialni za wdrażanie modelu kooperacji. Celem spotkań jest przeprowadzenie konsultacji założeń wypracowywanego modelu kooperacji dla prowadzenia efektywnej współpracy na rzecz poprawy sytuacji osób i rodzin. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz dostarczenie go w wersji papierowej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA DOTYCZĄCY SPOTKANIA ZESPOŁU ROBOCZEGO EKSPERTÓW W RAMACH PROJEKTU „KOOPERACJE 3D – MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN”.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkania Zespołu Roboczego Ekspertów w dniu 29 sierpnia 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Harmonogram form wsparcia dotyczący coachingu dla pracowników socjalnych w sierpniu 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkań coachingowych realizowanych w miesiącu sierpniu 2018 na terenie województwa śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Wsparcie realizowane jest dla pracowników socjalnych wyłonionych w procesie rekrutacji.

Harmonogram form wsparcia dotyczący spotkania Zespołu Roboczego Ekspertów oraz spotkania Zespołu ds. Modelu w sierpniu 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkania Zespołu Roboczego Ekspertów oraz spotkania Zespołu ds. Modelu w sierpniu 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Rekrutacja do udziału w coachingu dla pracowników socjalnych w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do udziału w coachingu dla pracowników socjalnych w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Coaching dedykowany jest wytypowanym pracownikom socjalnym z gminy lub z gminy i powiatu, które podpisały porozumienie o współpracy w ramach projektu. czytaj dalej o: Rekrutacja do udziału w coachingu dla pracowników socjalnych w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA DOTYCZĄCY SPOTKANIA ZESPOŁU ROBOCZEGO W RAMACH ZESPOŁU DS. MODELU W LIPCU 2018 ROKU W RAMACH PROJEKTU „KOOPERACJE 3D – MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN”.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkania Zespołu roboczego w ramach Zespołu ds. modelu w dniu 30 lipca 2018 roku w związku z realizacją projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Rozstrzygnięcie naboru jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

Uprzejmie informujemy, że 06 lipca 2018 roku (zgodnie z Regulaminem naboru jednostek samorządu terytorialnego, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej nr 21 z dnia 15.05.2018 r. z późn. zm.) zakończono nabór jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.
Komisja ds. Naboru dokonała oceny formalnej oraz merytorycznej formularzy w oparciu o Regulamin naboru jednostek samorządu terytorialnego i Karty oceny formalnej i merytorycznej.

Poniżej prezentujemy listę formularzy ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych na listę podstawową, jak również listę formularzy ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych na listę rezerwową.

Harmonogram form wsparcia dotyczący spotkania Zespołu roboczego w ramach Zespołu ds. modelu w lipcu 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkania Zespołu roboczego w ramach Zespołu ds. modelu w lipcu 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Harmonogram form wsparcia dotyczący pierwszego posiedzenia Komitetu Sterującego w czerwcu 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym pierwszego posiedzenia Komitetu Sterującego w czerwcu 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Wydłużenie terminu naboru jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie „Kooperacje 3d – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Uprzejmie informujemy o wydłużeniu terminu naboru jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie Kooperacje 3d – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin do dnia 06 lipca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkie gminy miejskie (powyżej 20 tyś mieszkańców) z terenu województwa śląskiego do udziału w naborze w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5  Skuteczna pomoc społeczna.

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w wersji papierowej na podany w Regulaminie adres.

Gminy zainteresowane udziałem w naborze proszone są o zapoznanie się z Regulaminem naboru jednostek samorządu terytorialnego.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (32) 730 68 73.

 1. Regulamin naboru
 2. Informacja dotycząca Projektu
 3. Opis i harmonogram wybranych działań w ramach Projektu
 4. Formularz zgłoszeniowy
 5. Karta oceny formalnej
 6. Karta oceny merytorycznej
 7. Formularz zgłoszeniowy w formie edytowalnej

Regionalna konferencja edukacyjna pn. „Kooperacje 3D – korzyści, konieczność, kompetencje” organizowana w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

21 czerwca 2018 roku w Hotelu Silesian w Katowicach odbyła się regionalna konferencja edukacyjna pn. „Kooperacja 3D – korzyści, konieczność, kompetencje”.

Konferencja odbyła się w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna.

Konferencję uroczyście otworzyła Pani Małgorzata Ochęduszko – Ludwik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego. Następnie głos zabrała Pani Bożena Borowiec – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, która opowiedziała o projekcie i jego założeniach. Kolejną prelekcję wygłosiła Pani dr hab. Izabela Krasiejko z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, podczas której przedstawione zostały założenia, rodzaje oraz etapy multiprofesjonalnego wspierania osób/rodzin w środowisku lokalnym, jak również walory i zagrożenia takich działań. Kolejna prelegentka – Pani dr Anna Zasada – Chorab z Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Katowicach – pokazała uczestnikom Konferencji przykłady dobrych praktyk interdyscyplinarnego podejścia do zmniejszenia wykluczenia społecznego (na przykładzie Siemianowic Śląskich). Na koniec pierwszej części Konferencji wystąpiła Pani dr Barbara Kowalczyk, która poruszyła kwestie sieciowej pomocy społecznej. czytaj dalej o: Regionalna konferencja edukacyjna pn. „Kooperacje 3D – korzyści, konieczność, kompetencje” organizowana w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Wydłużenie terminu naboru jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie „Kooperacje 3d – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Uprzejmie informujemy o wydłużeniu terminu naboru jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie Kooperacje 3d – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin do dnia 22 czerwca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkie gminy miejskie (powyżej 20 tyś mieszkańców) z terenu województwa śląskiego do udziału w naborze w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5  Skuteczna pomoc społeczna.

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w wersji papierowej na podany w Regulaminie adres.

Gminy zainteresowane udziałem w naborze proszone są o zapoznanie się z Regulaminem naboru jednostek samorządu terytorialnego.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (32) 730 68 73.

 

 1. Regulamin naboru
 2. Informacja dotycząca Projektu
 3. Opis i harmonogram wybranych działań w ramach Projektu
 4. Formularz zgłoszeniowy
 5. Karta oceny formalnej
 6. Karta oceny merytorycznej
 7. Formularz zgłoszeniowy w formie edytowalnej