Praca – Psycholog w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej

2022-07-29 | Oferty pracy - Aktualne

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego poszukuje pracownika na stanowisko Psycholog w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Bytomiu

Główne obowiązki:

  1. Sporządzanie diagnozy indywidualnej dziecka w zakresie rozwoju poznawczego, rozwoju społeczno- emocjonalnego, jego sytuacji rodzinnej.
  2. Ustalanie wskazań do dalszej pracy z dzieckiem i sporządzanie planu pomocy dziecku.
  3. Udział w realizacji programów zajęć profilaktycznych, psychoedukacyjnych, terapeutycznych oraz programów zajęć rozwijających zainteresowania, dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka.
  4. Zaspokajanie potrzeb rozwojowych dziecka zgodnie z obowiązującymi standardami opieki i wychowania.
  5. Dbanie o stan zdrowia dziecka – konsultacje z lekarzami specjalistami (w zależności od potrzeb) i stosowanie się do zaleceń lekarskich.
  6. Współpraca z pedagogiem, fizjoterapeutą, pracownikami instytucji wspierania rodziny w zakresie rozwiązywania problemów dziecka i jego rodziny.
  7. Prowadzenie karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa z opisem ich przebiegu (o ile dziecko tego wymaga).
  8. Prowadzenie arkusza badań i obserwacji psychologicznych.
  9. Współdziałanie w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka