Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

2022-07-18 | Aktualności, Szkolenia

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terenie województwa śląskiego.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej z uzupełnionymi podpisami wraz z oświadczeniem do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) do dnia 05.08.2022 roku.

Poniżej zamieszczono informacje odnośnie szczegółowego zakresu merytorycznego szkoleń  i terminów.

 

Tematy szkoleń:

 

  1. Komunikacja z nastolatkiem (szczegółowy opis szkolenia)
  2. Zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne u dzieci (szczegółowy opis szkolenia)

 

Ważne informacje dotyczące rekrutacji:

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 730 68 59 lub poprzez e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl

 

  1. Załącznik 1 – Formularz zgłoszenia udziału w projekcie „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
  2. Załącznik 2 – Oświadczenie uczestnika projektu – RODO.