Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2022-2024.

2021-12-23 | Aktualności, Konkursy

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2731/299/VI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku, rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2022-2024.