Kategoria: Aktualności – Kooperacje 3D

Regionalna konferencja edukacyjna pn. „Kooperacje 3D – korzyści, konieczność, kompetencje” organizowana w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

21 czerwca 2018 roku w Hotelu Silesian w Katowicach odbyła się regionalna konferencja edukacyjna pn. „Kooperacja 3D – korzyści, konieczność, kompetencje”.

Konferencja odbyła się w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna.

Konferencję uroczyście otworzyła Pani Małgorzata Ochęduszko – Ludwik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego. Następnie głos zabrała Pani Bożena Borowiec – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, która opowiedziała o projekcie i jego założeniach. Kolejną prelekcję wygłosiła Pani dr hab. Izabela Krasiejko z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, podczas której przedstawione zostały założenia, rodzaje oraz etapy multiprofesjonalnego wspierania osób/rodzin w środowisku lokalnym, jak również walory i zagrożenia takich działań. Kolejna prelegentka – Pani dr Anna Zasada – Chorab z Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Katowicach – pokazała uczestnikom Konferencji przykłady dobrych praktyk interdyscyplinarnego podejścia do zmniejszenia wykluczenia społecznego (na przykładzie Siemianowic Śląskich). Na koniec pierwszej części Konferencji wystąpiła Pani dr Barbara Kowalczyk, która poruszyła kwestie sieciowej pomocy społecznej. czytaj dalej o: Regionalna konferencja edukacyjna pn. „Kooperacje 3D – korzyści, konieczność, kompetencje” organizowana w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Wydłużenie terminu naboru jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie „Kooperacje 3d – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Uprzejmie informujemy o wydłużeniu terminu naboru jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie Kooperacje 3d – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin do dnia 22 czerwca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkie gminy miejskie (powyżej 20 tyś mieszkańców) z terenu województwa śląskiego do udziału w naborze w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5  Skuteczna pomoc społeczna.

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w wersji papierowej na podany w Regulaminie adres.

Gminy zainteresowane udziałem w naborze proszone są o zapoznanie się z Regulaminem naboru jednostek samorządu terytorialnego.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (32) 730 68 73.

 

 1. Regulamin naboru
 2. Informacja dotycząca Projektu
 3. Opis i harmonogram wybranych działań w ramach Projektu
 4. Formularz zgłoszeniowy
 5. Karta oceny formalnej
 6. Karta oceny merytorycznej
 7. Formularz zgłoszeniowy w formie edytowalnej

Regionalna konferencja edukacyjna pn. „Kooperacje 3D – korzyści, konieczność, kompetencje” organizowana w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Serdecznie zapraszamy do udziału w regionalnej konferencji edukacyjnej pn. „Kooperacja 3D – korzyści, konieczność, kompetencje”, która odbędzie się 21 czerwca 2018 roku w Hotelu Silesian w Katowicach, ul. Szybowcowa 1A.

Konferencja odbędzie się w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna.

Celem  Konferencji jest przedstawienie uczestnikom potrzeby kooperacji i  korzyści  wynikającej ze  współpracy  instytucji pomocy społecznej oraz innych podmiotów polityk sektorowych tj. policji, sądownictwa, ochrony zdrowia, systemu oświaty  na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wśród mieszkańców województwa śląskiego. czytaj dalej o: Regionalna konferencja edukacyjna pn. „Kooperacje 3D – korzyści, konieczność, kompetencje” organizowana w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Harmonogram form wsparcia dotyczący realizacji regionalnej konferencji edukacyjnej w czerwcu 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym realizacji regionalnej konferencji edukacyjnej w czerwcu 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Nabór jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie „Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Serdecznie zapraszamy wszystkie gminy miejskie (powyżej 20 tyś mieszkańców) z terenu województwa śląskiego do udziału w naborze w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w wersji papierowej na podany w Regulaminie adres do dnia 11 czerwca 2018 r.

Gminy zainteresowane udziałem w naborze proszone są o zapoznanie się z Regulaminem naboru jednostek samorządu terytorialnego.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (32) 730 68 74 oraz (32) 730 68 84.

 1. Regulamin naboru
 2. Informacja dotycząca Projektu
 3. Opis i harmonogram wybranych działań w ramach Projektu
 4. Formularz zgłoszeniowy
 5. Karta oceny formalnej
 6. Karta oceny merytorycznej
 7. Formularz zgłoszeniowy w formie edytowalnej