Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor w Dziale Polityki Społecznej ROPS-15-2022

2022-07-29 | Oferty pracy - Aktualne

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego poszukuje pracownika na stanowisko Inspektor w Dziale Polityki Społecznej

Główne obowiązki:

Realizacja działań projektu pn.: „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”,  w tym w szczególności:

 

  1. Współpraca z partnerami projektu, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
  2. Monitorowanie procesów tworzenia i funkcjonowania Centrów Usług Społecznych na terenie województwa śląskiego; pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w trakcie inicjowania i uruchamiania Centrum Usług Społecznych.
  3. Monitorowanie procesów deinstytucjonalizacji na terenie województwa śląskiego; wsparcie w inicjowaniu i przeprowadzaniu procesów deinstytucjonalizacji.
  4. Przygotowanie szkoleń, spotkań, warsztatów, konferencji, konsultacji i innych form wsparcia organizowanych w ramach projektu.
  5. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań w projekcie, w tym treści postępowań, regulaminów, wzorów, dokumentów i innych.
  6. Merytoryczna piecza i dbałość o najwyższą jakość i standardy realizowanych działań oraz ich zgodność z celami projektu.
  7. Przygotowanie sprawozdań merytorycznych ze zrealizowanych zadań, opracowanie informacji na stronę internetową.